Birlikte vasiyetname

28 Kasım 2012, Çarşamba 05:00
AA

 Annemle babam noterde birlikte vasiyetname yapmışlar. Maddelerden biri şu: ”Bu vasiyetname ikimizin de ölümü sonucunda geçerlidir.” Şimdi hakim bizleri çağırdı. Bu vasiyetnamenin sonucu ne karar verir? Babam buna itiraz edebilir mi? F.K.

Okuyucum sorusunu sormuş ama bir noktayı yazmayı unutmuş, annesi öldü mü? Şimdi diyeceksiniz ki vasiyetnamenin açılmasının başka nedeni olabilir mi? Olmaz elbet ama bu halde biz annenin öldüğünü tahmini olarak kabul ettik. Şimdi vasiyetname okununca hakim bir karar vermez. Sadece vasiyetname okunur ancak buna karşı itirazı olanlar gider dava açar.

[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile vasiyetnamenin okunmasının sonucunda hakimden bir karar beklemeyin. Prosedür şöyle işler: Vasiyetname miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimine teslim edilir. Sulh hakimi ilgilileri davet eder, vasiyetnameyi okur. Mirasta hak sahibi olanlara vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları tebliğ olunur. Mirasçılar arasında eksik varsa bunlar için ilan yapılır. Başvurusu üzerine mirasçı oldukları belirlenenlere mirasçılık sıfatını gösteren bir belge verilir. Dolayısı ile yapılacak işlem bu kadardır. Peki babanız bunlara itiraz edebilir mi? Vasiyetnamelerle ilgili muhtelif davalar açılabilir ancak noterde yapılmış vasiyetnamelere şekil yönünden pek itiraz olmaz çünkü büyük çoğunlukla noterde şekil şartlarına uygun vasiyetname yapılır. Ancak okuyucumun anlattığı olayda ikinci bir özellik var. Ana-baba vasiyetnameyi birlikte noterde yapmışlar. Bu halde babanın itirazının niye düşünüldüğünü sormak lazım. Birlikte yapılan vasiyetname mümkündür ve geçerlidir. Dolayısı ile her mirasçının vasiyetname ile ilgili dava açma hakkı vardır ama bunun bir sonucu olacaksa dava açılır. Babanızın dava açmakta nasıl bir yararı olduğunun açıklanması gerekir.