3997 kitap okuyan adam

17 Kasım 2010, Çarşamba 05:00
AA

Ankara-İstanbul arasında “çay ve istirahat” için durmuştum. Mescitteki bir yurttaş beni görünce dedi ki : “Sizi ilgiyle izliyorum. Atatürk’ün 3997 kitap okuduğunu ilk defa sizden dinleyip öğrendim.”

3997, ATA’nın okuduğu tesbit edilen kitapların sayısı. Gerçek sayı bunun çok üstündedir.

TRT’de ve Kanal B’de ATA ile ilgili yaptığım programlarda en çok üzerinde durduğum ve herkesin bilmesini istediğim konu buydu: ÇOK OKUYAN ATATÜRK.

Çanakkale Savaşı gecelerinde okuduğu kitapların adlarını da birçok kere saydım.

En çok okuduğu tür ise elbette tarih. Tarihi iyi bilmeyen bir devlet adamı nasıl “iyi bir devlet adamı” olabilir ki?

[[HAFTAYA]]

Birçok bilim adamına sordum:

- Türkçe sözlüğü baştan sona okudunuz mu?”

“Evet okudum” diyene rastlamadım.

Atatürk’ün, Türkiye Türkçesine en uzak olan “Yakut Türkçesinin Sözlüğü”nü A’dan Z’ye okuduğunu, kelimelerin yanına yorumlar yazdığını ve eski yazıyla 35 sahifelik not çıkardığını gördüm. “Tatar Türkçesi Sözlüğünü”, ”Altay-Aladağ Türk Lehçeleri Sözlüğü”nü de okuduğunu belirtelim.

Mu Uygarlığı ile ilgili olarak Sames Churchward’ın kitaplarını okuduğunu, eleştirdiğini biliyoruz. Bu kitapta Muların konuştuğu dilin bugünkü MAYAların dili ile ilişkili olduğu görüşü üzerine Tahsin Paşa’yı Mayaca’nın Türkçe ile bağlantısını incelemek üzere Meksika’ya gönderdiğini de biliyoruz. Yüzlerce ortak kelime gönderen Tahsin Paşa’nın ilk gönderdiği kelime “tepe” anlamına gelen “TEPEK” olduğundan Tahsin Paşa’ya “MAYATEPEK” soyadını verdiğini de...

Ata’nın ölümünden sonra bu iş çekmecelere kilitlendi. Biz açtık. Gerçek bir bilgin olan Dr. İsmail Doğan’ı Güney Amerika’ya gönderdik ve onun görkemli eseri “Mayalar ve Türklük” ortaya çıktı.

Ata’nın okuduğu kitapların ayrıntısını öğrenmek isteyenler, şimdi emekli albay olan Recep Cengiz’in hazırladığı ve Anıtkabir Derneği Yayınları’nın birincisi olarak çıkan çok önemli esere bakacaklar. Kitabın adı ”ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR”. Derneğin telefon numarası (0312) 230 12 22. Kitap dediğim, 24 kitaptan oluşan bir takım. Her eve lazım.

ÇANAKKALE SAVAŞI GECELERİNDE ATA’NIN OKUDUĞU KİTAPLAR

1. Aklı Selim/Jean Meslier, 2.Hürriyet/J.Stuart Mille, 3.Altay-Aladağ Türk Lehçeleri Sözlüğü V/İvanoviç, 4. Avrupa Milletleri Ruhiyatı/Alfred Fuvillet, 5. Burjuva Demokrasiyası ve Proleterya Diktatörlüğü/Lenin, 6. Büyük Umumi Tarih/Ahmet Vefik, 7. Cihan Tarihinin Umumi Hatları/Herbert George Wells, 8. Osmanlı Devleti Tarihi/Hammer, 9. Dün ve Yarın/Gustave Le Bon, 10. İslam Devletleri/Stanley Lone-Pole, 11. Ruh Fenni/Ludwig Büchcer,12. Hunların, Türklerin, Moğolların Umumi Tarihi/Joseph de Guignos, 13. İktisat İlmi Dersleri/Charles Cide, 14. İçtimai Mukavele/J.J. Rouseau, 15. Orhun Abideleri/Necip Asım, 16. Kanunların Ruhu/Montesquies, 17. Türk Medeniyet Tarihi/Z. Gökalp, 18. Türkoloji İncelemeleri/Kueigia, 19. Hayyam Rubaileri, 20. İmtızac-ı Akvam/N. Kemal, 21. İslam Tarihi/Ahmet Hilmi...

Bu kitapların bazılarını daha önce okumuş, Çanakkale Savaşı gecelerinde tekrar okumak istemiştir.

Diyorum ki; ATATÜRK’le ilgili ileri geri konuşanlar, önce öğrenin.