Prim yeterli 50 yaşın dolmasını bekleyeceksiniz

13 Mart 2011, Pazar 05:00
AA

Soru: 22 Haziran 1966 doğumluyum. 5 Mart 1986 ile 3 Eylül 1987 tarihleri arasında askerlik yaptım. 21 Kasım 1988’de SSK’lı oldum. 186 gün askerlik borçlanması yaptım. Şu an çalışıyorum. 7500 gün primim var. Kesin olarak hangi tarihte emekli olacağım? SSK girişim internette 22 Haziran 2017 çıkıyor. Şener YILMAZ

[[HAFTAYA]]

Cevap: Askerlik borçlanması başlangıç tarihinizi 186 gün geri götürerek 25 yıl sigorta, 5375 gün prim ve 50 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz  de 22 Haziran 2016’da emekli olabilirsiniz.

Off-Shore hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinin beyanı gerekiyor

Soru: Mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri beyan edilmiyor. Off-Shore (Vergisiz kıyı bankası) bankalardaki mevduat hesaplarından elde edilen banka faiz gelirlerinin Türkiye’de beyan edilmesi gerekiyor mu? Beyan için bir had var mı?  B.TUNÇ

Cevap: Türkiye’de banka mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri stopaj yoluyla vergilendirildiğinden beyanı gerekmiyor. Stopaj yolu ile ödenen vergi, faiz gelirinin nihai vergisi oluyor. Ancak, Off-Shore ülkelerdeki bankalardan elde edilen faiz gelirleri, stopaja tabi tutulmadığından (yabancı ülkedeki bankalar olduğundan) beyan edilmesi zorunlu. Fakat, küçük tutardaki gelirlerin beyanı ile vergi dairelerinin iş yükünü artırmamak ve mükellefi beyan külfetine sokmamak için, stopaja ve istisnaya konu edilmemiş menkul kıymetlerin tutarı 1090 lirayı aşmadığı sürece beyanı gerekmiyor. 2010’da Off-Shore hesaplardan elde edilen ve tutarı 1090 lirayı aşan faiz gelirlerinin Türkiye’de beyan edilerek vergilendirilmesi zorunlu bulunuyor.

2008’de kız çocuklarının elinden alınan sağlık yardımı hakkı tekrar verildi

Soru: Emekli Sandığı emeklisinin kızı bekâr, eskiden çalışıyordu. Şimdi işsiz ve 32 yaşında. Torba Yasa ile babasının sağlık haklarından yararlanabilir mi? Yener GÜRMEN

Cevap: Anne veya babasının üstünden sağlık yardımı alan kız çocuklarının bu hakkı 1 Ekim 2008’den itibaren ellerinden alınmıştı. 1 Ekim 2008’den itibaren evlenen veya sigortalı işe giren kız çocuğunun anne veya babasından aldığı sağlık yardımı kesiliyor, evlenen kız çocuğu boşandığında veya dul kaldığında, işe giren kız çocuğu işsiz kaldığında tekrar anne veya babasının üstünden sağlık yardımı alamıyordu. Bu uygulamanın çok sayıda kız çocuğu ve ailesini mağdur etmesi üzerine, Torba Yasa kız çocuklarına anne ve babalarının üstünden sağlık yardımı alma hakkını tekrar getirdi. 32 yaşında bekar kız çocuğu Emekli Sandığı mensubu olan babasının üstünden sağlık yardımı alabilir.

Damga Vergisi dairenin durum ve şartlarına göre ödenmeyebiliyor

Soru: Konut kira sözleşmelerindeki Damga Vergisi oranı yüzde kaçtır? İki yıllık konut kira sözleşmesinin Damga Vergisi nasıl hesaplanıyor? Suat SALAR

Cevap:
Gelir ve kurumlar vergi mükelleflerinin aktifleri arasında olmayan konutların, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanmasına ilişkin kira sözleşmeleri, Damga Vergisi’nden müstesna tutulmuştur. Sorunuza konu daire, Gelir ve Kurumlar Vergisi’ne tabi bir işletmeye ait değilse ve bir gerçek kişi tarafından mesken olarak kiralanmışsa, düzenlenen kira sözleşmesi için Damga Vergisi ödenmeyecektir. Ancak konut bir iktisadi işletmeye aitse yıllık kira tutarının binde 1.65’i oranında Damga Vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Çalışan emekli haksız yere işten çıkartılırsa kıdem tazminatı alabilir

Soru: 1994’te SSK’dan emekli oldum. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek 16 yıldır çalışıyorum. Çalıştığım yerden tazminat hakkım var mı? Kıdem tazminatını ne zaman alabilirim? Yılmaz GÖKDENİZ

Cevap: Emekli olup, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan emeklinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılması ancak işverenin haksız yere iş akdini feshetmesine bağlı. Bunun dışında kıdem tazminatı alarak ayrılması mümkün değil.

Şirket ortağı artık SSK’lı olabilecek

Soru: Limitet şirket kurduk. 2 ortaklı ve ortakların yaşları 21, sigorta başlangıçları var. Yeni yasaya göre Bağ-Kur’lu değil de sigortalı olabilirler mi? Zeynep SİVRİKAYA

Cevap: Torba Yasa ile sosyal güvenlik mevzuatımızda ‘erken başlayan sigorta geçerli’ ilkesi kalktı. Yerine ‘sigortalılığın üstünlüğü’ ilkesi geldi. Yeni uygulamada, aynı sürede hem Bağ-Kur’lu hem de 4/a sigortalı olmayı gerektiren iş yapan kişinin 4/a sigortasına ödediği primler geçerli sayılacak. Daha önce 4/a sayılmıyor, 4/b sayılıyordu. Limitet şirket ortaklarınızın sigortalı bir işte çalışarak 4/a’ya aralıksız prim ödemleri halinde, 4/b’ye prim ödemesine gerek yok.

Almadığınız kira için vergi ödemek zorundasınız

Soru: Okul arkadaşım dairemde kira ödemeden bir yıldan beri oturuyor. Her yıl vergi dairesinde kira gelirinden dolayı beyanname veriyor ve vergi ödüyorum. Kira almadığımdan okul arkadaşımın oturduğu daire için herhangi bir kira beyanında bulunmam gerekiyor mu? Kira almadan kira beyan edip vergi vermeye akıl erdiremedim.  Sadettin KÖKSAL

Cevap: Dairenizde oturan okul arkadaşınızdan kira alıp almamak, keyfinize kalmış bir konudur. Buna kimse karışamaz. Dairenizde kira almadan istediğiniz kişiyi oturtabilirsiniz. Fakat vergilendirme yönünden eş, çocuk ve kardeş dışındaki kimselere bedelsiz olarak kiralanan gayrimenkuller nedeniyle ‘emsal kira’ bedeli üstünden Gelir Vergisi ödenmesi gerekiyor. Hatta eş, çocuk ve kardeşin kira ödemeden kullandığı işyeri için de emsal kira bedeli üstünden vergi ödenmesi gerekiyor. Emsal kira bedeli dairenin emlak vergi değerinin ‘yüzde 5’idir. Örneğin, dairenizin 2010 yılı emlak vergi değerinin 300 bin lira olduğunu varsayarsak, emsal kira bedeli 15 bin liradır. Okul arkadaşınızdan kira almasanız da bu dairenin 2010 yılı kira geliri olarak 15 bin lira beyan etmeniz gerekiyor. 2010 yılı için en geç 25 Mart mesai saati sonuna kadar beyanname verecek ve hesaplanan Gelir Vergisi’ni Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeyeceksiniz.