Varlık Barışı'nda son fırsat

31 Aralık 2009, Perşembe 05:00
AA

Soru: Varlık Barışı uzatıldı mı? Uzatılmadıysa uzatılma ihtimali var mı? Süreyi kaçırdık. Varlık Barışı’ndan yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor? Atilla KEPEKÇİ Cevap: Varlık Barışı’ndan yararlanmada bugün son gün. Yasada Bakanlar Kurulu’na verilen üç aylık süre uzatımı daha önce kullanılmış ve süre 30 Eylül 2009’dan 31 Aralık 2009’a uzatılmıştı. İkinci kez uzatma yetkisi olmadığından, sürenizin uzatılması söz konusu değil. Bugün mesai saati sonuna kadar Varlık Barışı’ndan yararlanmanız mümkün. Özellikle yurtdışından varlık beyanında iş daha da kolay. Şöyle ki yurtdışında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçları ile gayrimenkulleri bugün mesai saati sonuna kadar banka veya aracı kurumlara bildirimde bulunmak veya vergi dairesine beyan etmek yeterli. Bugün için beyan edilen varlığın hesaplara yatırılması ve vergi ödenmesi söz konusu değil. Bildirimde bulunulan veya beyan edilen varlıkları bir ay içinde açılan hesaplara transfer etmek ve yüzde 2 oranında hesaplanan vergiyi ocak sonuna kadar yatırmak varlık barışından yararlanmak için yeterli. Yurtiçinden beyan edilecek varlıkların bugün mesai saati sonuna kadar banka veya aracı kurumlarda açılacak olan hesaplara yatırılması ve vergi dairesine beyanda bulunulması gerekiyor. Yüzde 5 oranında hesaplanacak vergi Ocak 2010 sonuna kadar ödenebiliyor. Varlık Barışı’nı vatandaş yeni yeni öğrenmişken süre bitti. Bir, iki maddelik bir yasa ile sürenin uzatılması, 2008 yılının kapsama alınması, 19 Haziran 2009’dan önce incelemeye alınanların da kapsama alınması halinde, Varlık Barışı çok daha başarılı olacaktır.

2010’da uygulanacak Gelir Vergisi’nde ne değişti?

Soru: 2010’da ödenecek Gelir Vergisi ne kadar artırıldı? Esnaf, tüccar, sanayici, kira gelirinden vergi ödeyeceklerin vergileri ne kadar oldu? Suha ÖZÇELİK Cevap: 2010’da ödenecek olan Gelir Vergisi’nde artış olduğu söylenemez. Gelir Vergisi uygulamasında, her yıl bazı istisna had ve tutarlar ile Gelir Vergisi tarifesinin gelir dilimleri bir önceki yılın yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2009 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 2.2 gibi çok düşük çıkınca, istisna hadlerinde ve vergi tarifesindeki arayışlar da yok denecek kadar oranda oldu. Vergi tarifesinin ilk dilimi 100 lira artırılarak 8800 liraya çıkarıldı. Bu artışla oluşan yeni vergi tarifesi Gelir Vergisi mükelleflerine 5 lira avantaj sağlıyor.

Beyan haddi 22 bin lirada kaldı

Gelir Vergisi stopajına tabi tutulan gayrimenkul sermaye iratları (kira gelirleri) menkul sermaye iratlarında (faiz gibi gelirler) 22 bin lira olan beyan haddi değişmedi. 2010’da Gelir Vergisi stopajına tabi tutulan ve tutarı 22 bin lirayı aşmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları beyan edilmeyecek. Bu tutarı aşan gelirler beyan edilecek.

Konut kira gelirinin 2600 lirası vergiye tabi değil

2010 yılında elde edilen konut kira gelirlerine uygulanacak olan istisna tutarı artırılmadı. 2009’da olduğu gibi 2010’da da konutlardan elde edilen ve tutarı 2600 lirayı aşmayan kira geliri beyan edilmeyecek. Aşanlar ise 2600 lira istisna düşülecek ve kalanı beyan edilecek.

Sakatlık İndiriminde mini artış

Engelli ücretlerinin bir kısmı sakatlık indirimi adı altıdan vergilendirilmiyor. Birinci derece engellilere 2009’da uygulanan aylık 670 liralık istisna tutarı 680 liraya yükseltildi. İkinci ve üçüncü derece engellilerin istisna tutarında değişiklik yapılmadı. 2010’da birinci derece engellinin aylık ücretinin 680 lirası, ikinci derece engellinin 330 lirası, üçüncü derece engellilerin 160 lirası vergiye tabi tutulmayacak.

