Dairenizin sahibi olamazsınız

08 Eylül 2010, Çarşamba 05:00
AA

Bir süredir yazılarımı İstanbul dışından yazıyorum. Güney taraflarındayım ve buralarda gördüğüm bir yanlış uygulama konusunda okuyucularımı uyarma ihtiyacı duyuyorum. Sahillerde ‘satılık daireler’ tabelaları var. Oysa sahillerde satılık daire olmaz, zira sahillerde mesken inşaatı yasak. Sahillere belli mesafede ancak turistik tesis, konaklama tesisi yapılabilir. Ancak buralarda satılık dubleks mesken tabelaları var ve de satılıyor. Peki bu nasıl oluyor? Aslında bu tesisler turistik tesis adı altında izin alınıp yapılıyor. Ancak inşasında müstakil daireler biçiminde inşa ediliyor ve talip olanlara tapudan kat mülkiyeti tesisi sureti ile satış yapılamayacağı için hisseli satış yapılıyor. Yani turistik tesisin küçük bir hissesine sahip oluyorsunuz, sonra diğer satın alanlarla bir araya gelip aranızda bir düz beyaz kağıda sözleşme imzalıyorsunuz. Bu sözleşmede tarifi verilen dairenin size ait olduğu, diğer dairelerin tarifi yapılarak onların da diğer satın alan kimselere ait olduğu yazılıyor ve böylece sahilde daire sahibi oluyorsunuz. Ancak bu sahip olma görünürde. Bu şekilde alım satım asla hukuki değildir ve tavsiye olunmaz. İşte sahillerde gördüğünüz satılık daire tabelalarının altında yatan gerçek budur. Bu şekilde daireye sahip olduklarını sananlar yanılır, en kısa zamanda çok önemli problemler çıkar. Çünkü arsasına hissedar olduğunuz bu tesiste taç tane hissedar varsa sizin daire diye oturduğunuz bölüme de hepsi ortaktır. Keza siz de onların dairesinde hak sahbi ve söz sahibisiniz. Böyle bir mülkiyetin aklından kalkılabilir mi? Bu nedenle de asla böyle bir mülkiyetti tavsiye etmiyoruz, zaten göründüğü gibi altında da kanuna karşı hile yatmaktadır.

Rahat olun

Kayınpederim bundan sekiz yıl önce sahibi bulunduğu daireyi eşime, yani oğluna sattı. Tapuda da satış işleminin yapıldığı kaydı var. 1994 yılında da kayınpederim kızları ile noterde sözleşme yapmış, onlar bir miktar para aldıklarını ve evdeki miras paylarından eşim lehine vazgeçtiklerini ifade etmişler. Şimdi kayınpederim öldü ve kız kardeşlerden biri eşim aleyhine dava açtı. Böyle bir davanın kazanılma ihtimali nedir?  M.Ç.

Bakılmakta olan bir davada dosyaları ve delilleri incelemeden fikir beyan etmeyi tercih etmediğimi artık biliyorsunuz. Mahkemede talep nedir, bu önemli? Bu talebe göre sunulan deliller nedir bu daha da önemli. Dolayısı ile bunlar iyi incelenmeli. Ancak anlattığınız olayları açıklamamda mahzur yok. Birincisi, kayınpeder daireyi eşinize satmış. Bu bir satış olmakla geçerlidir ve herhangi bir problem yaşanmaz. Sonra, bahsettiğiniz kız kardeşler babaları ile noterde bir sözleşme yapmış, anladığım kadarı ile bu sözleşme mirastan feragat sözleşmesidir. Bu da geçerli. Bu feragat sözleşmesinin noterde yapılması lazım, bu da tamam. O halde görünürde bir problem yok. Yapılan hukuki işlemlerde bir eksiklik olmadığı hallerde de endişe edecek bir durum yok. Dolayısı ile ben size müsterih olun derim.