Vergi borçları için 2 Mayıs'a kadar başvuru yapın

18 Mart 2011, Cuma 05:00
AA

Soru: Vergi borçlarımız nedeniyle mallarımız hacizli. Torba Yasa vergi borçlarımızın ne kadarını siliyor?  Orhan Cevap: Toplumda ‘Torba Kanun’ veya ‘Af Kanunu’ olarak da adlandırılan 6111 sayılı Yasa 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Beyana dayanan vergilerde, 30 Kasım 2010’a kadar (bu tarih dahil) verilen beyannamelere ilişkin olup, tahakkuk ettiği halde kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi geçmemiş olan vergi borçlarınız af kapsamında. Aftan yararlanmak için şu şekilde işlem yapmanız gerekiyor: - 2 Mayıs 2011 Pazartesi mesai saati sonuna kadar yazılı başvuru yapın. - Vergi aslı ile 25 Şubat 2011 tarihine kadar enflasyon oranında hesaplanacak olan gecikme bedelini 31 Mayıs 2011 Salı günü mesai saati sonuna kadar ödeyin. - Borcunuzu iki ayda bir olmak üzere; 12 ayda 6 taksitte yüzde 5, 18 ayda 9 taksitte yüzde 7, 24 ayda 12 taksitte yüzde 10, 36 ayda 18 taksitte yüzde 15 oranında uygulanacak taksitlendirme faiziyle birlikte ödeyebilirsiniz. Borcunuzu taksitle ödemek isterseniz taksit şu şekilde hesaplanacak: Vergi aslı, enflasyona göre hesaplanan gecikme bedeli ve taksitlendirme faizi toplanacak ve taksit sayısına bölünerek ödeyeceğiniz taksit tutarı bulunacak.

1984’ten Bağ-Kur’a kayıt mümkün değil

Soru: 1984’ten beri vergi mükellefiyim. 9 Eylül 2003’te yeniden yapılandırma için müracaat ettim. Bu dönemde 5000 lira borçlandım. Bu zaman zarfında bana Bağ-Kur’dan gelen yazı ile Bağ-Kur sürem 2000 yılından başlatıldı. 2000 yılından önceki yıllarımı borçlanabilir miyim?  Alaattin ASLAN Cevap: Sorunuzdan süresi içinde Bağ-Kur’a kayıt ve tescilinizi yaptırmadığınızdan, sigorta hak ve yükümlülüğünüzün 4 Ekim 2008’den itibaren başlatıldığı anlaşılıyor. 1984’ten Bağ-Kur’a kayıt yaptıramazsınız. Torba Yasa’da da buna imkân veren düzenleme bulunmuyor.

Torba Yasa sayesinde şirket ortağı SSK’ya prim ödeyebilecek

Soru: Ocak 2011’de kurulan limitet şirketinde daha önce sigortası yapılan iki ortağın şimdiki Torba Yasa’ya göre Bağ-Kur yerine tekrar sigorta girişleri yapılabilir mi?  Feray TORUN Cevap: Torba Yasa 4/b’ye (Bağ-Kur) prim ödeyenlere, sigortalı çalışarak 4/a’da (SSK) prim ödeme imkânı getirdi. Limitet şirket ortakları, ortak oldukları şirkette olmamak kaydıyla sigortalı çalışarak 4/a’ya prim ödeyebilir.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999’dan sonra olanlar 3600 günle emekli olamaz

Soru: Annem 1 Ocak 1966 doğumlu. 16 Ocak 2001’de SSK’lı oldu. 2976 gün primi var. 3600 günden emekli olma

[[HAFTAYA]]

k için kaç yaşında olması gerekmektedir? 3600 günü tamamladıktan sonra çalışmasa, yaşını beklese 15 hizmet yılından sayılır mı? Kaç yaşında emekli olabilir? 15 yıl aynı yerde çalışsa işten ayrıldığı zaman tazminat alabilir mi?  Halit OZAN Cevap: Annenizin sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999’dan sonra olduğundan 3600 günle emekli olamaz. Anneniz yaş haddinden emekli olmak için 25 yıl sigorta, 4500 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabi. Anneniz 1524 gün daha prim ödeyerek, primini 4500 güne tamamlaması şartıyla, 25 yıllık sigorta süresini dolduracağı 16 Ocak 2026’da emekli olabilir. Prim ödemesini tamamladıktan sonra çalışmasa da belirttiğimiz tarihte emekli olabilir. Anneniz 15 yıl aynı yerde çalışması halinde kıdem tazminatı alamaz. İşveren haksız yere işten çıkartmadığı sürece, anneniz emekli olacağı tarihe kadar kıdem tazminatı alamaz.

Hem 2000 gün az prim öder hem de 4 yıl erken emekli olursunuz

Soru: 14 Ağustos 1972 doğumluyum. 31 Aralık 1988’de SSK’lı oldum. 1999’a kadar aralıklı olarak yatan 1740 gün prim ödemem var. Aralık 1999’da Bağ-Kur’lu oldum. Aralık 2010’da işyerimi kapattım. Bağ-Kur’lu olduğum süre içinde hiç prim borcum yok. En erken nasıl emekli olabilirim?  Aytuğ KOL Cevap: Bağ-Kur’da 25 yıl prim ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam ödemenizi 25 yıla tamamlamanız şartıyla, 14 Ağustos 2027’de emekli olabilirsiniz. Sigortalı bir işte çalışarak en az 1260 gün prim ödemeniz halinde, SSK’da 25 yıl sigorta, 5450 gün prim ve 51 yaş şartlarına tabi olursunuz. 1260 günden sonra prim ödemeseniz de 14 Ağustos 2023’te emekli olabilirsiniz. SSK’da 2000 gün daha az prim ödemenize karşın 4 yıl erken emekli olabilirsiniz. SSK’dan emekli olmanız avantajlı.

Devrolan şirketin matrah artırımını, devralan şirket yapacak

Soru: Devralınan bir kurum için Torba Yasa’ya göre matrah artırımı yapılabilir mi? Yapılırsa, devir nedeniyle tüzel kişiliği ortadan kalktığından, matrah artırımını kim ve nasıl yapacak?  Sezgi CAN Cevap: Maliye Bakanlığı’nca 12 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 1 seri nolu ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun Genel Tebliği’nde yapılan açıklamaya göre; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında devrolan kurumun tüm hak ve yükümlülükleri devralan kuruma geçtiğinden, devir nedeniyle ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları kapatılan kurumlar adına matrah artırımını devralan kurumların yapması gerekiyor.