Vergilendirilmeyecek yemek yardımı 10 lira

İşyeri ve işyeri dışında yemek hizmeti verenlerden işçilere yemek yedirmek suretiyle sağlanan menfaatin, çalışılan günle sınırlı olmak ve ödemenin yemek hizmeti sunan mükelleflere yapılması koşuluyla, 2010’da günlük 10 lirası vergiye tabi tutulmayacak. Bu tutarın üstündeki ödemeler ile tutara bakılmaksızın işçiye yemek yardımı adıyla nakden yapılan ödemeler ücret gibi vergilendirilecek.

Değer artış kazancı ve arızi kazanç istisnaları

100 lira artırıldı 2009’da elde edilen değer artış kazançlarının 7600 lirası vergiye tabi tutulmadı. Bu istisna 100 lira artırılarak 7700 liraya yükseltildi. 2010’da elde edilen değer artış kazancının 7700 lirası vergiye tabi tutulmayacak. Arızi kazançlardaki 17 bin 900 lira istisna da 2010’da 17 bin 800 lira olarak uygulanacak.

2010’da uygulanacak Gelir Vergisi tarifesi

* 8 bin 800 liraya kadar yüzde 15

* 22 bin liranın 8 bin 800 lirası için 1320 lira, fazlası yüzde 20

* 50 bin liranın 22 bin lirası için 3960 lira, fazlası yüzde 27

* 50 bin liradan fazlasının 50 bin lirası için 11 bin 520 lira, fazlası yüzde 35 oranında vergilendirilir.

Kredi yoluyla Varlık Barışı’ndan yararlanılamaz

Soru: Şirketimizi, BA formları nedeniyle 5811 sayılı Varlık Barışı Yasası’ndan yararlandırmak istiyoruz. Fakat vergi dairesine borçlarımız nedeniyle bankalardaki hesaplarımıza vergi dairesi tarafından haciz konuldu. Dolayısıyla borçlanarak bankaya yatıracağımız parayı geri almamız mümkün değil. Şirketimiz adına kayıtlı gayrimenkul yok. Varlık Barışı’ndan yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor? Sema YILDIZ Cevap: Sorunuzdan şirketinizin mal alımı yaptığı bazı firmaların, KOD’a alındığı ve bu firmalardan aldığınız mal alımları nedeniyle, indirim konusu yaptığınız KDV’lerin indirimleri kabul edilmeyerek tekrar ödemenizi istedikleri, şirketinizin de Varlık Barışı kapsamında mal beyan ederek bu sorundan kurtulmak istediğin, ancak şirketinizin vergi borçlarından dolayı banka mevduat hesaplarına haciz konulduğundan, bankaya para yatırılamadığı anlaşılıyor. Öncelikle kredi kullanarak, mal beyanında bulunamayacağınızın altını çizelim. Çünkü Varlık Barışı’nın amacı işletmelere ait olmakla birlikte işletmelerin kayıtları arasında yer almayan varlıkların kayıtlara alınmasını sağlamaktır. Bir diğer husus da Varlık Barışı kapsamında bankaya şirket adına yatıracağınız parayı 10 gün içinde şirket kayıtlarınıza almak ve 6 ay için de sermayeye eklemek zorundasınız. Dolayısıyla Varlık Barışı kapsamında beyan edilen paranın tekrar çekilmesi, ancak şirketin faaliyetleri ile ilgili olması koşuluyla mümkündür. Örneğin, mal alınması, borç ödenmesi gibi. Bankaya yatırılan paraya vergi borçlarınız nedeniyle el konulsa dahi, Varlık Barışı’ndan yararlanabilirsiniz. Vergi borcunu ödemek, şirketin öncelikle yapması gereken işlemlerin başında gelir.

Varlık Barışı’nda vergi incelemesine alınma tarihi çok önemli

Soru: 2004-2006 yıllarına ait defterlerim incelendi. 6 Temmuz 2009’da rapor düzenlendi. Ve KDV borcu çıkarıldı. Defterlerim ilk defa 2007’de incelemeye alınmıştı. Varlık Barışı’ndan yararlanabilir miyim? Yüksel ALGUR Cevap: 19 Haziran 2009’dan önce incelemeye alınanlar Varlık Barışı kapsamında varlık beyan ederek, incelemenin olumsuz sonuçlarından kurtulamıyorlar. 2007’de incelemeye alınmış olduğunuzdan varlık beyan ederek vergi avantajı elde etmeniz mümkün değil.