Biraz zaman geçmiş

10 Nisan 2011, Pazar 05:00
AA

Babamdan kalma 27.09.2005 tarihli bonolar var. Babam bunlara önem vermiş olacak ki sıkı sıkı saklamış. Ancak babamın bunları nasıl değerlendireceğini bilmediği için sakladığını anladık. Bunları bugün için nasıl değerlendirebiliriz. Protesto için bankaya vermemiz mümkün mü?  E.S.

[[HAFTAYA]]

Bonolar tahsili için özel takip yolu ile icra takibine konu yapılır ve böylece tahsil olunur. Ancak her şeyde olduğu gibi bunun da bir süresi vardır. Bonoların icra takibine konu olması için keşide edene başvurma süresi üç yıldır. Üç yıl geçtikten sonra bunlar özel yolla takibe konu olamazlar. Sizin babanızın elindeki bonoların üzerinden altı yıl geçmiş, demekki özel yolla takip mümkün değil. Ancak anlattıklarım bonoların yırtılıp sokağa atılacağı anlamına gelmiyor. Bunlar, ilamsız takip yapılarak gerekirse açılacak davada delil olarak kullanılabilir. Ancak tek başına delil olarak kabul edilip davayı sonuçlandıracak gücü yoktur, sair delillerle desteklenmesi gerekir. Bankaya ibrazı içinse biraz zaman geçmiş, mesela altı yıl kadar, onun için bankaya ibrazı düşünmeyin.

Yanıt tapuda

1984 yılında Brüksel’de yaşayan dedem İstanbul’da hisseli olarak sahibi bulunduğu gayrimenkulü konsoloslukta çok cüzi fiyata kardeşine satmış. Ancak siz gayrimenkul satışlarının tapuda yapıldığını yazmıştınız. Bu satış geçerli mi? D.B.

Evet gayrimenkul satışları sadece tapuda resmi senet düzenlenerek yapılır. Ancak konsoloslukta veya elçiliklerde vekaletname çıkartmak mümkündür ve bu vekalet ile işlem yapma yetkisi verilmiş olabilir. Dolayısı ile siz elçilikte veya konsoloslukta yapılan işlemin peşine düşmeyin, siz tapu dairesinde tescil işlemi yapılmış mı yapılmamış mı ona bakın. Yapılmış ise ne yolla yapılmış, vekaleten mi asaleten mi? Yani sizin sorunuzun yanıtı konsoloslukta değil tapu dairesinde. Ancak tapu dairesinden edindiğiniz bilgi sonucu hukuki durum aydınlanır. Bu olayla bağlantısını kuramadığım ve şifresini çözemediğim ana kız arasındaki hibe ile ilgili sorunuza mecburen yanıt veremiyorum, umarım açık bir bilgi gelir ve o zaman yanıt veririm.