Bazı hallerde şikayetten vageçilebilir

12 Mart 2015, Perşembe 05:00
AA

 İki kişi beni darp etti, darp raporu aldım davacı oldum. Buna karşı onlar da darp raporu almışlar beni dava ettiler. Böyle karşılıklı dava olduğu için ben uzlaşmayı kabul etmedim. Mahkemeden lehime veya aleyhime nasıl bir karar çıkar? Davadan vazgeçsem olur mu?  F.Y.

Anlattığınız olay keşke olmasaydı. Ancak günümüzde o kadar yaygın ki. Dikkat edin sokakta giderken karşıdan gelen herkesin kaşı çatık. Göz göze geldiğinizde insanlar birbirine düşman gibi bakıyor. Her an bir saldırı beklenirmiş gibi bir tavır içindeyiz. Oysa aynı binada hatta aynı sokakta, aynı mahallede yaşayanlar birbirinin komşusu. Yani dertleri veya sevinçleri müşterek.

[[HAFTAYA]]

Aynı şehirde yaşayanlar da hemşehri, yine dertleri müşterek, sevinçleri müşterek. Buna rağmen komşuluk veya hemşehrilik unsuru ortadan kalkmış, bir husumet doğmuş gibi. Bunu sağlayacak olan da önemli miktarda yönetim mekanizmasıdır. İnsanların kederde, tasada, mutlulukta birlik olduğunu anlatacak olan yönetimlerdir. Örneğin bayramlar bunlar için vardır ve olması gerekir. Böyle bir bayram havası içinde insanlar kucaklaşır, gülümser, birbirine yaklaşır. Bakın tarihi geçmişi yakın olan ülkeler kendilerine örneğin cadılar bayramı adı altında bayramlar icat ediyor, insanları yaklaştırıyor. Cadının bayramı olur mu? Bizler ise bayramlarımızı unuttuk, özellikle unutturulduk. Sanki bundan menfaat bekleyenler var. Günün haberlerine bakın, her gün sokakta dayak yiyen birçok insan. Böyle bir ortamda dostluk yakınlık olur mu? Geleyim darp meselesine. Darp dediğimiz müessir fiil kademe kademedir. Basit hali ile olan darpa şahsi dava olarak bakılır, takibi şikayete bağlıdır, bu halde dava sırasında vazgeçme ile dava düşer. Ağır yaralama halinde ise dava şahsi dava değil kamu davasıdır, şikayetten vaz geçme ile düşmez. Zira darp dediğiniz şey öldürmeye teşebbüse kadar uzanabilir. Tabii artık bunda suçun vasfı da değişir. Sizinki basit darp ise vazgeçme ile düşer. Davalar düşmez de görülmeye devam ederse hakimin takdirine bağlı olarak iki tarafa da ceza verilebilir veya ceza verilmesi gereken hallerde bile kanunda yazılı ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerin varlığı tespit edilirse cezada indirim yapılabilir veya hiç ceza verilmeyebilir. Bunların ne olduğunu tam olarak yazamıyorum zira biraz uzun. Ancak ‘zorunluk hali’ ile ‘korkutma ve tehdit altında işlenme’ gibi nedenler diyerek iki örnek verebilirim.