Vergi kaydı ve faaliyet devam ettiği sürece prim ödenmesi gerek

24 Nisan 2011, Pazar 05:00
AA

Soru: 20 yılını dolduran ama yaş şartını yerine getiremeyen 4/b’li kadın sigortalı, vergi mükellefiyet kaydı devam ederken, Bağ-Kur’a dilekçe vererek Bağ-Kur primi ödemekten muaf tutulabilir mi? Bahtiyar

[[HAFTAYA]]

Cevap: 4/b’linin (Bağ-Kur) vergi kaydı ve faaliyeti devam ettiği sürece, prim ödenmek zorundadır. Emekli olmak için aranan asgari prim ödeme şartını sağladıktan sonra, vergi kaydı ve faaliyeti devam ederken Bağ-Kur’a dilekçe vererek prim ödemesinin durdurulması mümkün değil.

Sigortalı çalışmaya başlayanın Bağ-Kur’u otomatik olarak sonlandırılacak

Soru: Vergi mükellefi olanlar Torba Yasa’ya göre 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışabilecek. Ancak öteden beri vergi kaydı ve 4/b sigortası devam edenler, 4/b’yi nasıl durdurup 4/a’lı olarak çalışacak? 4/a’lı olunca 4/b kendiliğinden durur mu? Vergi kaydının terk edilmesi gerekir mi?  Ceyhun

Cevap: Torba Yasa 1 Mart 2011’den itibaren 4/b’ye (Bağ-Kur), sigortalı çalışarak 4/a’ya (SSK) prim ödeme hakkı getirdi. Bu haktan yararlanmak için, vergi kaydının terk edilmesi ve 4/b statüsündeki sigortalılığın sonlandırılması gibi herhangi bir işlem yapması gerekmiyor. Çünkü, öteden beri 4/b’ye prim ödeyen kişinin, sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten bir gün önceki tarih itibarıyla 4/b sonlandırılacak. Örneğin; 20 yıldan beri Bağ-Kur’a prim ödeyen birinin, 26 Nisan 2011’den itibaren sigortalı olarak çalışmaya başladığını varsaydığımızda, bu kişinin Bağ-Kur’u 25 Nisan 2011 itibarıyla sonlandırılacak. Bu kişinin 4/a’ya elektronik ortamda (e-sigorta) işe giriş bildirgesi verilme işlemi sırasında ekrana ‘sigortalılığınız sona erdirilmiştir. Ayrıca prim ödemek istiyorsanız sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir’ uyarısı gelecek ve 4/b otomatik olarak sonlandırılacaktır.

İstihdam teşviğine ilişkin genelgenin geciktirilmemesi gerekiyor

Soru: 6111 sayılı Kanun’la getirilen ve 1 Mart 2011’den itibaren yürürlüğe giren personel istihdam teşviği ile ilgili uygulamaya esas teşkil edecek olan genelge ne zaman çıkacak?

Cevap: Genç işçi istihdam teşviğinin kapsamı oldukça genişletildi. Uygulama süresi de 31 Aralık 2015’e uzatıldı. Ayrıca Bakanlar Kurulu’na bu süreyi 5 yıl uzatma yetkisi verildi. Ancak henüz uygulama tebliği çıkmadı. 1 Mart 2011’de yürürlüğe giren istihdam teşviğine ilişkin uygulama tebliğinin bir an önce çıkarılmasında yarar var. Teşkilat genelge çıkmadan iş yapmadığı için, uygulamanın usul ve esaslarını belirleyecek olan genelgenin de fazla geciktirilmeden çıkarılarak ikincil mevzuatın oluşturulmasında yarar var. Söz konusu düzenlemeler yapıldığında duyurulacaktır. Gazeteniz POSTA’yı takip edin.

