İsteğe bağlıya 33 aydan Sosyal Güvenlik fazla prim ödemeyin

19 Ocak 2010, Salı 05:00
AA

Soru: 24 Nisan 1964 doğumluyum. 10 Ocak 1994’te SSK’lı oldum. 343 gün prim ödedim. Daha sonra isteğe bağlı Bağ-Kur’lu olarak 2 yıl 10 ay, şimdi ise isteğe bağlı çiftçi Bağ-Kur’lu olarak 10 aydır prim ödemeye devam ediyorum. SSK’dan emekli olmak istiyorum. Ne zaman SSK’ya geçeyim? Malulen ne zaman emekli olurum? Satı KÖSE Cevap: SSK’dan en erken 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 58 yaş şartlarıyla emekli olabilirsiniz. 1937 gün daha prim ödeyerek, 1663 gün olan prim ödemenizi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Bu şartlarda SSK’dan emekli olabilmeniz için, isteğe bağlıya 660 gün (33 ay) daha prim ödedikten sonra isteğe bağlıdan çıkıp, sigortalı bir işte çalışarak 1277 gün prim ödemeniz gerekiyor.

Sosyal Güvenlik fazla prim ödemeyin Kurumu’nun evlenen için para ödeme usulü yok

Soru: SSK’lı olarak çalışıyorum. 2 yıl önce evlendim. Evlilik parası alabiliyor muyum? Bunun için ne gibi işlem yapmam gerekli? Suna KANDEMİR Cevap: Sosyal Güvenlik mevzuatında evlenene para verilmesi gibi bir uygulama yok. Evlendiğinizden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu size para vermez. Ancak, iş sözleşmenizde evlenmeniz halinde, işverenin ‘evlilik yardımı’ adı altında bir yardımda bulunmasına ilişkin bir düzenleme varsa, işverenin sözleşmedeki bedeli evlenme yardımı adı altında ödemesi gerekir.

Sözleşmenin her nüshası ayrı ayrı  Damga Vergisi’ne tabi tutuluyor

Soru: İşyeri kira sözleşmesinin iki nüsha yapılıp, bir nüshası mal sahibine, bir nüshası kiracıya verilmesi halinde, Damga Vergisi bir kez mi, iki kez mi hesaplanıyor? Bahadır ALAN Cevap: Damga Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi, ‘Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı miktar veya nispette Damga Vergisi’ne tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle çıkartılan nüshaları vergiye tabi tutulur’ hükmü içermektedir. Yasanın bu açık hükmüne göre, iki nüsha düzenlenen işyeri kira sözleşmesinin her nüshasının, ayrı ayrı, kira sözleşmesinin süresine göre hesap edilecek bedel üstünden binde 1.65 oranında Damga Vergisi’ne tabi tutulması gerekir. Sözleşmede adi kefil varsa kefil içinde ayrıca binde 8.25 olmak üzere toplam binde 9.9, müteselsil kefil varsa toplam binde 8.25 oranında Damga Vergisi’ne tabi tutulması gerekiyor. Sorunuzdaki ifadenize göre cevap verecek olursak, iki nihai düzenlenen sözleşme için iki kere Damga Vergisi ödeniyor.

Yurtdışında çalışan Türk işçisi işyeri kira gelirini beyan etmiyor

Soru: Yurtdışında çalışan Türk işçisinin, Türkiye’de elde ettiği kira gelirlerini beyan etmesi gerekiyor mu? Beyan için bir had veya sınır var mı?Tolga AKPINAR Cevap: Altı aydan fazla süredir yurtdışında çalışan ve ikamet eden Türk vatandaşının Türkiye’de elde ettiği kira gelirinin beyan edilip edilmeyeceği, kiranın Gelir Vergisi stopajına tabi tutulup tutulmadığına göre değişiyor. Yurtdışında çalışan Türk işçisinin Türkiye’de elde ettiği, Gelir Vergisi stopajına (kesintisine) tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri, tutarı ne olursa olsun beyan edilmiyor. Başka gelirler nedeniyle beyanname verilse bile, işyeri kira geliri beyannameye dahil edilmiyor. Örneğin, Almanya’da çalışan Türk vatandaşı Mehmet Bey’in Türkiye’de stopaja tabi tutulmuş ve yıllık tutarı iki trilyon kira gelirinin beyanı gerekmiyor. Ancak, konut kira geliri istisnasını aşan tutarda, konut kira gelirleri elde edilmesi halinde, kiranın istisna tutarını aşan kısmının beyan edilmesi zorunlu. Örnekteki kişinin, 2009’da Türkiye’de 3 bin lira konut kira geliri elde ettiğini varsaydığımızda 2600 lira konut kira geliri istisnasından fazla tutarda kira geliri elde edildiğinden, 3000 lira gelirden 2600 lira istisna düşüldükten sonra kalan kısmın beyan edilmesi zorunlu. Ancak, beyannameye iki trilyon liralık işyeri kira geliri dâhil edilmeyecek.

