Genel sağlık sigortasına ödenecek prim tutarı gelire göre değişiyor

21 Aralık 2009, Pazartesi 05:00
AA

Soru: İşten ayrılalı 6 ay oldu. 29 yaşındayım. Şu an babamın sigortasından da yararlanamıyorum. Genel sağlık sigortasını SGK Müdürlüğü’ne sorduğumda internetten incelediğim gibi anlatmıyorlar. Şimdi benim acil bir sağlık sorunum olsa, nasıl tedavi olacağım? SGK’nın bana söylediği çözüm yolu, ya yeşil kart ya da kendi isteğinle genel sağlık sigortası ödenmesi. Oysaki internette yazan gelir durumuna göre, belirlenen ücreti ödeyerek sağlık yardımı almak. Bu durumda sağlık yardımı almak için ne yapmalıyım? İlker SON

Cevap: Sağlık yardımını genel sağlık sigortasından alabilirsiniz. Genel sağlık sigortasına ödenecek prim, aile içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarına göre değişiyor. Ailenin her türlü gelirinin toplanarak kişi başına bölünmesi suretiyle bulunan, kişi başına düşen aylık gelir toplamı,

* 231 liradan az olanlar prim ödemeden,

* 231 lira ile 693 lira arası olanlar aylık 27.72 lira,

* 1386 liraya kadar olanlar aylık 83.16 lira,

* 1386 liradan fazla olanlar aylık 166.32 lira genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık yardımı alabilirler.

Aylık kişi başına düşen gelir tutarı asgari ücretin iki katından azsa başvurunuz üzerine, Kaymakamlık’ta bulunan ilgili ünite tarafından, gelir tespitiniz yapılır ve tespit edilen gelir durumunuza göre, aylık prim ödeyerek veya prim ödemeden sağlık yardımı alabilirsiniz. Aile içi kişi başına düşen aylık gelir tutarı, asgari ücretin iki katından fazlaysa veya aylık 166.32 lira aylık prim ödemeyi göze alıyorsanız, gelir tespiti yaptırmadan genel sağlık sigortasına kayıt olup 30 gün prim ödedikten sonra sağlık yardımı almaya başlayabilirsiniz.

Bağ-Kur’u kapatmadan SSK’lı olamazsınız

Soru: 1 Ocak 1963 doğumluyum. 5 Eylül 1986’da SSK’lı oldum. 3 ay prim ödedim. 4 Ekim 2000’den beri Bağ-Kur’luyum. SSK ve Bağ-Kur’a 3410 gün prim ödemem var. Limitet şirket kurucu ortağıyım. Başka bir şirkette mühendis olarak çalışıp SSK statüsüne geçebilir miyim? A.YETİŞGİN

Cevap: 4/a sigortalısı (SSK) olabilmeniz için, öncelikle limitet şirket ortaklığından çıkıp, mevcut Bağ-Kur sigortanızı kapatmanız gerekiyor. 4/b sigortanızı (Bağ-Kur) kapatmadan bir başka şirkette çalışsanız da 4/a sigortalısı olamazsınız. Adınıza 4/a sigortasına prim ödense de fuzuli prim ödenmiş olur. Bu primleri ancak 4/b sigortanıza ilişkin prim borçlarına mahsup ettirebilirsiniz.

Toplu prim ödeyerek emekli olma kanunu çıkmaz

Soru: 1964 doğumluyum. 1982’de SSK’lı oldum. 3200 gün prim ödemem var. Askerlik ödemem yapılmadı. Askerliği ödeyince ne zaman emekli olabilirim? SSK’lılara toplu ödeme çıkacak mı? N.ACAR

Cevap: Doğum tarihinizi ve sigorta başlangıç tarihinizi tarih yerine yıl olarak verdiğinizden ve kaç ay askerlik yaptığınızı bildirmediğinizden sorunuzu varsayımlı olarak cevaplandırıyoruz. 23 Mayıs 1982’den sonra sigortalı olduğunuz ve 18 ay askerlik yaptığınızı varsayarsak, 25 yıl sigorta, 5150 gün prim ve 47 yaş şartlarına tabisiniz. Askerlik sürenizi 540 gün (18 ay) borçlanıp, üstüne 1410 gün daha prim ödeyerek, ödemenizi 5150 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Toplu prim ödeyerek emekli olunmasına ilişkin bir yasa çıkması mümkün değil. Böyle bir uygulama, mali yapısı zaten bozuk olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, batmasına yol açar.

