İhtilaflı vergilerde aftan yararlanma şartlarını son karar belirliyor

15 Mart 2011, Salı 05:00
AA

Soru: Vergi incelemesinden dolayı adımıza, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), geçici vergi ve üç kat vergi ziyaı cezası adımıza tahakkuk ettirildi. Biz de vergi mahkemesine başvurduk. Davayı kazandık. İdare kararı temyiz etti ve Danıştay bozdu. Daha sonra biz de Danıştay’dan karar düzeltme istedik. Bu durumda Torba Yasa’dan nasıl yararlanacağız? Ödeyeceğimiz vergi oranı ve cezaları nasıl olacak? Vergi aslının yüzde 20’sini mi yoksa yüzde 50’sini mi yatıracağız?  Veli KÜÇÜK Cevap: İhtilaflı vergilerin, hangi şartlarla Af Kanunu’ndan yararlandığını son karar belirliyor. Sizde son karar Danıştay’ın bozma kararı. Bu karara göre; dava başa dönmüş durumda. Ya vergi mahkemesi ilk verdiği kararda ısrar edecek ya da Danıştay’ın bozma gerekçeleri çerçevesinde yeni bir karar verecek. Aftan şu şekilde yararlanacaksınız: - En geç 2 Mayıs 2011’e kadar Af Kanunu’ndan yararlanmak için yazılı başvuru yapacaksınız, - Açmış olduğunuz davadan vazgeçeceksiniz,

[[HAFTAYA]]

-Vergi aslının yüzde 50’si ile asla bağlı olmadan kesilen cezasının yüzde 25’i, -Vergi aslının yüzde 50’si ile asla bağlı olmayan cezanın yüzde 25’ine vade tarihinden, Af Kanunu’nun yayımlandığı 25 Şubat 2011’e kadar geçen süre için enflasyon oranında hesaplanacak gecikme bedelini, -30 Haziran 2011 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar ödemeniz halinde başka bedel ödemeden, -Borcunuzu ikişer aylık dönemlerde ilk taksiti 30 Haziran 2011’de olmak üzere, 12 ayda 6 eşit taksitte ödemeniz halinde ayrıca yüzde 5 faiz, 18 ayda 9 eşit taksitte ödemeniz halinde ayrıca yüzde 7 faiz, 24 ayda 12 taksitte ödemeniz halinde yüzde 10 faiz, 24 ayda 18 taksitte ödemeniz halinde ayrıca yüzde 15 faiz ödemeniz şartıyla, -Vergi aslından olan borcunuzun yüzde 50’si, -Vergi aslına bağlı kesilen cezanın tamamı, -Vergi aslına bağlı olmadan kesilen cezanın yüzde 75’i, -Ve borcunuza işletilen gecikme zammı ve gecikme faizi gibi feri borçların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

Basit usulde vergilendirilen engellinin indirim hakkı var

Soru: Gezici olarak yaptığım süt satma işinden dolayı basit usulde Gelir Vergisi mükellefi oldum. Yüzde 60 oranında engelli olduğumdan askerlik yapmadım. Bir arkadaşım engelli olduğum için vergi mükellefi olmamam gerektiğini söyledi. Bu doğru mu? Vergi ödemem gerekiyor mu? Ne yapmam lazım?  SAMİ Cevap: Basit usulde vergilendirilen engellilerin vergi vermemeleri gibi bir uygulama yok. Ancak engel derecelerine göre kazançlarından bir miktar indirim söz konusu. Yıllık beyanname üstünde ticari kazançtan indirilebilecek gider unsurlarını belirleyen, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/3’üncü maddesi hükmüne göre; basit usulde vergilendirilen engellilerden 1’inci derece engelliler 8400 lira, 2’nci derece engelliler 4200 lira, 3’üncü derece engelliler de 2040 lirayı engelli indirimi olarak, beyan ettikleri ticari kazançlarından düşebiliyor. Çalışma gücünü yüzde 60-79 oranında kaybetmiş olanlar, 2’nci derece engelli kabul edildiğinden, beyan ettiğiniz ticari kazancınızdan engelli indirimi olarak 4200 lira düşebilirsiniz. Ancak bu uygulamadan yararlanmak için öncelikle bulunduğunuz yerdeki vergi dairesi başkanlığı veya vergi dairesine başvurarak engel derecenizi tespit ettirerek, vergi indirim hakkı almanız gerekir.

SGK’nın yaptığı işlem doğru, geriye dönük kayıt yaptıramazsınız

Soru: 2 Kasım 2001’de işyeri açtım. 31 Aralık 2008’de kapattım. Daha sonra 6 ay askerlik yaptım. Ama Bağ-Kur’a 13 Ekim 2010’da başvurdum. Bana 3 ay kadar bir borç çıktı. 7 yıllık vergi mükellefiyim. Ama 3 ay Bağ-Kur borcum çıkıyor. 7 yıllık süre boşa mı gitti? Ne yapmam lazım? Torba Yasa’dan faydalanabiliyor muyum? Alper TAHSİN Cevap: Sizin gibi Bağ-Kur’a kayıt ve tescili yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008’de itibaren başlatılmaktadır. 1 Ekim 2008 için Bağ-Kur’a kayıt ve tecil yaptırarak gün kazanmak mümkün değil. Bu tarihten sonraki Bağ-Kur başlangıcınız da 13 Ekim 2010 olduğundan, bu tarihten sonraki prim borcunuz tahakkuk ettirilmiş. Yapılan işlem doğru. Siz ve sizin durumunuzda olanlara maalesef Torba Yasa bir imkan sağlamıyor.

Kira geliri istisnası her hissedara ayrı uygulanır

Soru: Kardeşlerimle hisse ile sahip olduğumuz konutlardan 2010’da elde ettiğimiz kira geliri beyan edilirken 2600 liralık konut kira geliri istisnasını, hissedar olan kardeşlerimle ayrı ayrı mı uygulayacağız? Yani hepimiz kiradan ayrı ayrı 2600 TL düşebilecek miyiz? Yoksa kardeşlerimle konut kira geliri istisnasından hissemize düşen kısmını mı kiradan düşeceğiz?  ALAADDİN Cevap: Kiraya verilen konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirinin vergilendirilmesinde, konut kira geliri istisnası her ortak için ayrı ayrı uygulanır. 2010’da elde edilen konut kira gelirinin beyanında her ortak 2600 liralık istisnadan ayrı ayrı yararlanacak. Ortak payına düşen kira geliri 2600 lirayı aşmıyorsa kira gelirini beyan etmeyecek. Aşıyorsa 2600 lirayı düştükten sonra kalan kirayı beyan edecek.