Benden tavsiye

03 Kasım 2010, Çarşamba 05:00
AA

Bir kooperatifin inşasını yaptığı 20 dairelik sitede dairem var. Bir kısım kat maliki sitede havuz yapmak istiyor. Diğerleri de karşı çıkıyor. Projede havuz yeri bulunduğu söyleniyor ama bizler tarafından bu husus bilinen bir şey değil yani doğru da olmayabilir. Böyle bir havuzun yapımına katılmaya macbur muyum? A.A.

Bir sitede projede bulunan ortak tesisler yapılmalıdır. Sizin sitede de projesinde havuz varsa yapılır ve gidere katılmak gerekir. Ancak projesinde yoksa bu lüks ve masraflı bir yatırıma girer ve böyle bir tesisin yapımı için sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar verilmesi gerektiği kabul edilir. Bu konudaki Kat Mülkiyeti Kanunu 43’üncü maddede nisaptan söz edilmemiştir. Ancak bana göre, bu husus her kat malikinin ortağı durumunda olan ortak alana yapılacağı için mülkiyet hakkını ilgilendirir ve dolayısı ile tüm kat maliklerinin oyu ile yapılmasının kabulü doğrudur.

Netice, her ne türde olursa olsun havuz konusunda başlangıç olarak projeye bakacaksınız. Elinizde proje yoksa tapu dairesinden temin edebilirsiniz. Burada bir parantez açayım. Size ve komşularınıza bir tecrübeli kişi olarak söyleyeyim ki ben bugüne kadar sayısız havuzlu siteye girdim-çıktım pek büyük çoğunluğunda da öyle özenilecek bir şey olmadığını, günün her saatinde boş olduğunu, ilave bakım masrafı getirdiğini gördüm. Bu hususu da komşularınızla paylaşın.

Kusur oranına bakılacak

Beş ay önceydi. İki gidiş, iki geliş şeritli bir yolda araçların arasından karşıdan karşıya koşarak geçmek isteyen bir yayaya çarptım. Yaya başını yere vurdu ve bu çarpma ölümüne neden oldu. Bir ay kadar tutuklu kaldım sonra tahliye oldum. Trafik kaza raporunda ben tali kusurlu görülüyorum, ölen asli kusurlu görülüyor. Bu halde bana ceza verilir mi? Tazminat alırlar mı? Araç babama ait, oturduğumuz daire annemin. Babamın aracına, annemin dairesine haciz gelir mi?  B.O.

Böyle kaza sonucu oluşan suçlara taksirli suç denilir. Taksirli suçlar kasdi suçlar gibi değildir. Ancak taksirin de ağır hali vardır ki buna bilinçli taksir denilir. Bilinçli taksir, bir insanın sonucu istemediği bir fiil neticesi suçun oluşmasıdır ki suçu işleyen her ne kadar sonucu istemese de makul görüşlü birinin yapılan fiil sonucunda bir suçun oluşabileceğini görmesi gereken haldir. Taksirli suçlarda verilen ceza paraya çevrilebilir ertelenebilir. Bilinçli taksirde verilecek ceza daha ağırdır. Anlattığınız olay ve bir haftalık tutukluluktan sonra tahliye olmanız dosyaya bakan hakimin olayı taksir olarak nitelediğini gösteriyor. Tazminata gelince. Tazminat kusur oranına göre indirime tabidir. Kaza üzerine verilen trafik kaza raporundaki kusur ifadelerini mahkeme yeterli görmez. Dava sırasında yeniden bilirkişi incelemesi yapılır ve kusur oranları belirlenir. Dolayısı ile bu kusur oranı üzerinden karar verilir. Şayet size kusur verilecek ise ve tazminat ödemek zorunda kalacaksanız aracın maliki sıfatı ile babanız ve kullanıcı sıfatı ile siz birlikte sorumlu olacaksınız. Annenizin bir sorumluluğu olmadığı için annenize ait eve tazminat için tedbir konması veya haczedilmesi söz konusu olmaz.

2