Emekli aylığınız düşmez tam tersine artar

27 Şubat 2010, Cumartesi 05:00
AA

Soru: 2 Mart 1965 doğumluyum. 28 Haziran 1983’ten beri SSK’dan sigortalıyım. 8600 gün hep tavandan prim ödemem var. Ve halen çalışıyorum. 2 Mart 2012’de emekliliğim doluyor. Benim sorum Ekim 2008’de yürürlüğe giren yeni kanunla emekli aylık bağlama oranları değişti. SSK primlerim tavandan ödeniyor. Benim de emekli aylığımda düşüş olur mu? Ve olursa tahminen bir oran var mı? Nihat BOZKURT Cevap: Prime esas kazancın üst sınırı (tavandan) üstünden prim ödediğinizden, emekli olacağınız tarihe kadar prim ödemeye devam etmeniz halinde, emekli aylığınızda düşme olmaz. Tam tersi alacağınız emekli aylığı tutarı artar.

578 gün askerliğiniz varsa tamamını yoksa 40 gününü borçlanın

Soru: 2 Nisan 1965 doğumluyum. Aralık 1985’te askere gittim. Askerlik dönüşü, 1 Temmuz 1988 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. Sorularım şunlar: 1) Ne zaman emekli olabilirim? 2) Askerlik borçlanması yapabilir miyim? Yapabilirsem ne kadar süre borçlanayım? (Borçlanmanın maliyeti ne olur) 3) Önerdiğiniz süre kadar askerlik borçlanması yaparsam, ne zaman emekli olabilirim? Salih GÜVENÇ Cevap: 1) Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. 5450 gün prim ödemiş olmanız şartıyla 51 yaşınızı dolduracağınız 2 Nisan 2016 tarihinde emekli olabilirsiniz. 2) Askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan borçlanma emekli olacağınız tarihi öne çeker. 3) Şayet 578 gün ve daha fazla askerlik süreniz varsa, tamamını borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz borçlanma sürenize kadar geri gider ve emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanma dâhil toplam 5300 gün prim ödemiş olmanız şartıyla 49 yaşınızı dolduracağınız 2 Nisan 2014 tarihinde emekli olabilirsiniz. Şayet en az 578 gün askerlik süreniz yoksa, askerlik sürenizin 40 gününü borçlanırsanız, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi olursunuz. Ve toplam 5375 gün prim ödemiş olmak şartıyla, 50 yaşınızı dolduracağınız 2 Nisan 2015 tarihinde emekli olabilirsiniz. 30 Haziran 2010 tarihine kadar, 5578 gün askerlik borçlanma yaparsanız 4.495 TL, 40 gün askerlik borçlanması yaparsanız 311 TL ödemeniz gerekir.

