Çatı ortak yerdir

13 Ekim 2009, Salı 05:00
AA

Dokuz daire üç dükkandan oluşan bir yazlık binada oturuyorum. Çatımız akıyor, kat malikleri para vermek istemiyor. Valiliğe ve belediyeye başvurdum sonuç alamadım. Bunu nasıl sağlayacağım? A.G.
Bir binanın çatısı ortak yerlerdendir. Ortak yerlerde meydana gelen hasarın derhal giderilmesi gerekir ve buna tüm bağımsız bölüm malikleri katılmalıdır. Şayet yaptırabiliyorsanız önce bir tespit yaptırın ve çatının onarıma muhtaç olduğunu belgeleyin.

Sonra ortalama üç kişiden teklif alın, yaptırabiliyorsanız onarımı yaptırın ve kat maliklerine rücu edin. Yaptırma gücünüz yoksa mahkemeye başvurup ortak giderin ödenmesi ve onarımın bu surette yapılması için karar isteyin.

Takibe uğrarsınız

Muhtelif kredi kartı borcum var ancak mali yönden çok sıkıştım. Hadi bir-ikisini ödeyeyim ama diğerlerini ödeyemeyeceğim. Bu durumda bana ne yaparlar? Kendi evim yok, eşimin var, bu konuda özel yanıt verir misiniz? C.C.
Bu hatırlatmayı galiba sık sık yapacağım. Özel yanıt lütfen istemeyin veremiyorum. Ancak bu köşemde yanıt verebiliyorum. Evet biraz gecikiyor olabilir ama bu da köşeme duyulan güvenden dolayı gelen yoğun sorudan kaynaklanıyor. Okuyucuma yine köşemden yanıt veriyorum çünkü sorusu kişiliğini açığa çıkaracak bir soru değil çok genel bir problem. Kredi kartı borcunuzu ödemezseniz aleyhinize icra takibi yapılır. İcra takibine itiraz mümkündür.

Ancak haklı olduğunuz hallerde itiraz yapın derim. Örneğin borç fazla gösterilmiş, faiz yanlış hesaplanmış veya limit aşım ücreti konulmuşsa bunlara itiraz edebilirsiniz. Yedi gün içinde icra dairesine yapılan itiraz takibi durdurur. Ancak itiraz nedeni yokken sırf takibi geciktirmek için itiraz edecekseniz etmeyin. Zira bu halde bakılacak davada, borcunuzun yüzde 40’ı kadar bir de ceza (icra inkar tazminatı) biner. İtiraz etmediğiniz hallerde takip kesinleşir ve alacaklı malvarlığınıza haciz koyabilir.

Malınız yoksa eşinizin malına haciz konmaz ancak alacaklı bir gün olabilecek gelirinizi veya olabilecek malvarlığınızı bekler. Olduğunda haciz koyar ama geçen süre içinde de faiz çalışır.

İyi saklayın
Elimdeki kambiyo senedini ne kadar süre muhafaza edebilirim. Hangi tarihlerden sonra işe yaramaz hale gelir? A.K.
Elinizdeki kambiyo senedi, bono veya çektir. Bonoların ve çeklerin icra takibine konu olması halinde bunlar için özel takip yoluna başvurulur. Özel takip yolu, adi takip dediğimiz ilamsız takiplerden daha iyi imkan sağlar. Dolayısı ile icra takibi yapan alacaklı bu yola başvurduğunda süreler ve itiraz yönünden daha iyi imkanlara sahiptir.

Bu süre bonolarda üç yıl, çeklerde altı aydır. Ancak bu sürelerin geçmesi borcu ortadan kaldırmaz, borç yine borçtur. Ancak yukarıda bahsettiğim özel takip yoluna başvurma imkanı ortadan kalkar. Bu tarihlerden sonra alacak için ilamsız takip yoluna başvurulabilir o kadar. Dolayısı ile elinizdeki kambiyo senedi her ne ise süresi geçti diye atmaya kalkmayın her zaman size lazım olacak.