Eşinizin 2267 gün daha prim ödemesi lazım

20 Mart 2011, Pazar 05:00
AA

Soru: Eşim 1 Mart 1960 doğumlu. 5 Ocak 1990’da sigortalı oldu. 1333 günü var. Ve 5 yıl Bağ-Kur’u var. Ne zaman emekli olur? Muhammet SAĞIR

[[HAFTAYA]]

Cevap: Eşiniz Bağ-Kur’da yaş haddinden emekli olmak için, 15 tam yıl prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi. 2267 gün daha prim ödeyerek, toplam prim ödemesini 15 yıla tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Bağ-Kur’unu kapatıp, sigortalı çalışarak 1260 gün prim ödemesi halinde ise 58 yaşını dolduracağı tarihte SSK’dan emekli olması da mümkün.

Af Kanunu su borçlusuna avantajlar sağlayacak

Soru: Belediyeye olan su borçları Af Kanunu’ndan yararlanabiliyor mu? Yararlanıyorsa kanun su borcu olanlara ne gibi avantajlar sağlıyor? Bu avantajdan yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor? Tarık YILDIZLI

Cevap: Belediyelere olan su kullanımından kaynaklanan borçlardan ödeme süresi 31 Aralık 2010’dan (bu tarih dahil) önce olduğu halde, Af Kanunu’nun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar ile, bunlara bağlı fer’i borçlar (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dahil) Af Kanunu’nun sağladığı avantajlardan yararlanarak ödenebiliyor. Bunun için şu şekilde işlem yapacaksınız: -Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ay sonu olan 2 Mayıs 2011 günü mesai saati sonuna kadar borçlu olduğunuz belediyeye aftan yararlanmak için yazılı başvuru yapacaksınız. -Su borcunuzun aslı ile, -Su borcunuzun ödenmesi gereken tarihten, Af Kanunu’nun yayımlandığı 25 Şubat 2011’e kadar geçen süre için enflasyon oranında hesaplanan gecikme bedelini, -Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ay sonu olan 31 Mayıs 2011 günü mesai saati sonuna kadar ödeyeceksiniz. -Borcunuzu her iki ayda bir taksitle ödemek mümkün. İlk taksit kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ay sonuna kadar olmak üzere, 12 ayda 6 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 5, 18 ayda 9 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 7, 24 ayda 12 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 10, 36 ayda 18 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 15 faiz uygulanacak. -Borcunuza işletilen ve borcun önemli bir kısmını teşkil eden yüksek oranlı gecikme zammının tamamı, sözleşmede belirlenen kanuni faizin tamamı silinecek. Af Kanunu, borcunuza işletilen ağır gecikme zammını, kanuni faizin silinmesi ve borcunuzu 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödeme avantajını sağlıyor.

Belli şartlarda bireysel emeklilik katkı payları, kira gelirinden düşülebilir

Soru: Kira geliri beyan eden mükellef, beyan ettiği kiradan bireysel emeklilik şirketine ödediği katkı paylarını düşebilir mi? Ali RIZA

Cevap: Gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) beyan eden kişi, kendi, eş ve çocukları adına bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarını belli şartlarla beyan ettiği kira gelirinden düşebilir. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz: -Beyan ettiği kira gelirinin yüzde 10’unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması, -Bireysel emeklik şirketinin Türkiye’de bulunması, -Katkı paylarının kira gelirinin elde edildiği yılda ödenmiş olması.

Torba Yasa kız çocuklarına sağlık yardımı hakkını tekrar getirdi

Soru: Emekli Sandığı emeklisinin kızı bekar, eskiden çalışıyordu. Şimdi ise işsiz ve 32 yaşında. Torba Yasa ile yine babasının sağlık haklarından yararlanabilir mi?  YENER

Cevap: Ana veya babasının üstünden sağlık yardımı alan kız çocuklarının bu hakkı 1 Ekim 2008’den itibaren elinden alınmıştı. 1 Ekim 2008’den itibaren evlenen veya sigortalı işe giren kız çocuğunun ana veya babasından aldığı sağlık yardımı kesiliyor, evlenen kız çocuğu boşandığında veya dul kaldığında, işe giren kız çocuğu işsiz kaldığında tekrar ana veya babasının üstünden sağlık yardımı alamıyordu. Bu uygulamanın çok sayıda kız çocuğu ve ailesini mağdur etmesi üzerine, Torba Yasa kız çocuklarına ana ve babalarının üstünden sağlık yardımı alma hakkını tekrar getirdi. 32 yaşında bekar kız çocuğu Emekli Sandığı mensubu olan babasının üstünden sağlık yardımı alabilir.

