Başarıyı böyle cezalandırdılar

01 Eylül 2009, Salı 13:23
AA

Seviye Belirleme Sınavı, Öğrenci Seçme Sınavı, Özel Okullar Sınavı sonuçları açıklandıktan sonra özel öğretim kurumları, gurur duydukları başarıları, velilerine ve kamuoyuna duyurmak, bir sonraki yıl sınava girecek öğrencileri motive etmek için gazetelere ilan verirler. Özel öğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. Bu kurumun yönetmeliğinin 27’nci maddesinde “Kurumlar, amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler. Diğer eğitim kurumlarını hedef alan, gerçeğe aykırı veya eğitim personeli ya da öğrenci adı kullanarak reklam ve ilan veremezler” deniyor. Sınav sonuçlarını öğrenci ve okul adlarını kullanarak açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Özel öğretim kurumları -ki bunlar özel okullar ve dershanelerdir- Milli Eğitim Bakanlığı’nın kamuoyuna açıkladığı bu verileri paylaşmak istemekte haklıdırlar. Oysa Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, bu verilerin paylaşılmasını uygun bulmuyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün 21 Nisan 2009 tarih ve 2009-173 sayılı kararına göre öğrenci isimlerinin yayınlanması yasaklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm kamuoyuyla paylaştığı isimleri bir kez daha paylaşan okullara Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ceza yağdırdı. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Kabahatler Yasası’nın 17/6 maddesinde ise şöyle deniyor: İdarî para cezasının ilgilinin rızası ile derhal veya kanun yoluna başvurmadan önce ödenmesi halinde bunun dörtte üçünün tahsil edileceğinin bilinmesi… Bu madde şu anlama geliyor: Yasal yollara başvurmadan cezayı ödemek istediğinizde yüzde 25’lik bir indirim yapılacak. Yani ceza alan okulların yasal yollara başvurmalarının önüne geçiliyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne üç sorum olacak: Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerini yeniden paylaşmak suç mudur? Öğrenci adlarını ve okul isimlerini açıkladığı için Milli Eğitim Bakanlığı’na da ceza kestiniz mi? Yaz dönemi boyunca okullar ve dershaneler sayısız ilanla başarılarını kamuoyuyla paylaştılar. Hangi özel öğretim kurumlarına ne kadar para cezası kestiniz? Özel öğretim kurumu sahipleri bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Önümüzdeki hafta bu köşe Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün görüşlerine açık olacaktır.