Küçük tutarda alacakları gider yazma usulü

22 Aralık 2009, Salı 05:00
AA

Soru: İşletmemizin küçük tutarda çok sayıda müşteriden alacağı var. Alacakların çoğu icra masrafını karşılamayacak tutarda. Esnaf arkadaşlarımızdan biri, bu alacakları masraf yazabileceğimizi söyledi. Bizim muhasebecimiz ise masraf yazılamayacağı görüşünde. Arkadaşın dediği gibi bu alacakları masraf yazarak, vergiden düşmek mümkün mü? Mümkünse ne yapmamamız gerekiyor? Sadık ÇİZMECİ Cevap: Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar, şüpheli alacak karşılığı ayırmak suretiyle gider yazılabilir. Dava ve icra safhasında olmayan alacakların, karşılık ayrılarak gider yazılabilmesi belli şartların varlığına bağlı. Bu alacakların karşılık ayrılarak gider yazılabilmesi için, yazı ile birden fazla istenilmiş olmasına rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olması ve dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük tutarda olması gerekiyor. Yazı ile birden fazla istediğinizi posta kayıtlarıyla ispat edebildiğiniz, dava açma veya icraya koyma masrafında değmeyecek tutardaki alacaklarınız şüpheli alacak olarak ayırıp, karşılık ayırarak gider yazmak suretiyle dönem kazancınızdan düşebilirsiniz. Ancak, tutar olarak yüksek olan alacaklarınızı dava açmadan veya icraya koymadan karşılık ayırarak gider yazmanız mümkün değil. Muhasebeciniz olmaz dediğine göre, muhtemelen alacaklar tutar itibarıyla çok küçük değil. Ya da borçludan yazı ile birden fazla istenmemiş olabilir.

Anneniz planlama yapsaydı 1 Şubat 2009’dan beri emekli aylığı alabilirdi

Soru: Annem 18 Nisan 1959 doğumlu. 24 Ocak 1989 ile 26 Nisan 2004 arasında isteğe bağlı Bağ-Kur’lu olarak 15 yıl 1 ay prim ödedi. 26 Şubat 2004’te terk dilekçesi verdi. 4 yıl aradan sonra 8 Nisan 2008’de tekrar Bağ-Kur’a prim ödemeye başladı. Hiç ara vermeden 10 Eylül 2009’da SSK’lı olarak çalışmaya başladı. Halen sigortalı olarak çalışıyor. Ne zaman emekli olabilir? Okan KAPLAN Cevap: Anneniz sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten itibaren prim ödemesini 1260 güne (3.5 yıl) tamamlayacağı tarihte SSK’dan emekli olabilir. (ara vermeden prim öderse 10 Mart 2013’te) Ayrıca bundan sonra hiç prim ödemese de 18 Nisan 2013’te Bağ-Kur’dan yaş haddinden emekli olabilir. Anneniz için iyi bir emeklilik planlaması yapmamışsınız. Çünkü 26 Ekim 2000’den 26 Nisan 2004’e kadar Bağ-Kur’a ödediği primi SSK’ya ödemiş olsaydı, başka prim ödemese dahi 20 yıllık sigorta süresini doldurduğu 24 Ocak 2009’da, SSK’dan emekli olabilir ve 1 Şubat 2009’dan beri emekliği aylığı aldığı gibi, 8 Nisan 2008’den beri ödediğiniz primler de cebinizde kalırdı.

Prim tamam yaş eksik

Soru: 1 Eylül 1966 doğumluyum. 10 Mayıs 1982’de SSK’lı oldum. 6000 gün prim ödedim. Ne zaman emekli olabilirim? Kemal BİLGİ Cevap: 25 yıl sigorta, 5075 gün prim ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 1 Eylül 2012’de emekli olabilirsiniz.

Sicil notu 90 olan polisin ödül olarak 2’nci dereceye yükselmesi mümkün

Soru: Emekli başkomiserim. 30 Temmuz 2001’de 2’nci derecenin 6’ncı kademesinden emekli oldum. Halbuki 2’nci dereceye 30 Haziran 1996’da terfi ettim. Aradaki 5 yıllık zaman zarfında maaş artışlarımın neye göre yapıldığını bilmiyorum. Ek göstergem 1100, bilfiil 32 yıl çalışmışlığım var. Aynı teşkilatta çalışan ve tahsil durumu aynı olan (lise) polis memuruyla aynı ek göstergeden maaş alıyorum. Mağdur olduğumu düşünüyorum. Bu konuda görüş ve yardımlarınızı bekliyorum. Temel ÇALIŞKAN Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesi hükmüne göre, emniyet hizmetleri sınıfına dahil başkomiserlerin öğrenim durumlarına bakılmaksızın 2’nci dereceye kadar yükselebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Yüksekokul mezunu olmayan başkomiserlerden 2’nci kademeden aylık alanların ek göstergesi de 1100 olarak belirlenmiştir. Nitekim siz de lise mezunu olduğunuz için 2’nci dereceye terfi ettiğiniz 1996’dan itibaren 1’inci dereceye yükselememiş ve emekli olduğunuz tarihe kadar yan kademede almışsınız. Lise mezunu olan polislerin, azami yükselecekleri derece 3’üncü derece olmakla birlikte, sicil notu ortalaması 90 ve üstü olanlar ödül olarak 2’nci dereceye yükselmeleri mümkündür. Dolayısıyla bu durumda olanlar sizinle aynı derece ve aynı ek gösterge (1100 ek gösterge) üstünden emekli aylığı alabilmektedirler. Ancak, yüksekokul mezunu olsaydınız, her ne kadar başkomiser kadro derecesi 2’nci derece olarak belirlenmişse de tahsil durumunuzdan dolayı 1’inci derece terfi edebilecek ve 2200 ek göstergeden emekli olabilecektiniz. Yapılan işlemlerde herhangi bir yanlışlık yok.

Müzayedede satılan şirket gayrimenkulü belli şartlarda KDV’ye tabi değil

Soru: Müzayede salonunda satılan mallarda KDV var mı? Varsa KDV oranı nedir? Örneğin, bir işletmenin 10 yıldan fazla süredir sahip olduğu bir gayrimenkul, müzayede salonunda açık artırma yoluyla satılırsa, alıcı bu gayrimenkul için KDV ödeyecek mi? Ödeyecekse KDV’si yüzde kaçtır? Fahri Cevap: Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar, KDV’ye tabi bulunuyor. Ancak, kanundaki istisna hükümleri buralarda yapılan satışlar için de geçerli. Şirketin aktiflerinde en az iki yıl süre ile bulunan ve şirket faaliyetlerini yürütmek için kullanılan (gayrimenkul ticareti yapan şirketlerin satma amacıyla elde bulundurdukları gayrimenkuller hariç) gayrimenkullerin satışı KDV’den müstesna tutulmuştur. Bu gayrimenkulün müzayede mahallinde açık artırma yoluyla satılması bu istisnayı ortadan kaldırmaz. 10 yıldan fazla süreyle şirket aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkulün müzayede mahallinde açık artırma yoluyla satılması işlemi KDV’ye tabi değildir. Alıcı bu gayrimenkul için KDV ödemez.

3600 günle emekli olmak için 56 yaşınızı doldurmanız gerek

Soru: 1959 doğumluyum. 16 Kasım 1981’de işe başladım. 3667 gün primim var. 3600 ile emekli olabilir miyim? Azami ne kadar ücret alabilirim? Kaç yaşında emekli olabilirim? Ümmühan Cevap: Kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olmak için 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Bundan sonra prim ödemeseniz de 56 yaşınızı dolduracağınız 2015’te emekli olabilirsiniz.