Hiç görüşmeyin

01 Temmuz 2010, Perşembe 05:00
AA

Görüşüp de ne olacak?

Çektireceğiniz bir fotoğraf, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu mu belgeleyecek? Buna kim inanacak?

Kerhen görüşeceğiniz o kadar belli ki, bâri son ümidimizi kırmayın... Görüştüler de ne oldu, dağ fare doğurdu dedirteceğinize, hiç

*** 

Esasen siz görüşene kadar kimbilir kaç vatan evlâdı daha ölecek...

Onun için, sallayın gitsin.

Topları taca atın.

Maksat lâf olsun, torba dolsun.

Hem kuzum, siz görüştünüz diye, eşkıya, hemen silâhı mı bırakacak?

Eğer kendinize böyle bir keramet vehmediyorsanız, daha da kasılmalı, daha da nazlanmalısınız.

Zira akan kanı durdurmak, bu millete büyük lütuf’tur... Kolaycacık bahşedilmez... Sakın bahşetmeyin.

***

Esasen ne kadar nazik, ne kadar zarif insanlar olduğunuzu görmek, bizim için yeterlidir...

Dâvet ile ziyâret arasında müthiş bir görgü duvarı kurdunuz... “Ayağına gitmek” “Ayağıma gelmek” gibi kavramlar, sâyenizde çağ atlamış, yurt sevgisi kadar öne geçmiştir.

Devam edin.

Hattâ selâmı sabahı kesin.

Görüşüp de ne olacak? Sizden önceki liderler bol bol görüştü de ne oldu?

Onun için, derim ki:

- Hiç görüşmeyin.

Bâri hevesimizi kabartmayın.

Bırakın.

Biz 26 yıl daha bekleriz.