Dosya ne dosyası?

09 Ocak 2018, Salı 05:00
AA
Önce kuzenim sonra da eşi vefat etti. Kuzenimin bir evi vardı. Önce evi satmamı istediler. Sonra da satılması için hakim, bilirkişiden rapor alıp değerini belirleyecek dediler. Arkasından rapor geldi. Değer belli hadi sat dediler. Mahkeme dosyasına baktım böyle bir şey yok. Bu durumda ne yapılır? ● F. S.

Mektup çözülmesi zor bir şifre gibi. Bir kimse öldüğünde miras yasal mirasçılara kalır. Bunlar mahkemeden bir izne gerek duymadan bu mallardan hisseleri oranında tasarruf ederler. Tasarruf ederlerken de bazı yasal kurallara uymak zorunda kalırlar. Örneğin miras elbirliği mülkiyeti olarak kalır.

Bu halde miras kalan mallardan ferden bir hukuki işlem yapamazlar. Sonrasında paylı mülkiyete geçirilebilir, bu halde hisseleri çerçevesinde tasarruf ederler. Ancak anlatılan olayda kim satmanızı istedi, neden mahkemeye başvuruldu belli değil. Mahkemeye başvurulduğu, dosyaya bakmanızdan anlaşılıyor. Ama ne istekle mahkemeye başvuruldu belli değil.

İZLEMEYE DEVAM EDİN

Miras olarak kalan mallarda bir satım gündeme gelmişse akla gelen iki şeydir. Ya miras paylaşımı için dava açılmıştır ya da ortaklığın giderilmesi için. Miras paylaşımı talep edilmiş ise tüm tereke mirasçılar arasında miras payları oranında mahkemece paylaştırılır.

Ortaklığın giderilmesi istenmişse tereke içindeki bir malın ortaklığının giderilmesi talebi söz konusudur. Malın değerinin tespiti yapılacak ve sonrasında o mal satılacak ise burada bir ortaklığın giderilmesi davasının olduğu izlenimi edinilir. Zira mirasın paylaşımında malların değeri tespit edilir ama bir satış değil paylaşım söz konusudur.

Bütün bunları anlattıktan sonra baktığım kahve falı sonucu sizin davanızın bir ortaklığın giderilmesi davası olduğu izlenimini edindim. Böyle bir davada malın değeri tespit edilir, satış kararı verilir ve ihale ile satış işlemine geçilir. Bu safhada da bir değer tespiti yapılır ve satış gerçekleşir.

Ancak yukarıda anlattığım işlemlerin tamamlanması şarttır. Siz dosyayı izlemeye devam edin, haricen söylenen sözlere itibar etmeyin.