Bir kişi seçilecek

04 Temmuz 2017, Salı 05:00
AA
Binamızda kat malikleri kurulu toplandı, üç yönetici seçildi. Biri yönetici, ikisi üye. Ancak kısa bir süre sonra yönetici kat maliklerini toplantıya çağırdı kendisi istifa etti. Şimdi biz üç yeni yönetici mi seçeceğiz yoksa bir yönetici mi seçeceğiz? ● M.S.

Bir binada yönetici ya bir kişi olur veya üç kişi. Üç kişi seçildiği zaman biri başkan ikisi yardımcı olmaz. Üçü de yöneticidir. Bunlar seçildikten sonra kendi aralarında toplanarak iş bölümü yapabilirler. Ancak bu iş bölümü kendi aralarında işlerin koordineli yürütülmesi içindir. Yoksa biri başkan diğerleri yardımcı veya bir başka sıfat taşımaz. Şimdi bu açıdan bakıldığında içlerinden birinin istifası demek tüm yönetim kurulunun istifası demek değildir.

Okuyucumun binasında yönetim kurulunun bir üyesi istifa etmiş. Dolayısı ile yapılacak toplantıda yeni bir yönetim kurulu üyesi seçilecek ve diğer iki üyeye katılacak.

YEDEK ÜYE DE MÜMKÜN

Bazı binalarda yeni bir kat malikleri kurulu toplantısını yapmadan, eksilen heyeti tamamlamak için yedeklerin seçildiği olur. Gerekli nisap (yeter sayı) sağlanır ve yasal şartlar oluşursa bu husus da düşünülebilir. İstifa veya bir başka nedenle heyette eksilme olursa, eksik bu yedeklerden biri ile tamamlanır. Zira kat maliklerini toplamak için 15 gün önceden çağrı yapılacak, birinci toplantıda sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanamayacak, ikinci toplantı bir hafta sonra yapılacak. Belki bu toplantıda da yönetici seçimi için gerekli nisap sağlanamayacak, iş uzayacak. İşte bütün bu zaman kaybının önlenmesi için yöneticinin de denetçinin de yedekle birlikte seçilmesi mümkündür.

Netice olarak okuyucum toplantıya katılacak ve eksilen yönetim kurulu üyesinin yerine bir kişi seçilecek, olay bu kadar.