Varlık barışında varlıklar duruma göre kaydedilecek ya da kaydedilmeyecek

Soru: Varlık Barışı kapsamında yurtdışından veya yurtiçinden beyan edilecek varlıklardan hangilerinin defterlere kayıt edilmesi zorunlu? Deftere kayıt konusunda bir mecburiyet var mı? Kayıt gerekiyorsa, kayıtta bir süre var mı? Selim DAYI

Cevap: Varlık barışı kapsamında beyan edilen varlıkların defterlere kaydedilmesi, yurtdışında veya yurtiçinde varlık beyan edilmesi ve şahıs veya şirket adına varlık beyan edilmesine göre değişiyor. 1 Haziran 2009 itibarıyla yurtdışında sahip olunan varlıklardan bildirilen veya beyan edilen varlıklar, defter tutan gerçek kişilerce (Ahmet, Mehmet gibi) istenilmesi halinde, yasal defterlere kaydedilebilecektir. Gerçek kişilerin yurtdışından beyan ettikleri varlıkları defterlerine kayıt mecburiyeti yok. İsteyen defterine kaydedecek, istemeyen kaydetmeyecek. Ancak, yurtdışında bulunan söz konusu varlıkların şirket adına beyan edilmesi durumunda ilgili şirket, beyana konu edilen varlıkların anılan şirketin yasal kayıtlarına intikal ettirilmesi zorunludur. Türkiye’de bulunan ancak, 1 Haziran 2009 itibarıyla Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince yasal defter kayıtlarında işletmelerin özkaynakları arasında yer almayan varlıkların beyan edilmesi halinde ise söz konusu varlıkları yasal defterlere kaydetmeleri zorunludur. Defter tutan mükellefler, varlık barışı kapsamında beyan edilen gayrimenkul dışındaki varlıkları, banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırdıktan sonra beyan ediyor. Bu şekilde beyan edilen varlıkların, beyan tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu’nun kayıt zamanına ilişkin 219’uncu maddesi hükmünce, en geç 10 gün içinde (imzalı muhasebe fişine dayanarak kayıt yapanlar 45 gün içinde) yasal defterlere kaydedilmesi gerekiyor.

Prim ödemenizi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz

Soru: 1940 doğumluyum. 1982’de SSK’lı oldum. Şubat 1984’te prim ödenmeye başladı. SSK’ya 2181 gün prim ödedim. 1960’ta 30 ay askerlik yaptım. Askerliği de borçlanarak 3600 günden emekli olabilir miyim? Ahmet KILINÇ

Cevap: Kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olmak için 15 yıl sigorta ve 3600 gün prim şartlarına tabisiniz. Askerlik sürenizi borçlanıp, üstüne 519 gün daha prim ödeyerek, prim ödemenizi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Kooperatiflerin üyelerine işyeri teslimi yüzde 18 oranında KDV’ye tabi

Soru: İşyeri yapı kooperatiflerinin inşaatını tamamlayarak üyelerine verdiği işyeri teslimleri KDV’ye tabi mi? Tabi ise KDV oranı yüzde kaçtır? Şehmuz VURAL

Cevap: İşyeri yapı kooperatiflerinin inşaatlarını tamamlayarak üyelerine teslim ettikleri işyerleri, genel oranda KDV’ye tabidir. İnşaatı tamamlanan işyerini, yapı kooperatiften alan üye yüzde 18 KDV ödemek zorunda.