Ev hanımlarına prim ödemede avantaj geldi

27 Mart 2011, Pazar 05:00
AA

Soru: Ev hanımıyım. Sosyal Güvenlik Kurumu’dan (SGK) 685 günüm var. Çiftçi Bağ-Kur sigortası yapıp, ileride SGK’dan emekli olabilir miyim? Seval CAN

[[HAFTAYA]]

Cevap: Sorunuza cevap verebilmemiz için; sigorta başlangıç ve doğum tarihinizi bildirmeniz gerekiyor. Ancak, daha uygun şartlarda prim ödemek istiyorsanız, Torba Yasa’nın vergiden muaf esnaf olup isteğe bağlı sigortalı olan kadınlara tanıdığı haktan yararlanabilirsiniz. Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasında sayılan ve vergiden muaf tutulan dantel, örgü gibi her türlü nakış işleri, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek gibi işler ile tarhana, mantı, salça gibi ürünleri evlerinde imal ederek satan isteğe bağlı kadın sigortalılar, 18 gün üstünden prim ödeyerek, 30 gün kazanacak. Ödenecek prim gün sayısı her yıl bir puan artacak. Örneğin, 2012’de 19 gün, 2013’te 20 gün, 2014’te 21 gün üstünden prim ödeyecek

Af Kanunu vergi incelemesi devam edene büyük avantaj sağlıyor

Soru: Vergi incelememiz devam ediyor. Torba Yasa bizim gibi vergi incelemesi devam edenlere ne getirdi? İnceleme af nedeniyle duracak mı? Varol TEKE

Cevap:
25 Şubat 2011’den önce başlayıp tamamlanmamış olan vergi incelemeleri sonucu salınacak vergi ve cezalar af kapsamına alındı. İncelemenin durması söz konusu olmayacak. Ancak matrah artırımında bulunmanız halinde, vergi incelemesi en geç 31 Mart 2011’e kadar sonuçlandırılacak. Bu tarihten sonra incelemeye devam edilemeyecek. Matrah artırımında bulunursanız artırdığınız matrah, inceleme neticesinde bulunacak olan farkla birlikte dikkate alınacak. Bunun için; - Vergi incelemesi sonucu bulunan matrah farkına ilişkin tebliğ edilecek olan vergi ve ceza ihbarnamelerini tebellüğ ettiğiniz tarihten itibaren 30 gün içinde vergi dairenize aftan yararlanmak için yazılı başvuru yapın. - Vergi aslının yüzde 50’si ile, - Vergi aslına faiz hesaplanan sürenin başlangıcından 25 Şubat’a kadar enflasyon oranında hesaplanacak gecikme faizi ve 25 Şubat’tan dava açma süresinin son gününe (ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30’uncu gün) kadar hesaplanacak faizi, - Vergi aslına bağlı olmadan kesilen cezanın yüzde 25’ini, ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen ay sonuna kadar ödeyin. - Borcun ilk taksiti, ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde ödendiği takdirde 12 ayda 6 taksitte yüzde 5 taksitlendirme faizi uygulanır. - Böylece vergi aslının yüzde 50’si, vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın tamamı, asla bağlı olmadan kesilen cezanın yüzde 75’i ile borca işletilen faizin tamamı silinir.

Duyumunuz doğru, Bağ-Kur’lu SSK’ya prim ödeyebilecek

Soru: Bağ-Kur’lu olarak kendi işyerimde çalışıyorum. Torba Yasa’ya göre; SSK’ya geçebilecekmişiz. Bu doğru mu? Çünkü ben, öğleden sonra da sigorta şirketinde çalışıyorum. Özcan ASLITÜRK

Cevap: Duyumunuz doğru. Kendi nam ve hesabına çalışmasından dolayı 4/b’li (Bağ-Kur) olması gerekenlere, Torba Yasa ile sigortalı çalışarak 4/a’ya (SSK) prim ödeme imkânı getirildi. Öğleden sonra çalıştığınız sigorta şirketinden 4/a’ya prim ödediğinizde, 4/b’ye prim ödemenize gerek bulunmuyor.

