Babanız askerlik borçlanmasıyla 50 yaşında emekli olabilir

08 Ekim 2009, Perşembe 05:00
AA

Soru: Babam 1 Mart 1962 doğumlu. 20 ay askerlik yaptı. 6 Ekim 1989’da Bağ-Kur’lu oldu. 15 yıl 10 ay 9 gün prim ödedi. 15 Ağustos 2005’te Bağ-Kur’u kapattı. 14 Kasım 2005’te SSK’lı olarak çalışmaya başladı. 1231 gün prim ödedi. SSK’dan ne zaman emekli olabilir? 20 ay askerliği öderse ilk giriş tarihi, askerlik yaptığı 1982 yılı sayılır mı? Ya da askerliği ödememizin faydası olur mu? Vildan GÜNDÜZCevap: Babanız sigortalı çalışıp 30 gün daha prim ödeyerek primini 1261 güne tamamladığı tarihte, SSK’da 25 yıl sigorta, 5450 gün prim ve 51 yaş şartlarıyla emekli olabilir. Prim ödemesi yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemese de 1 Mart 2013’te emekli olabilir. Babanız askerliğini sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığından borçlanması halinde, 1 Mart 2012’de emekli olabilir.

Dul yetim aylığı için 5 yıl süre ve 900 gün prim gerekiyor.Dul yetim aylığı için 5 yıl süre ve 900 gün prim gerekiyor

Soru: 1674 gün primi olan bir kişinin ölümü halinde, eş veya çocuklarına maaş bağlanabilir mi? Ferhat SAĞLIKCevap: Sorunuzdaki kişinin hangi kurumda sigortalı olduğunu belirtmemişsiniz. Sorunuzu, bu kişinin SSK’lı olduğu varsayımına göre cevaplayacağız. SSK’da 5 yıl sigorta ve 900 gün primi olan sigortalının ölümü halinde hak sahibi eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanıyor. Sorudaki kişinin 5 yıllık sigortası varsa (sigorta süresi ilk defa sigortalı olduğu tarih ile ölüm tarihi arasındaki süredir) 900 günden fazla prim ödemesi olduğundan hak sahibi eş ve çocuklarına ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) bağlanır.

Askerlik borçlanmasının faydası olmaz

Soru: 20 Ocak 1984 doğumluyum. 22 Ocak 2004’te SSK’lı oldum. Askerlik dolayısıyla 20 Şubat 2004’te işten ayrıldım. Bu tarihler arasında 30 gün prim ödedim. 15 ay askerlik yaptım. Askerden döndükten 8 ay kadar sonra 8 Aralık 2005’te tekrar sigortalı olarak işe başladım. 1353 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Askerliğimi borçlanmalı mıyım? Aziz TOPRAK Cevap: 7000 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 5647 gün daha prim ödeyerek, prim ödemenizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 20 Ocak 2042’de emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan borçlanma sadece prim gün sayınızı artırır, emekli olacağınız tarihi değiştirmez.

Çocuklarına ya da torunlarına devredilen hisse senedi Gelir Vergisi’ne tabi değil

Soru: Bir aile şirketinde anne ve babanın, hisselerini karşılıksız (ivazsız) olarak yine aynı şirketin hissedarı oğullarına ve onların eş ve çocuklarına devretmesi, Gelir Vergisi’ne tabi midir? Bunun karşılıksız olarak bir devir olduğunun ispatına lüzum var mıdır?Emel UÇAR Cevap: Gelir Vergisi Kanunu’nda, miras veya bağış gibi yollarla karşılıksız iktisap edilenler, tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süre ile elde tutulanlar hariç, tüm anonim şirket hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların ‘değer artış kazancı olarak Gelir Vergisi’ne tabi tutulması’ hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemeye göre anne ve babanın, sahip olduğu anonim şirket hisse senedini çocuğuna, gelinine veya torunlarına bedelsiz devretmesi halinde, Gelir Vergisi ödemesi söz konusu değildir. Ancak, hisse devri yapılan çocuk, gelin ve torunların, karşılıksız edindikleri anonim şirket hisse senetleri için Veraset ve İntikal Vergisi ödemeleri söz konusudur.

