Aslolan tasdikli projedir

12 Temmuz 2010, Pazartesi 05:00
AA

Altı ay önce bir daire satın aldım. Müteahhit çatı arasında kabası yapılmış bir bölümün benim daire ile bağlantılı olarak bana ait olduğunu söyledi ama tapuda böyle bir bağlantı göremedim. Var ise buraya nasıl sahip olurum, yok ise ne yapabilirim?  A.S.

Çok önemli problem yaratan olaylardan biri sizin başınızda. Bir binada dairelerin durumu, yasal şekle uygun olup olmadığı, alanı gibi meseleleri daireye uzaktan bakarak tespit etmek mümkün değil. Bazı hususlar tapu senedine bakarak da çözülebilir ama tamamı değil. Bu işin doğrusu tasdikli projesini incelemektir. Sizin dairenizin çatı piyesli olup olmadığı hususunu tapu senedinden anlamak mümkün. Tapunuzda çatı piyesli daire diye yazar. Ancak, işin daha rahat anlaşılır şekli tasdikli projeyi incelemektir dedim ya, işte tapu dairesinden veya belediye imar müdürlüğünden tasdikli projenin bir örneğini alıp bilen biri ile incelemenizde büyük yarar var. Şayet daireniz çatı piyesli olarak görülüyor ise kaba inşaat olarak teslim edilen üst katı dilediğiniz gibi dekore edersiniz. Ancak projede böyle bir yer görünmüyor ise burası kaçaktır. Ortak alan işgal edilmiştir, dolayısı ile size kullanın da diyemem masraf edin de diyemem. Çünkü bir daire sahibinin şikayeti ile yıkımına karar verilir.

İhtarlar önemli

2000 yılından beri bir evde kiracıyım. Evsahibim iki yıl önce kira sözleşmesini yenilemek istedi ben imzalamadım. Bu yıl yeniden iki senelik kira sözleşmesi hazırlamış getirdi ve zam istedi. Eski dönemlere ait ödemelerim sözleşmeye yazılmış, bu yılki zamlı rakam da yazılmış ama ekonomik güçlük nedeni ile sözleşmede yazılı kira bedelinin altında bir rakamı kabullenerek bu rakamdan yatırmaya başladım, ev sahibim de bana arka arkaya iki ihtar gönderdi. Bu benim aleyhime sonuç doğurur mu?  E.A.

Doğrusu seri halde yanlışlık yapmışsınız. Sırası ile şunlar. Birincisi kiracı her sene yeniden kira sözleşmesi imzalamak zorunda değildir. Ev sahibi dediğiniz kiralayan da her sene sözleşme imzalatmak zorunda değildir. Bu ikisi için de şart değil. Zira kira sözleşmesi dönem sonunda fesholunmadığı hallerde kendiliğinden kira bedeli dışında aynı şartlarla bir yıl daha uzar. O halde yeni sözleşme imzalamak niye gereksin? Dolayısı ile sözleşme imzalamanız yersiz. Kira artırımına gelince. Kiralayan her dönem sonu kira artışı talep eder ve mevzuata uygun zammı alır. Bunun için de yeni sözleşme imzalaması gerekmez. Sonra mademki sözleşme imzaladı, (yukarıda gereksiz olduğunu söylememe rağmen, imzalanması halinde geçerlidir) artık hükümlerine uyulması gerekir. Dolayısı ile artık sözleşmede belirtilen kira bedeli ödenecek. Bunu hiç ödemediğinizde veya eksik ödediğinizde size ihtarname gönderilebilir. Bir dönem ve bir yıl içinde iki haklı ihtar da tahliye nedenidir. Dolayısı ile gelen iki ihtarnameyi önemseyin. Aleyhinize sonuç doğurur, icra takibine muhatap olabileceğiniz gibi tahliye davası da açılır.