Askerlik borçlanmasıyla 600 gün erken emekli olabilirsiniz

Soru: 24 Haziran 1960 doğumluyum. 14 Mart 1980’de askere gittim. 20 ay askerlik yaptım. 26 Şubat 1986’da Bağ-Kur’lu oldum. 8 yıl 10 ay 21 gün hizmetim var. 2006’da SSK’ya geçtim. 1380 gün hizmetim var. Aktif sigortalıyım. Askerliğimi yatırsam, kaç gün ve ne zaman, yatırmazsam ne zaman emekli olabilirim? Kürşat AKKAŞ

Cevap: SSK’da 25 yıl sigorta, 5300 gün prim ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. 719 gün daha prim ödeyerek, 4581 gün olan priminizi 5300 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. (Ara vermeden prim öderseniz Nisan 2013 sonunda). Askerlik sürenizi (20 ay kabul edilmiştir) borçlanırsanız, başlangıç tarihiniz 20 ay geri gider ve 25 yıl sigorta, 5225 gün prim ve 48 yaş şartlarına tabi olursunuz. Askerlik borçlanmasından sonra 44 gün daha prim ödeyerek, borçlanmayla birlikte 5181 güne yükselecek olan prim ödemenizi 5225 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. (Hemen borçlanıp ara vermeden prim öderseniz Haziran 2011 sonunda).

Dul aylığı vergi borcu için haczedilemez

Soru: Eşinin vergi borcu nedeniyle, SSK’dan dul aylığı alan kişinin, dul aylığına vergi dairesi tarafından haciz konabilir mi?

Cevap: Emekli, dul ve yetim aylıkları, borçlunun muvafakati olmadan prim ve nafaka borcu dışındaki borçlar için haczedilemez. Bu uygulama vergi borçları için de geçerlidir. Dul aylığına vergi borcu nedeniyle de haciz konamaz. Şayet ölüm üzerinden üç aydan fazla süre geçmemişse, eş mirası reddederek, vergi borcundan kurtulabilir. Aksi halde, vergi dairesi dul aylığına haciz koyamasa da diğer takip ve haciz yöntemleriyle vergi borcunu almaya çalışır. Örneğin, gayrimenkul ve menkul mal haczi yapabilir.

Torba Yasa’dan 30 Nisan 2010 ve öncesinde tamamlanan özel inşaatlar yararlanıyor

Soru: Özel ev inşaatımın ruhsatı var. Ama henüz işçi çalıştırmaya başlamadım. Torba Yasa’dan faydalanabilir miyim? SGK’ya dosya açtırdım. Veya dosya açtırmadım. Torba Yasa’dan faydalanabilir miyim?

Cevap: Torba Yasa’dan 30 Kasım 2010 tarihi ve daha önce tamamlanmış olan özel inşaatların eksik işçilikleri üstünden hesaplanan prim borçları yararlanıyor. Sorunuzdan özel bina inşaatınızı henüz tamamlamadığınız anlaşılıyor. Anladığımız gibi inşaatınız bitmemişse Torba Yasa’dan yararlanamazsınız. Özel bina inşaatınız, 30 Kasım 2010 ve daha önceki bir tarihte tamamlanmışsa, eksik işçilik üstünden hesaplanacak olan prim borçlarınızı Torba Yasa kapsamında ödeyebilirsiniz

Ay ortasında sigortalı çalışmaya başlayan Bağ-Kur’lunun 14 gün prim ödemesi gerekir

Soru: Bağ-Kur’lu ayın ortasında sigortalı bir işte çalışmaya başlarsa, bu ayın Bağ-Kur primi tahakkuk eder mi? Ederse tam ay mı prim ödenmesi gerekir? Cevap: Torba Yasa ile getirilen ve 1 Mart 2011’den itibaren yürürlüğe giren haktan yararlanarak 4/a statüsünde (SSK) çalışmaya başlayan Bağ-Kur’lunun, 4/b sigortası (Bağ-Kur) 4/a’lı olarak çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sonlandırılacak. 4/b‘nin sonlandırıldığı tarihe kadar olan primin ödenmesi gerekiyor. Ay ortasında (ayın 15’inde) çalışmaya başlayan sigortalının 4/b’si ayın 14’ü itibarıyla sonlandırılacağından 14 günlük 4/b primi ödemesi gerekir.