AİHM hayal mi oluyor?

27 Kasım 2012, Salı 05:00
AA

Edirne’de önce tarla iken şimdi imar planı içine alınan bir arazi için aleyhimize açılan davayı kaybettik. Avukatımız Yargıtay’a gönderdi. Burada da kaybedersek başka ne yapabiliriz? AİHM’e gidebilir miyiz? H.T.

Birinci etapta yapılması gerekeni avukatınız yapmış, zaten bu davayı avukatınız takip ediyor iken onun görev sınırı içine girip de, avukatınızın görüşüne aykırı olarak ‘şunları da yapın’ demek doğru olmaz. Bir işe bir meslektaşım el koymuşsa onu artık o yürütecektir. Ancak bugün dosya Yargıtay’da, yani yeni bir safha başlamış, önce bunun sonucunu bekleyeceksiniz. Sonra bunun karar düzeltme talep hakkı var. Elbette karar aleyhinize çıkarsa sizin avukatınız, lehinize çıkarsa karşı tarafın avukatı karar düzeltme talebinde bulunacak.


[[HAFTAYA]]
Dolayısı ile daha bu safha var. Peki AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) gündeme gelebilir mi? Biliyorsunuz AİHM’e gitmenin şartları var. Bunların başında yurt içindeki hukuki yolların tükenmiş olması şartı geliyor. Eskiden Yargıtay safhası tamamlanınca ‘yurt içindeki hukuki süreç tamamlandı’ diyerek diğer şartları varsa AİHM’e gidebiliyorduk. Ancak şimdi devreye Anayasa Mahkemesi girdi. Eskiden vatandaş Anayasa Mahkemesi’ne başvuramıyordu. Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunma hakkı sınırlı idi. Vatandaş için başvuru yolu, bir gün bir davada kendisine uygulanacak kanun maddesinin Anayasa’ya aykırılığını iddia edecek ise bunu hakime bildiriyor. Hakim bunu uygun bulursa Anayasa Mahkemesi’ne götürme kararı veriyordu. Şimdi doğrudan doğruya vatandaşın başvuru hakkı tanındı. Peki vatandaş Anayasa Mahkemesi’ne başvuru imkanını kazandı ise artık yurt içindeki hukuk yollarını tüketmesi için Anayasa Mahkemesi’ne de başvuruda bulunup sonucunu beklemesi gerekecek mi? Şayet gerekecek diyor isek AİHM’e gitme yolları da kapandı demektir. Zira adliye mahkemelerinde bir dava, özellikle gayrimenkulle ilgili bir dava senelerce sürer, Anayasa Mahkemesi’nde ise bu senelerce sürecek dava katlanır. Zira zaten iş yükü altında bulunan mahkeme bir de ferdi başvurularla uğraşacak. Buna insan ömrü yeter mi bilmem. Onun için neredeyse AİHM’e gitme yolu kapandı gibi. Ancak bir ümit şu: Hukuk yollarının kapanıp kapanmadığına henüz net bir karar verilmedi. Şimdilik tartışılıyor. Sonuç Anayasa Mahkemesi’ne başvurma mecburiyeti yoktur şeklinde çıkarsa vatandaş biraz rahat nefes alacak, yok başvurmak gerekecek sonucu çıkarsa AİHM hayal demektir.