Aynı ay içinde olması gerekmez

19 Ağustos 2014, Salı 05:00
AA

Kiracım Mayıs ayında ödemesi gereken kira bedelini bugüne kadar ödemedi. Ben de Temmuz ayında kendisine ihtarname gönderdim. Acaba bu ihtarname geçerli mi? Yoksa ödenmeyen ayın içinde mi çekilmesi gerekirdi?  S.A.

[[HAFTAYA]]

Kiracınızın kirasını her ay muntazam ödemesi lazım. Ödememesi durumunda talebin belli bir süre ile sınırlı olması söz konusu değil. Borç borçtur. Borçlar 10 sene geçmekle zamanaşımına uğrar. Yani siz 10 yıl müddetle alacağınızı talep edebileceksiniz. Ancak: Sorunuzun başka bir anlam içerdiğini anlıyorum. Kiracınızın kira bedelini ödememesinden dolayı ihtarnameden sonra yapılacak hukuki işleme esas olmak üzere ihtarnamenin keşidesi için belli bir süre söz konusu mu? Asıl sorunuz bu. Kira sözleşmelerinde ihtarnamenin özel bir yeri vardır. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıya ihtarname keşide edilerek 30 günlük ödeme müddeti verilmesi, 30 gün içinde ödenmemesi halinde ise tahliye davası açılması imkanı veya kiracıya iki haklı ihtar keşidesi ile de yine tahliye davası açılması imkanı bulunduğundan, kiracıya keşide olunan ihtarnamenin bir özelliği bulunmaktadır. Dolayısı ile okuyucumun sorusunu bu şekli ile değerlendirdiğimde, tahliye sonucunu doğuracak ihtarnamenin kira döneminin sonuna kadar keşidesinin yeterli olacağını, ödenmeyen ay içinde keşidesinin geçerlilik şartı olmayacağını söylemeliyim. Ancak kiracıya 30 gün ödeme süresi verilip, 30 günün sonunda kiranın ödenmemesi halinde tahliye davası açabilmek için, ihtarnamenin metninin içine, 30 gün içinde ödenmemesi durumunda akdin feshi ve kiralanın tahliyesinin talep olunacağı cümlesinin konulması gerekmektedir. Aksi halde ihtarname sadece ödeme uyarısı mahiyetinde olup tahliye talep hakkı vermez.