Sıkıyönetim mahkemesinden ceza alan 12 Eylül mağduru, borçlanma yapamıyor

16 Mart 2011, Çarşamba 05:00
AA

Soru: Torba Yasa’da 12 Eylül mağdurlarına erken emeklilik diye bir madde yer alıyor. Bu yasadan faydalanabilmek için beraat veya takipsizlik kararı aranıyor. Ben 12 Eylül mağduruyum. Herhangi bir kişi ya da kuruluşa yönelik fiili bir eylemimiz olmadığı halde örgüt üyeliği ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefetten 11 yıl 8 ay ceza verdiler. 5 yıl 8 ay cezaevinde kaldım. Mevcut yasadan faydalanabilmem için ne yapmam gerekiyor?  İ.Y. Cevap: Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanun’un Geçici 36’ncı maddesinde şu hüküm yer alıyor: ‘Sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri için kendilerinin ya da hak sahiplerinin, durumlarını belgeleyerek altı ay içinde talepte bulunması kaydıyla, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri, belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 32’si üzerinden hesaplanacak.

[[HAFTAYA]]

Bu durumlarından dolayı dava açıp tazminat alanlar borcun tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde kendilerince veya hak sahiplerince, tazminat almamış olanların ise Hazine tarafından ödenmesi suretiyle borçlandırılacak. Bu şekilde borçlanılan süreler kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, prim gün sayısı olarak değerlendirilecek. Ancak, sigorta başlangıç tarihinden önceki borçlanılan süreler başlangıç tarihini geri götürmeyecek.’ Yasa metninden anlaşılacağı üzere borçlanma haklarından; sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenler yararlanmaktadır. Ceza aldığınızdan maalesef borçlanma yapamazsınız.

Kesinleşmiş özel usulsüzlük cezasının yüzde 50’si siliniyor

Soru: Nisan 2010’a ait Ba, Bs bildirimlerini geç vermemden dolayı 1000 lira ceza yedim. Son yapılandırmada peşin ödemem halinde, bu tutar ne kadara kadar düşecek?  Bayram ALBAYRAK Cevap: Toplumda ‘Torba Yasa’ veya ‘Af Kanunu’ olarak adlandırılan 6111 sayılı Yasa’ya göre; 31 Aralık 2010’a (bu tarih dahil) kadar işlenen fiillere ilişkin olarak kesilen vergi aslına bağlı olmayan cezalar, af kapsamında. Ba ve Bs bildirimlerini geç vermenizden dolayı kesilen özel usulsüzlük cezası borcunuz için aftan şu şekilde yararlanabilirsiniz; -Özel usulsüzlük cezasının yüzde 50’si ile -Özel usulsüzlük cezasının yüzde 50’sine vade tarihinden kanunun yürürlük tarihi olan 25 Şubat 2011’e kadar geçen süre için, enflasyon oranında hesaplanan gecikme bedelini, -31 Mayıs 2011’e kadar peşin olarak ayrıca bir fark alınmadan ödeyebilirsiniz. -Borcunuzu 12 ayda 6 eşit taksitte ödemeniz halinde, ayrıca yüzde 5 faiz, 18 ayda 9 eşit taksitte ödemeniz halinde ayrıca yüzde 7, 24 ayda 12 taksitte ödemeniz halinde yüzde 10, 24 ayda 18 taksitte ödemeniz halinde yüzde 15 faiz uygulanacak. Vergi aslına bağlı olmadan kesilen cezanın yüzde 50’sinin ve gecikme zammı borcunuzun tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

23 bin liraya kadar faiz geliri elde eden emekli vergi ödemez

Soru: Emekliyim ve tek dairem için Emlak Vergisi ödemiyorum. Geçen yıl bankadaki tasarrufumdan bir miktar faiz aldım. Faiz geliri aldığımı tespit ederlerse Emlak Vergisi alırlar mı? Oktay BARUT Cevap: Elde etmiş olduğunuz faiz gelirinin tutarı Emlak Vergisi ödeyip ödemeyeceğinizi belirliyor. 2009 ve 2010 için 22 bin lira, 2011 için 23 bin lira menkul sermaye iradı (banka mevduat faizi, repo geliri, borsa kazancı, menkul kıymet yatırım ortaklılıkları ve fonlarından elde edilen gelirler, hisse senedi, temettü geliri, kâr payı, alacak faizi gibi gelirler) elde edenler, gelir elde etmemiş sayılıyor. Bu tutarları aşan faiz geliri elde etmişseniz Emlak Vergisi ödemeniz gerekir. Bu tutarların altında faiz geliri elde etmişseniz Emlak Vergisi ödemezsiniz.

46 yaşı doldurduğunuzda aylık bağlatabilirsiniz

Soru: 26 Mart 1967 doğumluyum. 3 Eylül 1981 tarihinde SSK’lı oldum. 8200 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?  Muharrem YILDIRIM Cevap: 25 yıl sigorta, 5075 gün prim ve 46 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 3 Eylül 2013’te emekli olabilirsiniz.

Bağ-Kur’da 9000 gün prim ve 56 yaş şartına tabisiniz

Soru: 1978’de sigortalı oldum. 2000 günüm var. 2003’ten beri Bağ-Kur’luyum. Bağ-Kur veya SSK’dan emekli olmam için ne yapmam lazım?  Mehmet BİRDAL Cevap: Bağ-Kur’da 9000 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Bu iki şartı birlikte sağlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Bağ-Kur’u kapatıp, sigortalı bir işte çalışarak 1260 gün prim ödemeniz halinde SSK’da emekli olmak için 25 yıl sigorta, 5000 gün prim ve 44 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemenizi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte ve 44 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz.

43 yaşınızı doldurmanız gerek

Soru: 10 Ağustos 1970 doğumluyum. 1 Haziran 1985’ten beri çalışıyorum. 6657 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Askeri ücretten prim ödeniyor. Ne kadar emekli maaşı alırım? Sevtap YAMAN Cevap: 20 yıl sigorta, 5150 prim ve 43 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 10 Ağustos 2013’te emekli olabilirsiniz.

Annenize bağlanan aylık doğru

Soru: Annem 1 Kasım 1990 tarihinde çalışmaya başladı. 29 Ekim 2011’de asgari ücretten emekli oldu. Bağlanan maaş 704 lira. Sizce bu maaş normal mi, değil mi?  Nazlı DİNÇ Cevap: Emekli aylıklarının genelinin düşük olması, sizde olduğu gibi, aylığın yanlış bağlandığı kuşkusu yaratıyor. Emekli aylığını, üstünden prim ödenen kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısı belirliyor. Annenize bağlanan aylık doğru.