Sorunun çözümü için öneriler

16 Şubat 2010, Salı 05:00
AA

TÖDER (Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği) kurulduğu günden beri özel okulculuğun yüzde 3’lerden Avrupa Birliği düzeyine çıkarılması için farklı kulvarlarda görüşlerini ve önerilerini paylaşıyor. TÖDER Akademik Direktörü Prof. Dr. Adil Çağlar’ın, derneğin yaptığı çalışmanın verileriyle ilgili görüşlerini yan tarafta okuyabilirsiniz. Ben, bu çalışmaya ek olarak özel öğretim kurumu sahiplerinin önerilerini paylaşmak istiyorum.

Öncelikle emekli öğretmenlerin ücretlerinden kesilen SSK destekleme primleri emekliye hiçbir yararı olmaması nedeniyle kaldırılmalıdır. Ticarethane olarak kabul edilen her türlü kuruluştan bir defaya mahsus olarak alınan ruhsat harcı, özel öğretim kurumlarından da açılışta bir defaya mahsus olarak alınmalı, her yıl alınma uygulaması kaldırılmalıdır. Kurumların devredilmesi halinde yeniden alınabilir. Devletin özel okullardan alacağı vergi yerine özel öğretim kurumlarının ücretsiz öğrenci okutması sağlanmalıdır. Özel okullar eğitime getirmiş oldukları yeniliklerle Türk eğitim sistemine öncülük etmiştir. Bu nedenle özel okulların bilgi birikiminden devlet okullarının da faydalanmasına imkan sağlanmalıdır. Deneme mahiyetinde program uygulayan okullar teşvik edilmelidir.

Özel okullarda okuyan öğrencilerin okullar arası anlaşmalarla eğitimlerinin bir ya da iki yılını yurtdışında yapabileceği, denklik sorununun yaşanmayacağı işbirliği ortamları oluşturulmalı.

Vakıf üniversitelerinin açtıkları okullar için yapılan düzenlemeler tüm özel öğretim kurumlarını kapsayacak hale getirilmelidir.

Mevcut imar planlarında okullar arası olarak ayrılmış alanlar, özel öğretim yatırımcısına da verilmeli, imar planlarında zorunluluk olmamak kaydıyla özel öğretim kurumları için alan ayrılmalıdır. Özel öğretim kurumlarından alınan KDV oranları yüzde 1’e düşürülmeli, SSK matrahlarının kurumca ödenen kısmı resmi öğretmenlerde olduğu gibi devlet tarafından karşılanmalı ya da dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi devletin eğitim yükünü üstlenenlerden (eğitimden) vergi alma anlayışından vazgeçilmelidir.

Özel öğretim kurumu ruhsatnameleri önceden olduğu gibi sadece valiliklerce (Milli Eğitim Müdürlüğü’nce) düzenlenmeli. Özel öğretim kurumları, belediyelerle ruhsat alımı ve yenilenmesi konusunda sorunlar yaşamaktadır. Belediyelerin bu konudaki uygulamaları farklı farklı… Özel Öğretim Kurumları bu belirsizlikten zarar görüyor. Eski ruhsatlar geçerli olmalı, yeni açılan okullar belediyeden yeni ruhsat almalıdır. Tüm bu önerilerin Bakan Nimet Çubukçu tarafından dikkate alınacağını umut ediyoruz.