Su borcunda aslında silinme yok

24 Mart 2011, Perşembe 05:00
AA

Soru: Belediyeye olan su borçları aftan yararlanıyor mu? Yararlanıyorsa, su borcunu Af Kanunu’na göre ödemek için ne yapmamız gerekiyor? Borcun ne kadarı siliniyor?  Samet Cevap: 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Aralık 2010’dan (bu tarih dahil) önce olduğu halde ödenmemiş su kullanımından kaynaklanan alacakları ve bunlara bağlı sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zam alacakları aftan yararlanıyor. Ayrıca 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31 Aralık 2010’dan önce olduğu halde ödenmemiş bulunan su ve atık su alacakları da af kapsamında yer alıyor.

[[HAFTAYA]]

Ancak borç aslından silinme gibi bir durum yok. Silinen borca işletilen gecikme zammı, faiz gibi borçlar. Su borçları için Torba Yasa’dan şu şekilde yararlanacaksınız: - En geç 2 Mayıs 2011’e kadar borçlu olduğunuz belediyeye su borcunuzu 6111 sayılı Yasa’dan yararlanarak ödeme talebinde bulunun. - Borcunuzun aslı ile 25 Şubat 2011’e kadar enflasyon oranında hesaplanacak olan gecikme bedelini 30 Haziran 2011 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar ödeyin. - Borcunuza, ilk taksiti Haziran 2011’den başlamak üzere, 12 ayda 6 taksitte ödemede yüzde 5, 18 ayda 9 taksitte ödemede yüzde 7, 24 ayda 12 taksitte ödemede yüzde 10, 36 ayda 18 taksitte ödemede yüzde 15 taksitlendirme faizi uygulanır. - Böylece borcunuza işletilen gecikme zammı, faiz gibi feri borçlardan kurtulursunuz.

8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olan, 7200 gün prim ve 60 yaş şartına tabi

Soru: 10 Şubat 1986 doğumluyum. 15 Aralık 2000’de SSK’lı oldum. 3000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?  Mansur SÜRÜCÜ Cevap: 7200 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 4200 gün daha prim ödeyerek, priminizi 7200 güne tamamlamanız şartıyla, 10 Şubat 2046’da emekli olabilirsiniz. Ancak, bu şartlarda emekli olabilmeniz için, en geç 1 Ocak 2036’ya kadar toplam ödemenizi 7200 güne tamamlamanız gerek. Aksi takdirde, emekli olacağınız yaş haddi, priminizi 7200 güne tamamlayacağınız tarihe bağlı olarak, 65’e kadar çıkabilir.

Babanız prim borcunu Torba Yasa avantajıyla ödeyecek ve 58 yaşın dolmasını bekleyecek

Soru: 15 Mart 1955 doğumlu babamın, 1 Ocak 1985 ile 1 Ocak 2003 yılları arasında 19 yıl Bağ-Kur prim borcu var. Yaştan emekli olmak istiyor. Askerliği de yatırsa erken emekli olabilir mi? Hatice KASIM Cevap: Babanız yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl prim ve 58 yaş şartına tabi. Bağ-Kur prim borcunu Torba Yasa’dan yararlanarak ödedikten sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı 15 Mart 2013’te emekli olabilir. Askerlik borçlanmasının babanızın yaş haddinden emekli olmasına faydası olmaz.

İki doğum borçlanması için 12 bin 240 lira ödeniyor

Soru: 4 Ocak 1973 doğumluyum. 1993’te SSK’lı oldum. 233 gün prim ödedim. 2008’de çıkan yasada isteğe bağlı Bağ-Kur’a geçtim. 13 Şubat 2010’da prim ödemeye başladım. Sigortalı olduktan sonra 1 kız, 1 erkek çocuğu olmak üzere 2 doğumum var. Doğum borçlanmam ne kadar? Ne zaman emekli olabilirim?  Sabriye CEYLAN Cevap: Çocuklarınızın doğum tarihleri Bağ-Kur’a prim ödemeye başlamadan önceyse ve aralarında 2 yıl varsa ve her doğum sonrasındaki iki yıllık süre içinde prim ödememişseniz, iki doğumunuz için borçlanma yaparak 1440 gün kazanabilirsiniz. Bugünkü verilere göre; iki doğum için ödenecek borçlanma bedeli 12 bin 240 liradır. Emekli olmak için 20 yıl sigorta, 5675 gün prim ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam ödemenizi 5675 güne tamamlamanız şartıyla, 50 yaşınızı dolduracağınız 4 Ocak 2023’te emekli olabilirsiniz. Ayrıca toplam ödemenizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 4 Ocak 2031’de yaş haddinden emekli olmanız da mümkün.

Halanız 1 Ekim 2008’den öncesi için Bağ-Kur’a kayıt yaptıramaz

Soru: Eniştem müteahhitlik yapıyor. 1996’da inşaatın birini halamın üzerine yapmış. Bu inşaattan dolayı halamın vergi mükellefiyeti bulunuyor. Yalnız Bağ-Kur kaydı yaptırmamış. Şimdi Torba Yasa’ya göre Bağ-Kur kaydı yaptırabilir mi? Yasadan yararlanıp borcunu ödeyebilir mi? İsmail ÖZ Cevap: Halanız gibi Bağ-Kur’a süresi içinde kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008’den itibaren başlatılıyor. Halanız 1996’dan Bağ-Kur’a kaydolamaz. Ancak, vergi kaydı hâlâ devam ediyorsa 1 Ekim 2008’den itibaren kaydını yaptırabilir.

Kapanan isteğe bağlı sigorta dosyası Torba Yasa’dan yararlanamıyor

Soru: 1961 doğumluyum. Mart 1992’de SSK’lı oldum. 1996’a kadar isteğe bağlı ödedim. 1996 ile 2000 yılları arasındaki günleri ödeyemedim. 2001’den beri SSK’lı olarak çalışıyorum. 2012’de yirmi yılım doluyor. Fakat 700 gün prim eksiğim çıkıyor. Arada kalan ödeyemediğim isteğe bağlı günleri, Torba Yasa’dan yararlanıp borçlanabilir miyim?  Zeynep ÖNEM/İzmir Cevap: 1 Ekim 2008’den önceki uygulamada peş peşe üç ay prim ödenmediğinde isteğe bağlı sigorta dosyası kapatılıyordu. Peş peşe üç aydan fazla prim ödemediğinizden dosyanız kapandığından Torba Yasa’dan yararlanacak bir prim borcunuz bulunmuyor. Torba yasa geriye dönük borçlanma hakkı da getirmediğinden, Torba Yasa’dan yararlanarak gün kazanmanız mümkün değil.

10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve yüzde 60 işgücü kaybı malulen emekli eder

Soru: 2000’de SSK’lı oldum. 577 gün primim var. Hastalığımdan dolayı yüzde 60 rapor alabilecek durumdayım. Malulen emeklilik için ne yapmam gerekir? Raporu şimdi mi, yoksa prim gününü tamamlayınca mı almam gerekir? Hüseyin KALYONCU Cevap: Malulen emekli olmak için 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve en az yüzde 60 işgücü kaybı gerekiyor. Öncelikle prim ödemenizi 1800 güne tamamlamanız gerekir. Primi 1800 güne tamamladıktan sonra malulen emekli olmak için talepte bulunursunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gönderdiği hastanenin sağlık kurulundan en az yüzde 60 oranında işgücü kaybına uğradığınıza dair alacağınız raporun SGK sağlık kurulunun da onaylaması halinde malulen emekli olabilirsiniz. Raporu emeklilik şartlarını sağladığınızda alacaksınız.