Bu kararın temyizi yok

01 Mart 2015, Pazar 00:28
AA

Bir banka kredi kartı aidatı almayacağı ilanını vermişti. Ben de kredi kartı talep ettim ama benden kredi kartı aidatı kesildi. Kendilerine başvurduğumda ilanların bana verilen karta ait olmadığını söylediler. Ben de hakem heyetine başvurdum. Hakem heyeti kesintilerin bana iadesine karar verdi. Banka tüketici mahkemesine başvurdu, mahkeme bankayı haklı buldu, tüketici hakem heyeti kararını kaldırdı. Henüz karar bana tebliğ edilmedi. Benim itiraz hakkım var mı? ? M.T.

[[HAFTAYA]]

Tüketici mevzuatı içinde alışılmışın dışında bir sistem uygulanmaktadır. O da şudur: Belli limitlere kadar ihtilaflar önce tüketici hakem heyetlerine gider. Bu limitler her yıl değişir. Bu yıl için limitler; ilçe hakem heyetlerine başvuru için 2 bin 200 TL., il hakem heyetine başvuru için 3 bin 300 TL. Bunun üzerindekiler için doğrudan doğruya tüketici mahkemeleri görevli. Bunu ne için yazdım? Hakem heyetleri kararları için itiraz merci tüketici mahkemeleri. Ancak itiraz amaçlı başvuru yapılan tüketici mahkemeleri kararlarına karşı Yargıtay’a başvurma imkanı yok. Bu yolla bakılan davalarda verilen kararlar kesin. Şayet ihtilaf 3 bin 300 TL’nin üzerinde ise bu halde verilen kararlar kesin değil. Yani temyizi kabil. Temyizi kabil olan kararlar Yargıtay denetiminden geçtiği için bunlarda bir birlik söz konusu. Bir mahkeme, olması gerekenden farklı karar verirse Yargıtay’da bozulur. Dolayısı ile kararlarda birlik sağlanır. Ancak temyizi kabil olmayan ve Yargıtay’dan geçmeyen kararlarda birlik sağlanamaz. Sizin davanız da bu, birlik sağlanamayan davalardan. Mahkemenin kararı kesin olduğundan farklı mahkemeler farklı karar verebiliyor. Bu genel bilgi. Sizin olayınıza gelince; davanın içeriğini görmeden, özellikle mahkeme kararını incelemeden, karar doğrudur veya yanlıştır demek hatadır. Bu nedenle yukarıda anlattığım sistem haricinde, sizin olayınızda şekli yönden veya esasa ilişkin nedenlerle hakem heyeti kararının kaldırılması söz konusu olabilir. Buna dair karar ancak mahkemenin kararı incelendikten sonra verilebilir.