İsteğe bağlının Bağ-Kur’a sayılması her sigortalıyı olumsuz etkilemiyor

Soru: 1975 doğumluyum. 19 Eylül 1989’da sigortalı oldum. 30 Eylül 2008 itibarıyla çalışarak 2357 gün, isteğe bağlı olarak 2190 gün olmak üzere 4547 günüm oldu. İsteğe bağlı ödediğim için Bağ-Kur’a alındığıma dair yazı gelince de kesintisiz ödemeye devam ettiğim için, bugüne kadar ödediğim gün sayısı 4997’ye ulaştı. En erken hangi kurumdan, hangi şartlarla emekli olabilirim? Filiz MERİÇ Cevap: 20 yıl sigorta, 5375 gün prim ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. 378 gün daha prim ödeyerek, prim ödemenizi 5375 güne tamamlamanız şartıyla, 2021’de 46 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 1 Ekim 2008’den itibaren isteğe bağlı prim ödemeleri, 4/b sigortasına (Bağ-Kur) sayılsa da 378 gün daha prim ödedikten sonra prim şartını yerine getirmiş olacağınızdan, bu düzenlemeden olumsuz etkilenmeden SSK’dan emekli olabileceksiniz. Ancak, 1 Ekim 2008’den itibaren isteğe bağlıya 1260 gün ve daha fazla prim öderseniz, Bağ-Kur şartlarıyla emekli olmak durumunda kalırsınız. Bu açıdan prim şartını sağladıktan sonra prim ödememenizde fayda var.

Askerlik borçlanması yaş şartınızı 51’den 50’ye düşürür

Soru: 25 Şubat 1963 doğumluyum. 1 Ekim 1987’de Bağ-Kur’lu oldum. 1983-1985 arasında askerliğimi yaptım. Esnaflıktan dolayı prim ödemeye devam ediyorum. Askerlik borçlanmamı yapsam, ne zaman emekli olabilirim? B.HAK Cevap: 25 yıl prim ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. 1 Ekim 2012’ye kadar ara vermeden prim ödeyerek, ödemenizi 25 yıla tamamlamanız şartıyla, 25 Şubat 2014’te emekli olabilirsiniz. Sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınız askerlik sürenizi (18 ay kabul edilmiştir) borçlanmanız halinde, 1 Nisan 2011’e kadar prim ödeyerek borçlanma dahil prim ödemenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 50 yaşınızı dolduracağınız 25 Şubat 2013’te emekli olabilirsiniz.

Şirket ortağı Bağ-Kur'lu olmak zorunda

Soru: 25 Şubat 1963 doğumluyum. 1 Ekim 1987’de Bağ-Kur’lu oldum. 1983-1985 arasında askerliğimi yaptım. Esnaflıktan dolayı prim ödemeye devam ediyorum. Askerlik borçlanmamı yapsam, ne zaman emekli olabilirim? B.HAK Cevap: 25 yıl prim ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. 1 Ekim 2012’ye kadar ara vermeden prim ödeyerek, ödemenizi 25 yıla tamamlamanız şartıyla, 25 Şubat 2014’te emekli olabilirsiniz. Sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınız askerlik sürenizi (18 ay kabul edilmiştir) borçlanmanız halinde, 1 Nisan 2011’e kadar prim ödeyerek borçlanma dahil prim ödemenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 50 yaşınızı dolduracağınız 25 Şubat 2013’te emekli olabilirsiniz.