8 aylık borcunuz var

13 Nisan 2015, Pazartesi 05:00
AA

Sahibi bulunduğum dairenin katılmadığım kat malikleri kurulu toplantısında 8 ay boyunca ayda 100 TL toplanmasına karar verilmiş. Ben bu parayı ödemedim ve sekiz ay sonra dairemi sattım. Yönetici “Parayı alırım, alamazsam mahkemeye veririm” diyormuş. Bu parayı ödemek zorunda mıyım?  D.D.

Kat mülkiyeti sistemi olan binalarda, kat malikleri kurulunun aldığı aidatla ilgili karar, bir gün mahkemece iptal edilene kadar uygulanır. Şayet mahkemece iptal olunmaz ise de yeni bir döneme kadar uygulanır. Buna göre sizin apartmanda alınan karar, sizin için uygulanabilir bir karardır ve siz aylık 100 TL aidat ödeyeceksiniz. Daireyi sattığınız tarihe kadar biriken borç sizin, satıştan sonraki borçlar yeni malikin. Yani kat malikleri kurulunda alınan karar yeni maliki de bağlar. Bu durumda sizin 800TL borcunuz var.

[[HAFTAYA]]

Bu sizden talep edilebilir ve aleyhinize icra takibi yapılabilir veya dava açılabilir. Şimdilik avantajlı bir durumunuz var: Ödenmeyen aidat borçları için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı alınır. Yani sizin borcunuza her ay yüzde 5 tazminat biniyor olabilirdi. Muhtemelen bugün bu tazminat binmiyor. Bunun nedeni şu: Kat malikleri kuruluna katılmamışsınız, kat malikleri kuruluna katılmayanlara, alınan kararlar, imza karşılığı tebliğ olunur. Tebliğ halinde bu aylık yüzde 5 gecikme tazminatı uygulanır. Karar tebliğ olunmazsa aylık yüzde 5 gecikme tazminatı talep edilemez. Size kat malikleri kurulu kararı tebliğ edilmedi ise gecikme tazminatı da istenemeyecek. Bu durumda aleyhinize icra takibi yapılırsa veya dava açılırsa aylık yüzde 5 gecikme tazminatı işlemeye başlayacak. Bana kalırsa siz bu borcu ödeyin, zira senelik yüzde 60 tazminat yüksek bir orandır, buna maruz kalmayın. Sorunuz üzerine bu konuda çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. Bu konuda Yargıtay’ın dahi yanlış karar verdiğini iddia edeceğim. Yöneticiler, borçlu kat maliki aleyhine yaptıkları icra takibinde ana para ile birlikte aylık yüzde 5 faiz talep ediyor. Borçlu faize itiraz etmesine rağmen yargılamada aylık yüzde 5 tazminata hükmediliyor ve kararı Yargıtay da onuyor. Oysa talep faiz olduğu hallerde faiz senelik yüzde 9’dur. Aylık yüzde 5 ve senelik yüzde 60 tayin faiz edilebilmesi için açıkça ‘gecikme tazminatı’ talep olunmalıdır. Faiz dediğiniz zaman, taleple bağlı olarak faiz hesaplanmalı, gecikme tazminatı olan yüksek rakam uygulanmamalıdır. Ama ne yazık ki tatbikatta faiz denilmesine rağmen gecikme tazminatı uygulanıyor ki, bu yanlış bir uygulamadır. Hukukta “Belki öyle demek istenmiş olabilir” diye bir şey yoktur. Hatta kat mülkiyeti mevzuatı uygulanmayan yerler için bile yönetim planı veya gecikme tazminatı uygulandığına tanık oldum ki bu asla kabul edilemez. Kat mülkiyeti bulunmayan binalarda yönetim planı, yönetici, işletme projesi, avans falan yoktur.