Düzeltme talep etmeniz halinde Varlık Barışı'ndan yararlanabilirsiniz

Soru: 2004 yılına ilişkin vergi incelemem sürerek varlık beyanında bulundum. Ancak, varlık bedelini bankaya bir gün sonra yatırdığım için, Varlık Barışı’ndan yararlanamadım. Sürenin uzatılması üzerine vergi dairesinin önerisi ile 31 Aralık 2009 tarihinde tekrar varlık beyanında bulundum. Ancak vergi dairesi, 2004 yılını zamanaşımına uğratmamak için vergi inceleme raporu üzerine beyan ettiğim varlığı, bulunan matrah farkından mahsup etmeden ihbarnameleri tebliğ etti. Parayı bankaya yatırıp varlık beyan ettiğim gün, ihbarname tebliğ ettiklerinden Varlık Barışı’ndan yararlanamayacağımı belirttiler. Ve uzlaşma talep etmemi, uzlaşamazsak dava açmamı vergi dairesi önerdi. Varlık Barışı’ndan yararlandırılmamam haksızlık. Varlık Barışı’ndan yararlanmak için ne yapmam gerekiyor? H. ÖZTÜRK Cevap: Sorunuzdan yapılan vergi incelemesinin Varlık Barışı kapsamında olduğu anlaşılıyor. Varlık Barışı’ndan 31 Aralık 2009 mesai saati sonuna kadar yararlanılabiliyor. Siz de yasal süre içinde beyanda bulunmuşsunuz. Vergi dairesi de Varlık Barışı kapsamında olan vergi incelemesi sonucunda bulunan matrah farkından, beyan ettiğiniz varlık tutarını mahsup etmeden aynı gün ihbarname tebliğ etmiş. Bu durumda vergi dairesinin yapmış olduğu tarhiyatı düzeltmesi gerekir. Nitekim, Maliye Bakanlığı’nın 9 Aralık 2009 tarih ve 2009/2 sıra no’lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi’nin, ‘Yapılan Tarhiyatlara ilişkin Vergilerin kesinleşmesi durumunda mahsup işlemi’ başlıklı 2.1 ayrımında yapılan açıklamada, Varlık Barışı’nda aranan şartları sağlanmasına bağlı olarak, 31 Aralık 2009 tarihinden önce yapılan tarhiyatlar üzerine tarh edilen vergilerin, Varlık Barışı kapsamında beyan edilen veya bildirilen tutarlara isabet eden kısmı, Vergi Usul Kanununun (VUK) 126’ncı maddesinin (a) bendinde yer alan süre içinde(bir yıl içinde) vergi dairesince VUK’un düzeltme hükümlerince düzeltilmesi gerektiği açıklanmıştır. İç genelge ile yapılan bu açıklamaya göre mükellefin talebi bile olmadan vergi dairesinin düzeltme yapması gerekiyor. Vergi dairenize 2009/2 sayılı İç Genelge hükmünce Varlık Barışı kapsamında beyan ettiğiniz varlık tutarının, inceleme sonucu bulunan matrah farkından mahsup edilmesi yoluyla yapılan tarhiyatın düzeltilmesini talep etmeniz halinde, gerekli düzeltme yapuılarak Varlık Barışı’ndan yararlanmanız sağlanacaktır. Ola ki vergi dairesi iç genelgenin aksine işlem yararak, düzeltme talebinizi redderse, olayı şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na götürdüğünüzde, düzeltmeniz yapılır. Ve haksız salınan vergiden kurtulursunuz. Maliye de redderse (ki etmez) bu kez vergi mahkemesine dava açarsınız.

Priminizi 5075 güne tamamlamalısınız

Soru: 23 Aralık 1958 doğumluyum. 1 Kasım 1981’de sigortalı olarak çalışmaya başladım. 1992’ye kadar 2661 gün prim ödedim. 1 Ocak 2008 tarihinde itibaren Bağ-Kur’lu oldum. Tekrar SSK’ya dönüş yapmak istiyorum. SSK’ya geçtiğimde ne zaman emekli olabilirim? Hasan Hüseyin CENGİZ Cevap: SSK’da emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5075 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. 1 Mart 2010’dan itibaren sigortalı çalışarak 1634 gün daha prim ödeyerek, toplam priminizi 5075 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz (ara vermeden prim öderseniz Eylül 2014’te). Ayrıca, sigortalı çalışarak 160 gün daha prim ödeyerek prim ödemenizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız 23 Aralık 2016 tarihinde emekli olmanız da mümkün.

Emekli olmak için 20 tam yıl, 49 yaş şartlarına tabisiniz

Soru: 1 Mayıs 1961 doğumluyum. 26 Şubat 1993 tarihinde Bağ-Kur’lu oldum. İlk basamak 01’de 10 yıl borçlu olarak kaldım. 11 Mart 2003 tarihinde 457.000 lira borcumu ödedim. 2002’de isteğe bağlı sigortalı oldum. 2002’den beri aralıksız ödüyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Havva UĞUROĞLU Cevap: Emekli olmak için 20 tam yıl prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemenizi 20 tam yılı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (boşluğunuz yoksa,1 Mart 2013 tarihinde).