2009 yılındaki ivazsız (bedelsiz) intikallerin 2481 lira vergiden istisna tutulduğundan, bağışlanan hisse senedinin 2481 lirayı aşan kısmı, devir tarihini takip eden bir ay içinde Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi ile beyan edilip, hisse senedinin bedeline göre yüzde 10-yüzde 30 oranındaki tarife üstünden hesaplanacak olan Veraset ve İntikal Vergisi’nin ödenmesi gerekiyor.

Taraflar arasında hisse senetlerinin bedelsiz olarak devredildiğine dair bir sözleşme düzenlenmesinde yarar var. Ayrıca, anne ve babanın hisse senedini edinme tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra bedelli devretmesi halinde kendileri Gelir Vergisi, çocukları Veraset Vergisi ödemez. Hisse senedi iki yıldan fazla süre elde tutulmuşsa bedelli devretmek avantajlı.

İsteğe bağlıya 500 gün daha prim ödeseniz de SSK’dan emekli olabilirsiniz

Soru: 1979’da SSK’lı oldum. 800 gün normal prim ödedim. 2002’den beri isteğe bağlı yatırıyorum. Askerlik borçlanmasını ödedim. Bağ-Kur’a ise 4500 gün prim ödedim. Şu anda isteğe bağlıya devam ediyorum. SSK’dan mı yoksa Bağ-Kur’dan mı emekli olabilirim?Ali AYDINLIK Cevap: 25 yıl sigorta, 5000 gün prim ve 45 yaş şartlarına tabisiniz. 500 gün daha prim öde prim ödemenizi 5000 güne tamamlayacağınız tarihte 45 yaşınızı da dolduruyorsanız emekli olabilirsiniz. Doldurmuyorsanız 45 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 500 gün prim eksiğinizi isteğe bağlı ödeseniz de belirttiğimiz SSK şartlarıyla emekli olabilirsiniz.

28 Şubat 2010’a kadar Türkiye’ye getirilen yurtdışı iştirak kazançlarına vergi yok

Soru: Yurtdışındaki iştirak hisselerinden elde edilen kazançların Türkiye’ye getirilmesi için vergi muafiyeti hangi tarihe kadar geçerlidir? Cevat AKPINAR Cevap: 5811 sayılı ‘Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun’un geçici 3’üncü maddesi hükmüyle, tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların 1 Mayıs 2009 ile 31 Aralık 2009 arasında kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, 28 Şubat 2010’a kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla, Gelir Veya Kurumlar Vergisi’nden müstesna tutulmuştur.

Çalışmanız bildirilmemişse gün çıkmaz

Soru: 1989’dan beri SSK’lıyım. Askerliğimi de borçlanmıştım. Ne zaman emekli olabilirim? 1988’de İzmir’de sigortam başlatılmıştı ancak şuanki hizmet dökümümde görünmüyor. Bunun nedeni ne olabilir? Ne yapmalıyım? Yaşar İSKENDEROĞLU Cevap: Doğum tarihinizi, askerlik yaptığınız tarihleri, askerlik sürenizi ve prim ödeme gün sayınızı vermediğinizden emekli olacağınız kesin tarihi hesaplayamıyoruz. Sorunuzu başlangıç tarihinden sonra askerlik yaptığınız varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Prim ödemeniz iki şekilde görünmez: 1) İşveren, çalışmalarınızı SSK’ya bildirmemiştir. 2) Bildirilen çalışmalarınız hata sonucu dosyanıza girmemiştir. Ulaşabiliyorsanız işverenden araştırıp, gerçek durumu öğrendikten sonra gerekli takibi yapabilirsiniz. Emeklilik için 25 yıl sigorta, 5525 gün prim ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. 5525 gün prim ve 52 yaş şartlarını birlikte yerine getireceğiniz tarihte emekli olabilirsiniz.