Çok sosyometriksiniz!

26 Aralık 2009, Cumartesi 05:00
AA

Yok sosyetik demedim, tam da başlıktaki gibi aynen sosyometrik diyorum. Hiç duymayanlar çocukları dördüncü sınıfa gelince tanışacaklar bu kavramla. Çocukları ya sosyometrik çıkacak ya da değil. Peki ama nedir bu sosyometri kavramı? Meraklısına açıklama... Sosyometri nedir, nerelerde uygulanır? ‘Bir okulun, bir sınıfın veya belli bir grubun sosyal yapısını ve uyumunu, bireylerin sosyal gelişimini, grup üyelerinin, grup içindeki yerini belirlemek amacıyla kullanılır. Okulda öğrencilerin birbirlerine olan sosyal mesafelerini, arkadaşları arasındaki yerlerini, içe-dışa dönük tipleri, yalnız kalan ve lider olan öğrencileri, sınıf içindeki gruplaşmaları öğrenmek amacıyla kullanılır.

KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlköğretim 4.5.6.7.8. sınıflar ile ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere uygulanır. Aynı zamanda, etkileşim örüntülerini belirlemek amacıyla farklı gruplara da uygulanır. Sınıf rehber öğretmeni testi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve testin uygulanmasını sağlar. Öğrencilere yazdıkları isimleri kimseyse göstermemeleri, cevap kağıdına en fazla 3 isim yazmaları, istedikleri arkadaşlarını, o gün sınıfta yoksa da yazmaları ve sınıf dışından arkadaşlarını yazmamaları gerektiği belirtilir. Bu teknik, 30-40 kişiyi geçmeyen gruplara uygulanır. Testi uygulamaya başlamadan önce, hangi amaçla kullanılacağı ve hangi türde bilgi edinilmek istendiğine karar verilerek, testteki soru ona göre hazırlanır.

NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE YORUMLANIR?

Öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre, kimleri tercih ettikleri ve tercih ediş dereceleri tercih değerlendirme tablosuna yazılır. Bu işlem her öğrenci için yapılır. Öğrencilerin seçiliş derecelerine göre puan verilir. 1. olarak tercih edilen öğrenci için 3 puan, 2. olarak tercih edilen öğrenci için 2 puan, 3. olarak tercih edilen öğrenci için 1 puan ve hiç tercih edilmeyenler için 0 puan verilerek toplam puan bölümüne yazılır. Alınan puanlara göre, en yüksek puan alan öğrencilerin sınıf tarafından kabul edildiği, az puan alan öğrencilerin ise kabul görülmediği için, bu durumlara yönelik rehberlik çalışmaları yapılır. Bu tekniğin uygulanabilmesi için, sınıftaki öğrencilerin birbirlerini iyi tanımaları gerekmektedir. Değerlendirme tablosu düzenlendikten sonra sosyogram çizilir. Bu sosyogramda en çok puanı olan öğrenci dairenin merkezine gelmek üzere yerleştirilir, ondan sonraki puanlar derece derece merkezden uzaklaştırılarak öğrencilerin birbirlerine yakınlıklarına göre, dairelere konulur. Bu değerlendirme sırasında çocuklara şöyle sorular soruluyor?

Sınıfınızdaki hangi arkadaşınızla birlikte bir pikniğe gitmek istersiniz? Tercih sırasına göre üç isim yazın. Sınıfınızdaki hangi arkadaşınızla birlikte ders çalışmak istersiniz? Tercih sırasına göre üç isim yazın.

Sınıfınızda en çok birlikte oturmak istediğiniz 3 arkadaşınızın ismini önem sırasına göre yazınız.

Sınıfınızda görevlendirildiği bir projede çalışırken, yanınızda olmasını istediğiniz 3 arkadaşınızın ismini önem sırasına göre yazın.

Peki ama nereden çıktı bu sosyometri derseniz onun da cevabı hazır, bizim Derin sınıfın en sosyometrik öğrencileri arasında yer almış. ‘Aaa ne iyi’ demeden önce bu işin bir başını sonunu araştırayım dedim de ondan! Herkese iyi haftalar.