Çocuğun yararı düşünülür

13 Şubat 2010, Cumartesi 05:00
AA

Eşimden boşandım, bir de çocuğumuz var. Çocuğun velayeti annede. Anne ile ortak bir daire almıştık, dairenin dörtte üç hissesi eski eşimin. Eski eşim çocuğa ödeyeceğim nafaka yerine evin dörtte bir hissesini çocuğun üzerine yapmamı teklif etti. Bunu yaparsam nafaka borcundan kurtulur muyum? A.E.

Çocuğa veya eşe bağlanan nafaka mahkeme kararı sonucudur. Mahkeme belli tarihlerde ödenecek hatta belli tarihlerde ihtiyaca göre artırılacak şekilde nafakaya hükmedebilir. Ancak yasa hükmü öncelikle çocuğun menfaatlerinin göz önünde tutulması gerektiğini hüküm altına almıştır. Dolayısı ile çocuğun durumu ile birlikte çocuğun gelişmesi, ihtiyaçları, tahsili gibi nedenler nafakanın da değişmesini gerektirdiği takdirde hakim yeni duruma göre yeni karar verebilir. Şimdi geleyim durumunuza. Dairenin dörtte birini çocuk adına yaptığınızda, hakim bunu çocuğun menfaatine görürse halihazırda ödemekte bulunduğunuz nafakanın son bulmasına belki karar verir. Ancak bu karar ileri tarihlerde yeni olguların ortaya çıkması halinde hakimin yeni önlemler almasına da mani değildir.

Damatlar katılamaz

48 bağımsız bölümlü bir sitede oturuyorum. Sitemiz bir parsel üzerinde kurulu. Yandaki parsel de bizim sitedeki kat malikleri adına hisseli. Site sakinlerinden biri evinde altı ay oturuyor. Yazın da damadı gelip kalıyor. Kat malikleri toplantısına damat katılabilir mi? Oy kullanabilir mi? Yönetici veya denetçi olabilir mi? M. Ü.

Kat malikleri kurulu, en basiti ile adından da anlaşılacağı gibi kat maliklerinin katılacağı bir kuruldur. Dolayısı ile bu kurulun toplantısına kat maliki olanlar katılır. Peki kat maliki olanların dışında katılan olamaz mı? Şöyle olabilir: Kat maliklerinden biri vekalet verirse vekalet alan kimse kat maliki olmasa bile kat malikleri toplantısına katılır. Bunun dışında kat malikleri dışında birinin katılması halinde örneğin bir kiracı, elinde kat malikinin vekaletnamesi yoksa görüşmelere katılamaz, oy da kullanamaz, ancak toplantıyı izler. Şayet toplantıda doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren bir hususta açıklama yapması gerekirse o halde görüşmeye katılabilir. Bunun dışında kat maliki olmayan birinin toplantıya katılması gerekmez. Ancak kat maliki olmayan biri yönetici olur mu? Evet olabilir. Şayet yönetim planında yasaklayıcı bir hüküm yoksa kat malikleri dışında biri yönetici olabilir ama denetçi olamaz.