Bu masraf fazla

28 Şubat 2017, Salı 05:00
AA
Bize değerli bir ev miras kaldı. Mirasçıların tümü satışı konusunda hemfikir. Ancak içlerinden biri mahkemeye gitmiş 10 bin TL yatırmış. Hakim gelip eve değer biçecekmiş. Belki kendisi talip olacak. Hakimin bu kararına itiraz etmek mümkün mü? ● F.S.

Doğrusu anlatılanlar pek bir bütünlük arzetmiyor. Zira mirasçılar, miras kalan mallara yani terekeye birlikte elbirliği mülkiyeti esasları dahilinde maliktir. Bir hukuki işlem yapılacak ise birlikte yaparlar. Satılacak ise de birlikte satarlar. Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete çevrilmedikçe de tek başlarına herhangi bir tasarrufta bulunamazlar.

Sizin bugünkü durumunuz bu. Ancak içinizden biri bu yerin değerinin tespiti için bir dava açabilir. Ancak böyle bir davanın masrafı da 10 bin TL değildir. Mirasçılardan biri mahkemeye gidip 10 bin TL masraf yapıyor ise bu bilemediğimiz bir işlemin varlığına işarettir. Bir değer tespitinin gideri bu kadar olmaz. Şayet gerçekten mahkemeye değer tespiti için başvuruldu ise mahkeme bilirkişi tayin ederek değer tespiti yaptırır.

BAĞLAYICI DEĞİL

Bu tespit hasımlı bir dava değildir, tespit yapılır, rapor alınır işlem biter. Taraflara tebliğ olunduğunda da buna itiraz mümkündür. İtiraz dilekçesi dosyaya koyulur, işlem burada biter. Netice itibarıyla görülen o ki ortada ya başka bir düşünce vardır veya size verilen masraf bilgisi yanlıştır.

Doğrusu, bir ortağın bu yere talip olma ihtimali karşısında bir değer tespiti yaptırmasını yadırgamamak lazım. Bu da mümkündür ve olabilir? Peki bu durumda ne olur? Söz konusu olan kişi bu tespitten sonra sizlere teklifte bulunur. Tespitteki rakamı vererek satın almayı teklif edebilir. Sizler de ya kabul edersiniz veya etmezsiniz yani bu tespitin sizleri bağlayıcı yönü de yoktur. Ancak bahsedilen masraf bu iş için çoktur.