Bir anketin sonucu: Paranın dini imanı olmaz

23 Nisan 2010, Cuma 05:00
AA

A&G Araştırma Şirketi’nin yaptığı bir araştırma, “Paranın dini imanı yoktur” görüşünü teyit etti. Türkiye genelinde yapılan araştırmaya katılanların neredeyse yüzde 60’ı, “Dindar insanlar da yolsuzluğa bulaşabilir” demiş. Yani bir atasözümüzün dediği gibi “Paranın dini imanı yok” demişler.

Bu araştırmanın sonuçları tam Türkiye’nin bugününü anlatıyor.

Yazının bu kadarını okuyanlar, “Dindarlara düşman birisinin yaptığı bir araştırmadan böyle bir sonuç çıkması kadar doğal ne var. Bunlar zaten din düşmanı” diyebilir.

Böyle düşünenlere A&G Araştırma Şirketi’nin başındaki Adil Gür’ün İmam Hatip mezunu olduğunu söyleyerek cevap veriyor ve asıl şimdi konumuza geçiyorum. A&G’yi duymayan bilmeyen yoktur. Adil Gür, son seçimlerde en isabetli tahminleri yapan kişi olarak bayağı ünlenmişti. A&G, her konuda araştırma yapar. Zaman zaman medya şirketlerinin talepleri üzerine araştırmalar gerçekleştirir.

Yayınlanmaktan vazgeçildi

Bugün size yine bir medya kuruluşu tarafından yaptırılan ancak sonuçları ortaya çıkınca yayınlanmaktan vazgeçilen bir araştırmadan söz edeceğim.

Bu araştırmanın ana temasını, “Deniz Feneri davası ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında bir bağlantı olup olmadığını anlamak” şeklinde özetleyebiliriz. İkinci olarak, “Dindarlar da yolsuzluk yapar mı? sorusunun cevabı aranmış.

Araştırma 2008 sonunda ve Türkiye genelinde 28 ilde 1836 hanede yüzyüze görüşme metoduyla yapılmış.

Araştırmadan çıkan sonuca göre toplum Deniz Feneri davasıyla AKP arasında ilişki olduğunu düşünüyor. Toplumun yüzde 58’i “Dindar insanlar da yolsuzluk yapar” düşüncesinde.

Bu araştırmaya göre yetişkin nüfusun yüzde 51.6’sı son iki yılda bir hayır kurumuna yardımda bulunmuş. Ancak halkın sadece yüzde 23.8’i yardımların yerine ulaştığını ve doğru kullanıldığını düşünüyor.

Deniz Feneri ile AKP ilişkisi

18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 53.7’si Deniz Feneri’nde yolsuzluk olduğuna inandığı, yüzde 23.2’si ise olabilir veya belki cevabı vermiş. “Deniz Feneri’nde yolsuzluk yok” diyenlerin oranı yalnızca yüzde 23.1’de kalmış.

Erkeklerin yüzde 54.8’i “Deniz Fenerinde yolsuzluk olduğuna inanıyorum” cevabını vermiş. 43 yaş ve üzeri seçmenler Deniz Feneri’nde yolsuzluk olduğuna genel ortalamanın biraz üzerinde (yüzde 55,8) inanıyor.

Eğitim yükseldikçe “Deniz Feneri’nde yolsuzluk olduğuna inanıyorum” diyenler hızla yükseliyor. (Üniversite yüzde 63.8)

“Bugün seçim olsa oyumu AK Parti’ye veririm” diyenlerin yüzde 24.0’ü “Deniz Feneri’nde yolsuzluk var”, yüzde 26.5’i ise “Belki olabilir” cevabı vermiş.

Halkın yüzde 38.2’si Deniz Feneri ile AK Parti arasında ilişki olduğunu düşünüyor. Yüzde 29.7 belki olabilir derken, hayır yok diyenler yüzde 32.1. Eğitim yükseldikçe Deniz Feneri ile AK Parti arasında ilişki olduğunu düşünenlerin oranı hızla artıyor. (Üniversite mezunlarının yüzde 61.2’si ilişki olduğunu düşünüyor.)

“Bugün seçim olsa oyumu AK Parti’ye veririm” diyenlerin yüzde 71.9’u “Hayır Deniz Feneri ile AKP arasında ilişki yok” derken, CHP seçmeninin yüzde 72.1’i “Evet var” diyor.

Yolsuzluklar arttı

Halkın yüzde 41.5’i AK Parti iktidarı döneminde yolsuzluklar arttı derken, yüzde 31.2’si azaldı düşüncesinde.

Eğitim yükseldikçe AK Parti iktidarı döneminde yolsuzlukların arttığını düşünenlerin oranı da artıyor. (Üniversite mezunlarının yüzde 54.2’si arttığını düşünüyor.)

“Bugün seçim olsa oyumu AK Parti’ye veririm” diyenlerin yüzde 10’u “Yolsuzluklar arttı”, yüzde 24.5’i “Aynı oranda kaldı” fikrini taşıyor.

Halkın yüzde 58.0’i “Dindar insanlar da yolsuzluğa bulaşabilir” derken, “Hayır bulaşmaz” diyenlerin oranı yüzde 17,3’te kaldı.

Araştırma sonuçlarına göre, eğitim yükseldikçe dindarların da yolsuzluğa bulaşabileceğini düşünenlerin oranı artıyor. İşin ilginci, “Bugün seçim olsa AK Parti’ye oy vereceğim” diyen üç seçmenden biri de “Dindar insanlar da yolsuzluğa bulaşır” cevabı vermiş.