Arazi hisseli mi?

22 Kasım 2012, Perşembe 05:00
AA

11 bin 250 metrekare tarlam var. Bunun 7031 metrekaresi yüksek seradır. 4200 metrekaresini komşu tarla sahibi satın aldı. Ben kendi bölümüm olan 7031 metrekareyi almak istiyorum. Nasıl yapabilirim? ? A.K.

Olayda biraz kavram kargaşası var. Zira 11 bin 250 metrekare yerin tümünün size ait olduğunu söylemişsiniz, bu yer size ait ise zaten mülkiyet konusunda bir problem yok. Ancak bunun 4200 metrekaresini komşunun aldığını da söylemişsiniz, bu halde hisseli bir araziden söz ediyoruz demektir ki bunun içindeki sizin hissenizin yeniden alınması söz konusu olmaz.

[[HAFTAYA]]

Hisse size aittir ve hissedarların payı arazinin her yerindedir. Yani hissedarlardan biri çıkıp ben bu arazinin kuzey köşesini almıştım diyemez, ortaklık her yerdedir. Siz de arazinin her yerine hissedarsınız, 4200 metrekareye tekabül eden bölümü satın alan komşu da. O da bitişik parsele komşu alanı aldım diyemez. Sizin sorunuz belki şu anlamda. “Araziye hissedarım, yüksek sera olan ve hisseme düşen 4200 metrekarelik bölüme müstakil hisse olarak sahip olmak istiyorum.” Bu şöyle mümkün: Taraflar bir parselasyon çizimi konusunda anlaşarak kadastro müdürlüğüne yapacakları müracaat ile araziyi iki parsele ayırabilir.

Bu halde fiilen tarafların kullandığı alanlar ortaklara bırakılır ve ortaklar müstakil parsele sahip olur. İkinci bir yol da mahkemede dava açarak ortaklığın giderilmesini talep etmek. Bu halde mahkeme bilirkişiden alacağı raporla ortakları, fiilen kullandıkları alana sahip olacak şekilde bir bölüşme planı yaptırır ve sonuçta bu plana göre ayrı parseller oluşturur. Şayet anladığım kadarı ile rahatsızlığınız bu araziye ortak olmak ve müstakil bir bölüme sahip olmak ise sizin için çözüm budur.