Bu ne sabır?

29 Aralık 2009, Salı 05:00
AA

Arsamı 1994’te noterden bir kooperatife devrettim. Arsaya inşaat yapacak, inşaat dört yılda bitecek, bana da dört daire verecekti. Aradan on dört yıl geçti, kooperatif bırakın inşaatı bitirmeyi daha başlamadı bile. Şimdi arsamı da kullanamıyorum dairemi de alamıyorum. Ne yapabilirim? S.A.

Benim okuyucularıma çok sık tavsiye ettiğim önemli hususlar var. Bunlardan biri mutlaka kira sözleşmesini yazılı yapmaları, bir diğeri gayrimenkul satış sözleşmesini mutlaka noterde yapmaları. Şimdi bunlardan üçüncüsü karşımda. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılacak ise arsa sahibinin peşinen arsasını veya arsadan hisseyi müteahhide devretmemeleri. Devir, inşaat ilerledikçe parti parti yapılmalı. Burada geliyorum okuyucumun sorusuna. Okuyucum arsayı noterden devrettim diyor. Devir noterden olmaz tapudan olur. Ama şimdi ben iki ihtimale göre yanıt vereceğim. Şayet okuyucum sözleşmeyi noterde imzalamış ama tapuda kooperatif adına devretmemiş ise yapacağı şey sadece sözleşmeyi feshetmek ve kooperatifin arsadan el çekmesini sağlamaktır. Gerektiğinde bunun için bir dava açılabilir. İkinci ihtimal sözleşmeyi takiben kooperatife arsanın mülkiyetinin devredilmiş olması ihtimalidir ki bu halde dava açmaktan başka çare yoktur. Davada sözleşmenin feshi (veya şartlara göre yokluğunun tespiti) ve arsanın kendi adına tescilini talep edecektir. Üstelik on dört sene beklemek gerekmezdi, bu çok uzun bir süre. Hemen gerekli girişimde bulunmasını tavsiye ederim.

Birkaç sorum var

Oğlum yaralamadan dolayı cezaevinde. Beni de vasi tayin ettiler. Olay olalı dört sene oldu. Şimdi hastaneden fatura geldi. Olay olduğunda yaralanan kişinin hastane masrafıymış. Benim bunu ödeme gücüm yok. Benden bu parayı alabilirler mi? B.S.

Anlattığınız olayda biraz tuhaflık yok mu? Birincisi aradan dört yıl geçmiş, bugüne kadar hastane ne yaptı ki dört yıl bekledi? Bu işin birinci tuhaf yanı. İkincisi hastane hastayı takip eder. Kime hizmet verdi ise parayı da ondan ister. Yani hastane faturayı size değil tedavi olana göndermeli. Size niye gönderdi? Şayet tedavi gören parayı ödedi de size rücu ediyor olsa, olabilir diyeceğim ama hastane icra dairesimi ki sizi takip etsin? Bu noktalarda tereddüdüm var. Sonra haksız fiilerden dolayı talep bir yıl içinde yapılmalı, bu dört yılda ne oldu? Bitmedi. Siz vasisiniz, olayı yaratan ise oğlunuz. Dolayısı ile borç sizin değil oğlunuzun. Bir yasal tahsil durumu söz konusu olacak ise bu para oğlunuzun malvarlığından karşılanacak sizin değil.