İlköğretim müfettişleri yeniden…

12 Nisan 2011, Salı 05:00
AA

Aylar önce ilköğretim müfettişliğini yeniden yapılandıran kanun konusunda bir yazı yazmıştım. İlköğretim müfettişleri, özlük haklarıyla ilgili sıkıntı yaşıyorlardı. Eğitim sisteminde önemli yer tutan müfettişlerin yüzünü güldürecek değişikliklere imza atıldığını, özellikle ilköğretim müfettişlerinin hak kayıplarının telafisiyle birlikte denetimde bir bütünlük sağlanacağını, müfettişlere daha etkili bir denetim imkânı verilmesiyle eğitimde kalitenin artacağına dair görüşlerimi paylaşmıştım.

[[HAFTAYA]]

İlköğretim müfettişleri bu hafta onlarca elektronik posta göndererek, bazı noktalara itiraz ettiklerini belirterek, konuyu yeniden gündeme getirmemi talep ettiler. İlköğretim müfettişleri kanun değişikliğinin sadece meslekte isim değişikliğine neden olduğunu, özlük haklarda iyileşme sağlamadığını, özellikle diğer müfettişlerle aralarında 900 TL’lik gelir farkı olduğunu belirtiyorlar. Bu köşe, eğitim konusunda söyleyecek sözü olanlara hep açık olmuştur. Bu kez de sözü ilköğretim müfettişlerine bırakıyorum.

“BizlerAnadolu’nun en ücra köşelerinde bir karınca misali çalışan Eğitim Müfettişleriyiz. Eğitim Müfettişleri bir kentteki bütün kurumların inceleme ve soruşturmasını yapar, eğitim kurumlarını denetler, gece gündüz demeden, evde çoluk çocuğunu ihmal ederek rapor yazar. Hiçbir devlet memuru yoktur ki işini evine taşısın… Eğitim müfettişleri alanda, dairede, evinde her an her zaman görevini yapar, soruşturma raporu yazar. İş yükü dağ kadardır. Maaşımızı söylemiyoruz çünkü söylemeye utanıyoruz. Aslını sorarsanız maaş konusunu konuşmayı etik olarak kendimize yediremiyoruz.

Diğer kurumlardaki müfettişlerin özlük hakları ile bizim haklarımız kıyaslandığında bu fark rahatlıkla görülecektir. Çıkan kanun daha önce var olan yönetmeliğin bir takım hükümlerinin tekrarından başka yeni bir düşünce, bakış açısı veya değerlendirme taşımıyor. Denetim sisteminin işleyişi, sistemde var olan sorunlar, sistemde var olan kişilerin önceki sisteme göre özlük haklarının ne olduğu, yeni sistemin sağladığı özlük hakları, çalışma şartları, verimlilik düzeylerinin getirileri gibi birçok sorunun cevabı yok.” Sanıyorum, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde önemli rol oynayan ilköğretim müfettişlerini yeni kanun konusunda ikna etmesi ya da talepleri yeniden değerlendirmesi gerekiyor.