Birkaç ihtimal var

29 Haziran 2010, Salı 05:00
AA

Babam ve annem bir şirkette ortak iken kredi kullandılar. Teminat olarak boş bono verdiler. Sonra da krediyi ödediler. Derken bir gün şirketi sattılar. Yeni ortaklar da kredi kullanmış ama geri ödememişler. Banka da boş bonoları doldurup kullandı ve anneme ait tek gayrimenkule haciz koydu. Siz ise bunun suç olduğunu yazmıştınız. Bu yapılan da suç mu? G.A.

Genel olarak görünüm suç olduğu yolunda. Yani böyle bir işlemi banka yaptı diye suç işleme özgürlüğü yoktur. Çoğunlukla ben duruşmalarda “Ama biz bankayız” sözünü çok duyuyorum. İster banka olsun ister sokaktaki adam. Yasalar karşısında eşittir ve suç işleme özgürlüğü yoktur. Ancak başlarken, genel görünüm dedim. Peki bu ne demek. Birincisi, krediler muhteliftir. Bir ana sözleşmeye bağlı olarak bölümler halinde kredi kullanılması mümkündür. Dolayısı ile ana sözleşmeye bağlı olarak dilimler kullanılmış ise ana sözleşme ile verilen teminat, teminat vasfını sürdürüyordur. İkinci ihtimal bir kredi kullanılır ve devamı yoktur, dilimler halinde kullanılmaz. Bu halde verilen teminat da paranın geri ödenmesi ile son bulmuştur. Bu durumda bononun kullanılması, şayet unsurları tamamlanıp kullanılırsa resmi evrakta sahtecilik; şayet unsurları tamam olup da bu halde kullanılırsa bu defa emniyeti suiistimaldir. Durumunuzu bu bilgiler ışığında değerlendirin.

Acaba kefil mi oldu?

Annemin evinin kapısı çalınıyor, içeri bir grup insan giriyor ve haciz yapacağız diyorlar. Annem sinir krizi geçiriyor çünkü kimseye borcu yok, ancak kardeşimin borcu varmış. Annem itiraz ederken onlar beyaz eşyayı yazıp anneme imzalatıp gidiyorlar. Annem emekli maaşını almaya gittiğinde bakıyor ki hesap sıfır. Meğerse emekli maşına haciz koymuşlar. Şimdi annem perişan ne yapabiliriz?  N.Ç.

Herkes kendi borcundan sorumludur, kefil olmadığı müddetçe birinin borcu için bir başkasının malı haczedilemez. Sizin olayda bu olmuş. Yapılan iş yanlış. İcra memuru haciz için gittiği yerde taraf olamaz. İki tarafın haklarını göz önünde bulundurur. Ancak imzalattırılmış dediğiniz tutanakta neler yazıldığını bilemiyoruz. Annenizin itirazından söz ediyorsunuz, acaba bu itiraz tutanağa geçirildi mi. Bu halde istihkak iddiası ve davası söz konusu olacaktır ki anneniz bunu kazanabilir. Veya tersi, acaba borca kefil olmuş gibi tutanak tutuldu da şimdi kendisi de aynı borcun altına mı girdi? Bunları bilmeniz lazım. Tutanağın bir örneği veya dosya numarasının annenize bırakılmış olması lazım. Bu durumda bir meslektaşımın dosyayı incelemesi gerekir ki mevcut durum bilinsin ve önlem alınsın.