Torba Yasa geriye dönük kayıt ve tescil hakkı getirmedi

Soru: Eniştem müteahhitlik yapıyor. 1996’da inşaatın birini halamın üzerine yapmış ve bu inşaattan dolayı halamın vergi mükellefiyeti bulunuyor. Halamın Bağ-Kur kaydı yok. Torba Yasa’ya göre; Bağ-Kur kaydı yaptırabilir mi? Yasadan yararlanıp borcunu ödeyebilir mi?  İsmail ÖZ

Cevap: Bağ-Kur’a süresi içinde kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008’den itibaren başlatılıyor. Halanız 1996’dan Bağ-Kur’a kayıt yaptıramaz. Ancak, vergi kaydı hâlâ devam ediyorsa, 1 Ekim 2008’den itibaren kayıt yaptırabilir. Torba Yasa, halanız gibi Bağ-Kur kaydını yaptırmayanlara geriye dönük kayıt ve tescil hakkı getirmedi.

Ya 1700 gün prim ödeyeceksiniz ya da 60 yaşı bekleyeceksiniz

Soru: 1961 doğumluyum. 1979’da SSK’lı oldum. 3300 gün prim ödemem var. 50 yaşındayım. 46 yaşımda emekli olmam gerekiyordu. 1700 gün eksiğim var. Torba Yasa’dan yararlanabilir miyim? Bülent BİLGİLİ

Cevap: Torba Yasa’dan yararlanarak gerideki günleri borçlanmanız mümkün değil. Çünkü Torba Yasa borçlanma hakkı getirmedi. Mevzuat da gerideki günleri borçlanmaya izin vermiyor. 5000 gün prim ödemeniz olsaydı, 46 değil 2006’da, 45 yaşınızı doldurduğunuz tarihte emekli olabilirdiniz. Bugün emekli olmak için ya 1700 gün daha prim ödeyerek priminizi 5000 güne tamamlayacaksınız. Ya da 300 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlayacak ve 60 yaşın dolmasını bekleyeceksiniz.

Yersiz ödenen aylıklar emekli aylığından kesilebilir

Soru: İşten ayrıldım. Ölen annemden maaş alıyorum. Emekli olmama 1 yıl var. Doğum borçlanması ödedim. Emeklilik için başvurdum. 4 aydır maaş bağlanması için bekliyorum. Başka gelirim olmadığı için bu ay yetim aylığımın bir kısmını aldım. Doğru olur mu? Ceza öder miyim? Benim maaşım bağlanınca anneden aldığım kesilir mi? Bankaya hâlâ anne maaşı yatıyor. Selda KARABAL

Cevap: Annenizden dolayı aldığınız yetim aylığını, emekli aylığınız bağlandığı tarihten itibaren kestirmeniz gerekir. Aksi halde yersiz aldığınız aylıklar kanuni faiziyle birlikte geri istenir. Sosyal Güvenlik Kurumu yersiz aldığınız yetim aylığını tespit ettiğinde geri ödemezseniz, emekli aylığından keserek tahsil eder.

Her dula aylık bağlanması söz konusu değil

Soru: Annem 71 yaşında. Kendine ait eski bir evi var, fakat gelir getirmiyor. Annem dul aylığı alabilir mi? Fatma DURU

Cevap: Her dula aylık verilmesi söz konusu değil. Eşinin ölümünden önce Sosyal Güvenlik Kurumları’na ölüm aylığı bağlanacak kadar prim ödemesi olanların hayatta kalan eşine dul aylığı bağlanır. Babanız SSK’ya tabi ise ve 5 yıl sigorta ve 900 gün; Bağ-Kur mensubu ise 1800 gün prim; Emekli Sandığı mensubu ise 5 yıl fiili hizmet süresi gerekiyor. Aksi takdirde, annenize dul aylığı bağlanmaz.