Aynı film

21 Mart 2011, Pazartesi 05:00
AA

Yine yüzlerine gözlerine bulaştıracaklar.

Güya insaniyet adına yine binlerce insan öldürecekler.

Ve ölü soyucuları, sonunda oturup yine ganimeti paylaşacaklar. Kaddafi’nin canı cehenneme... Ama siz şu utanmaz Batılılara bakınız. Hele şu birdenbire kabadayı kesilen yüzsüz Sarkozy’e bakınız... Acelesi var. Çünkü Fransız Milliyetçiliğini oy’a tahvil edecek. Hangi Sarkozy bu? Paris’in göbeğinde hani Kaddafi’ye çadır kurdurtan adam.

[[HAFTAYA]]

***

Öbürleri zaten malum.

Koalisyon Güçleri’ymiş.

Ortadoğu’ya sanki nizam getirdiler, Irak’a sanki çekidüzen verdiler, sıra şimdi Afrika’ya geldi.

Bunlar, savaşmayı da bilmezler. Bildikleri şey, sadece yukarıdan bomba atmak. Aşağı indiler mi, tek karakola bile sahip çıkamazlar.

Zaten planları nedir?

Kaddafi’yi, kendi halkı’na devirtmek...

Saddam’ın heykelini de Iraklılara devirtmişlerdi. Saddam’ın idamını da Iraklılara yaptırtmışlardı...

Peki netice?

Irak’ta şimdi durum nedir?

***

Diktatörler defolup gitsin.

Bunda hemfikiriz.

Hepsi gitsin.

Ama Batılı Eşkiyalar, Smokinli Katiller, daha fazla insan öldürdüler... Ellerini daha fazla kana buladılar.

Bugünden itibaren, sayın bakalım, Libya’da kaç kişi ölecek, görün.

İyi ki 23 bin vatandaşımızı alelacele tahliye etmişiz Libya’dan.

Belki işlerini kaybettiler ama bâri canlarını kurtardılar.