Torba Yasa’da banka kredisiyle geriye yönelik borçlanma yok

Soru: 1977’de sigortalı oldum. 2000’e kadar az prim ödendi. Başka yerde sigortalı olarak çalıştım ve şu anda da çalışıyorum. Toplam 1800 gün prim ödemem var. Yeni çıkan Torba Yasa’dan faydalanabilmek için, Ziraat Bankası geriye dönük primleri ödemek için devletle anlaşma yapmış. Bu yasadan faydalanabilir miyiz? Köksal ORAKÇI

Cevap: Ziraat Bankası’yla yapılan prensip anlaşması, Bağ-Kur prim borçlularıyla ilgili. Bağ-Kur’a olan prim borcunu ödediği takdirde emekli olacak sigortalılar Ziraat Bankası’nın açacağı krediyi kullanarak, prim borçlarını ödeyip emekli olacaklar. Böylece emekli aylığı ile de kredi borçlarını ödeyecekler. Sizin gibi sigortalı çalışanların prim borcu olmadığından kredi kullanması ve Torba Yasa’dan yararlanması söz konusu değil. Ayrıca Torba Yasa’da geride kalan boş günlerin borçlanılmasına imkân sağlayan bir düzenleme bulunmuyor. Maalesef gerideki günlerinizi borçlanamazsınız.

Sigortalı olunan tarihte nüfusta kayıtlı doğum tarihi dikkate alınır

Soru: 20 Şubat 1959 doğumluyum. 1 Mayıs 1977’de sigortalı oldum. 30 gün prim ödedim. 1983’te Bağ-Kur’lu oldum. 665 gün prim ödedim. 1987’de tekrar sigortalı oldum. 500 gün prim ödedim. 2007’de 1100 gün Bağ-Kur’um var. Bağ-Kur’luyken askerlik bedelini ödedim. Emekli olmam için şu an 3.5 yıl sigorta ödüyorum, 3600 günü tamamlamak için. Şöyle bir sorunum var: 1977’de yaşımı 2 yıl büyüterek askere gittim. Şimdiki kimliğimde 1957 doğumluyum. Kimliğe göre mi yoksa ilk doğum tarihine göre mi emekli olacağım? Ve hangi tarihte emekli olacağım? Surmeli EKİNCİ

Cevap: 1977’de hangi tarihte yaşınızı büyüttüğünü bildirmemişsiniz. İlk defa sigortalı olduğunuz 1 Mayıs 1977’de nüfus kaydınızda doğum tarihiniz ne ise, emeklilik işlemlerinde o tarih dikkate alınacaktır. Muhtemelen sigorta başlangıç tarihinden sonra yaşınızı büyüttüğünüzden emeklilik işlemlerinizde doğum tarihi olarak 20 Şubat 1959 dikkate alınacaktır. Bu tarihe göre; son 7 yılda SSK’ya 1260 gün, toplamda da en az 3600 gün prim ödemeniz şartıyla, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 59 yaş şartlarına tabi olarak, 59 yaşınızı dolduracağınız 20 Şubat 2018’de emekli olabilirsiniz.

Hizmetler birleşir ancak fiili hizmetten sayılmaz

Soru: Torba Yasa ile sigortalı hizmetlerim Emekli Sandığı fiili hizmetten sayılır mı? Hasan ÇİMEN

Cevap: Torba Yasa’da sigortalı hizmetlerinin Emekli Sandığı’nda fiili hizmetten sayılmasına ilişkin bir düzenleme yok. Ancak, memursanız ve daha önceden sigortalı çalışmanız varsa, hizmetlerinizi birleştirebilirsiniz. Sonuç olarak, sigortalılık süreniz fiili hizmet gibi dikkate alınarak emekli olmanızı sağlar.