Bize eşitlik değil Erkan Yolaç lazım

20 Temmuz 2010, Salı 05:00
AA

Bu hafta yayınlanan “Türkiye’de Eşitsizlikler” isimli rapordan bazı başlıklar:

“2000’li yılların ortasında Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında Meksika’dan sonra gelir dağılımı en adaletsiz ülke…

2008’de Türkiye’de fertlerin yüzde 0.54’ü açlık sınırının, yüzde 17.11’i yoksulluk sınırının altında yaşıyor...

Türkiye, çocuk yoksulluğu oranı en yüksek ülke...

2008’de ülke genelinde yoksulluk oranı yüzde 17.11 iken, tarımda çalışanların yaklaşık yüzde 40’ı yoksul...

2008’de yevmiyeli çalışanların arasında yoksulluk oranı yüzde 29...

Türkiye’de vergi gelirinin yüzde 70’i tüketim üzerinden alınıyor. Yani en yoksul ile en zengin aynı oranda vergi veriyor...

Avrupa Birliği ülkelerinde kadınların yüzde 64’ü iş gücüne katılırken Türkiye’de bu oran yüzde 30...

1980-2004 arasında 23 milyon kişi iş gücüne katılırken bunlardan yalnızca 6 milyonu için iş yaratılabilmiş.

Zorunlu eğitim çağında olan 6-14 yaş arası çocukların 318 bini çalıştırılıyor. Bu çocukların yüzde 70’i de okula devam etmiyor...

Türkiye’de 15-19 yaş aralığındaki genç kızların yarısı ne eğitimde, ne de istihdamda yer bulabiliyor...

Türkiye’de düşük gelirli ailelerin çocukları düşük, yüksek gelirli ailelerin çocukları yüksek eğitim alıyor.”

***

Bu sonuçlar bir muhalif parti ya da kuruluş tarafından açıklanmadı.

Bu raporu Boğaziçi Üniversitesi’nden Yardımcı Doçent Dr. Ayşen Candaş’ın başkanlığında bir ekip hazırladı.

Araştırmayı Amerikalı milyarder George Soros’a bağlı ‘Açık Toplum Vakfı’ finanse etti.

Biz eşitsizliğe iyice alıştığımız için bu tür araştırmaları yaptırtmak yabancılara kaldı…

Ayrıca da bizim eşitsizliği araştırmak ile kaybedecek zamanımız mı var?!

Biz meşgulüz kardeşim…

Referandumda ‘Evet-Hayır’ oyunu oynuyoruz…

Bize eşitlik değil, Erkan Yolaç lazım…