Astığı astık kestiği kestik mi?

30 Nisan 2011, Cumartesi 05:00
AA

1998 yılında kooperatiften hisse aldım ve muntazam ödeme yaptım. Ancak başkanla aramda husumet doğunca beni ortaklıktan çıkardı. Ben de dava açtım mahkemeyi kazandım. Şimdi ortakların tümü kat irtifak tapusunu aldı bir tek ben alamıyorum. Benim adımı tapuya bildirmemiş. Bu tapuyu nasıl alırım? F.O.

Kooperatiflerde umumiyetle yönetim kurulu başkanları kooperatifi kendi malları zanneder. Çoğunluk için söylüyorum (elbette hepsi değil) şöyle bir izlenimleri vardır. Bu kooperatifte tek söz sahibi benim, astığım astık kestiğim kestik. Beni kızdıranı atarım. İşin doğrusu elbette bu değil. Zira kooperatiflerde, her şeyin maliki ortaklardır.

[[HAFTAYA]]

Hatta ana sözleşmede hüküm yoksa ortaklıktan ihraç kararını dahi genel kurul verir. Yönetim kurulu ihraç kararı verse bile bu genel kurula müracaatla genel kurulda görüşülür. Ardından da dava hakkı vardır. Dolayısı ile kooperatife sahip çıkıp, ortaklara hükmetmek kolay değil. Sizin için de böyle. Herkese tapu verilip size verilmedi ise dava açıp kurayla size tahsis olunan dairenin adınıza tapuda tescilini talep edeceksiniz.

Merak işte!

Bir boğaziçimiz vardı ikincisi de olacak. Açıklamanın ardından hemen birinci günden itibaren doğal olarak tartışma başladı. Elbette tartışılan konuları yakından izliyorum. Ancak şu husus açıklığa kavuşmadı. Trakya gibi bir bölgeyi ortadan bölecek olan bu kanalın üzerinde kaç köprü olacak? Bu soru o kadar önemli mi? Evet önemli, İstanbul Boğazı’na zar zor iki köprü yaptık. Çünkü elimiz mahkum, tabiat oraya bir boğaz kondurmuş mecburen karşıya geçeceğiz. Bir üçüncüsünü bir türlü yapamıyoruz. Altta tüp yapalım dedik o da aşağıda yatıyor, peki bu kanalın üzerinden Avrupa bağlantısı yapacak onca taşıt kaç köprüden geçecek? O köprüler İstanbul Boğazı’ndaki gibi geçit vermeyecek ve milletti saatlerce köprü trafiğine mahkum mu edecek? Biz her geçişte onlara da para mı ödeyeceğiz? Yani çok yoğun karayoluna yeni bir engel mi geliyor? Kabus gibi.