Emlak vergisi cezası için uzlaşma ve indirimden yararlanılır

30 Mayıs 2010, Pazar 05:00
AA

Soru: Dairemize kat mülkiyetine geçtiğimiz yıl taşındık. Yıl sonuna kadar yapmam gereken Emlak Vergisi bildirimini mayıs ayı içinde yaptığımdan dolayı belediye, 2010 yılında ödeyeceğim Emlak Vergisi kadar da vergi ziyaı cezası kesti. Kesilen vergi ziyaı cezası için uzlaşma talep ettim. Ancak belediye vergi dairesi yetkilileri, “Emlak Vergisi’nde uzlaşma yok” diye talebimi reddetti. Madem uzlaşma yok, cezada indirim talebi de bulundum. İndirim talebimi de aynı gerekçe ile reddettiler. Bu işlerden anlayan bir iki kişi, uzlaşmanın da indirimin de olduğunu söyledi. Ne yapmam gerekiyor? Mehmet BİCİ Cevap: Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Usul Hükümleri’ başlıklı 37’nci maddesi, Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınacak vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanacağını hüküm altına almıştır. Dolayısıyla Emlak Vergisi uygulamasında kesilen vergi ziyaı cezası için, VUK’un Ek 1’inci maddesinde yer alan ‘Uzlaşma’ ve 376’ncı maddesinde yer alan indirim hükümlerinin de uygulanması gerekiyor. Nitekim, belediyelerde uzlaşma ve indirim müesseselerinin nasıl uygulanacağı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve 1 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği’nde açıklanmıştır. Gerek belirttiğimiz yasa hükümleri, gerekse İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan söz konusu yönetmelik hükümlerine göre, adınıza kesilen vergi ziyaı cezasının, talebiniz doğrultusunda Uzlaşmaya veya indirime tabi tutulması gerekmektedir. Yazılı başvurunuzu yapın. Verecekleri cevaba göre gerekirse hakkınızı yargıda aramanız da mümkün. Belediyenin değil, yasa ve yönetmeliklerin dediği olur. Çünkü, ne kadar zafiyete uğratılırsa uğratılsın, Türkiye bir hukuk devletidir.

Yurtdışı borçlanması ile emekli olanların mağduriyeti gideriliyor

Soru: Babam 3 yıllık yurtdışı çalışma süresini borçlanarak Şubat 2009’da emekli oldu. Emekli olduğundan beri aylığından destek primi kesiliyordu. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanların destek primi uygulamasına girmediği ve aylığını kestirmeden çalışamayacağını belirtti. Aylığı da kesildi. Şimdi de ödenen maaşları faiziyle geri istiyor. Devlet aylık bağlanmayacağını bilmiyor mu? Ecem GENÇ Cevap: Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanlar, diğer emekliler kadar prim ödedikleri halde, destek primi ödeyerek çalışamıyor. Bu uygulama Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı. Diğer vahim durum da SGK, bu durumda olanlara önce aylık bağlayıp, daha sonra hatasının farkına vardığında aylığı kesmesi ve ödediği aylıkları faiziyle geri istiyor. SGK kendi hatasının bedelini emekliye ödetiyor. Ancak, haksızlığın farkına varan Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve arkadaşlarının hazırladığı, şu anda da TBMM’de olan ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi’nin 12’nci maddesi, bu uygulamaya son veriyor. Kanun teklifi önümüzdeki günlerde yasalaştığında, babanız ve babanızın durumunda olanlar da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek emekli aylığını kestirmeden çalışabilecek. Ancak, kanun teklifinde düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Oysa, babanız gibi mağdur edilenlerin mağduriyetinin giderilmesi için, yürürlük tarihinin 1 Ekim 2008 olması gerekir. Kanun teklifinin TBMM’de görüşülmesi sırasında milletvekillerinin yürürlük maddesi hususunda duyarlılık göstererek düzenlemenin 1 Ekim 2008’den itibaren yürürlüğe girmesini sağlayacaklarını umuyoruz. Aksi takdirde boş yere pek çok dava açılır ve yargı boş yere meşgul edildiği gibi, SGK da çok davada olduğu gibi, yersiz yere dava ve mahkeme masraflarına katlanmak zorunda kalır.

İlk eşinizden de dul aylığı bağlatabilirsiniz

Soru: Eşim 1988’de vefat etti. 3 yıl üzerinden Bağ-Kur’dan dul maaşı bağlanmıştı. Tekrar evlendim. 2’nci eşim de 2007’de vefat etti. Emekli Sandığı’ndan dul aylığı bağlandı. Duyduğuma göre, ilk eşimden de maaş bağlanabilirmiş. Böyle bir şey mümkün mü? Arzu ATASOY Cevap: Yeni yasa iki eşten aylık alma usulüne son verdi. Ancak, eşleriniz yeni yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008’den önce vefat etmiş olduğundan, ölüm aylığı eski yasa kapsamında bağlanacak. Eski yasaya göre kurumlar farklı olduğundan, ilk eşinizden de dul aylığı bağlatabilirsiniz. Evlenmediğiniz sürece iki eşinizden aylık almaya devam edersiniz.

Ölüm tarihine bağlı olarak 900 günle dul-yetim aylığı bağlanabilir

Soru: 1964 doğumlu, sigortası 1986’da başlamış bir erkek, 1998’e kadar 483 gün prim ödedi. Bu kişi 2000 yılında vefat etti. Şimdi eşi ve bir çocuğu var. Engelli olan eşi de çalışamıyor. Kadın, eşi üzerinden emekli olabilir mi? Askerlik borçlanmasından hangi durumlarda faydalanabilir?  Nurgül İNCİLER Cevap: 1 Ekim 2008’e kadar yürürlükte olan mevzuata göre, 5 yıl sigorta ve 900 gün prim ödemesi olan sigortalının ölümü halinde, eşine ve hak sahibi çocuklarına ölüm aylığı bağlanabiliyordu. Sorunuzdaki sigortalının ölüm tarihi 1 Ekim 2008’den önce olduğundan, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) açısından söz konusu şartlara tabi. Sorunuzdaki sigortalının eşi, ölen sigortalının (eşinin) askerlik süresinin 417 gününü borçlanarak, eşinin 483 gün olan prim ödemesini 900 güne tamamlaması halinde, kendisine dul, çocuğuna yetim aylığı bağlanır.

14 Ocak 2012’de emekli olabilirsiniz

Soru: 13 Ocak 1964 doğumluyum. Bir kamu kuruluşunda devlet memuru olarak 14 Temmuz 1988’de göreve başladım. Askerliğimi memuriyet başlangıç tarihinden önce yaptım. 18 ay olan askerliği borçlandım ve bedelini ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? Mehmet SU/Bursa Cevap: Askerlik borçlanması başlangıç tarihinizi 18 ay geri götürerek 25 yıl fiili hizmet süresi ve 48 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. 25 tam yıl fiili hizmet sürenizi dolduracağınız 14 Ocak 2012’de emekli olabilirsiniz.

25 tam yıl prim ödeyip, 53 yaşı beklemeniz gerekiyor

Soru: 26 Ağustos 1966 doğumluyum. 31 Mart 1992’de Bağ-Kur’lu oldum. Ne zaman emekli olurum? Ali YILDIRIM Cevap: 25 yıl prim ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. 31 Mart 2017’ye kadar ara vermeden prim ödeyerek, ödemenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 53 yaşınızı dolduracağınız 26 Ağustos 2019’da emekli olabilirsiniz.