Eski malik borçlu

25 Mart 2011, Cuma 05:00
AA

Yeni bir daire aldım, dairenin bina yönetimine borcu yokmuş, ancak bölge yönetimi bir yıl öncenin borcunu çıkardı. Bunu ödemek zorunda mıyım? N.K.

Borçlar konusunda bir kural var. Borç şahsidir. Yani benim borcumu, kardeşimden talep edemezler, çocuğun borcunu ana-babadan isteyemezler. Kim borçlandı ise o borcu ödemek onun görevidir. Sizin için de aynı kural geçerli. Sizin borcunuz tapuyu aldığınız tarihten itibaren başlar. Sizin tapuyu aldığınız tarihten önceki borçlan eski malike aittir.

[[HAFTAYA]]

O borçlar için eski maliki bulacaklar ve ondan talep edecekler. Size başvurduklarında en çok yapacağınız şey onlara tapu tescil tarihini bildirmek veya tapu senedinin bir fotokopisini göndermektir. Şayet aleyhinize bir icra takibi yapılırsa buna da süresi içinde itiraz etmektir. Şayet icra takibine muhatap olursanız benim söylediklerime tabi olup “Nasıl olsa borç benim değilmiş” diye sessiz kalmayın, borç sizin olmasa dahi yedi gün içinde itiraz etmezseniz borç üzerinize kalır. Siz itiraz edin ve bekleyin. Sonrası için gerekirse yine köşemde ayrıca yazışırız.

Kabul etme mecburiyeti yok

Ticari bir gayrimenkulün ortaklarıyız. Bizim ortaklardan dörtte bir hisseye sahip olanı ortaklığın giderilmesi davası açtı. Bu yolla binanın satılmasını istiyor. Ancak biz de kendisine dörtte bir hisseye tekabül eden parayı verip hissesini almak istiyoruz. Buna yanaşmıyor. Ortaklığın giderilmesi davası bu teklife rağmen görülür mü? Satılırsa belediyenin koyduğu rayicin üstüne çıkılmazmış, doğru mu?  M. O.

Bir gayrimenkul için ortaklığın giderilmesi davası açılırsa önce bu yerin paylaştırılması imkanı araştırılır. Sizin bahsettiğiniz bir bina ve burada kat mülkiyeti kurulabiliyor ise öncelikle bakılması gereken kat mülkiyeti kurularak ortaklar arasında paylaştırılmasıdır. Burada bir hususu açıklayayım: Ortaklığın giderilmesi sureti ile kat mülkiyeti mahkeme kararı ile kurulabilir ama kat irtifakı kurulamaz. Gelelim tekrar sorunuza. Karşı taraf sizin teklifinizi kabul mecburiyetinde değil. Zira gayrimenkulün satışına karar verilirse ihaleye çıkacak ve ihalede kaça satılacağı belli olmayacağı için sizin vereceğiniz bedel kabul edilmeyebilir. Ancak elbette ihaleye sizin katılmanız mümkündür, hatta teminatsız katılırsınız. ‘Satış bedeli belediye fiyatlarından düşük olamaz’ diye de bir husus yoktur. Hatta bunu biraz ters ifade etmiş olabilirler. Zira belediyelerin tayin ettiği fiyat ‘asgari beyan değeridir” ki bunun altında satış olmaz, üstünde olur.

Şikayet gerekir

Bir arkadaşım çek borcu nedeni ile hapis cezası almıştı, borç yapılandırılmıştı. Şimdi taksit tarihi geldi ama ödeyecek parası yok. Bunun için yeniden hapise girer mi? J.L.

Bu sorunun yanıtını kısa süre önce vermiştim ama görüyorum gerek çek borçları gerekse kredi kartı borçları yine problem olmaya başladı. Geçen yazımdaki cümleyi tekrar edeceğim ama demekki gerekiyor. Ödememe durumunda evet yeniden hapse girme riski vardır. Ancak kanun bu durumda alacaklının yeniden şikayetini aramaktadır. Dolayısı ile alacaklının bir teminat ile veya buna benzer bir yolla uzlaşmaya yanaşması ve şikayet etmemesi halinde cezaevine girme ihtimali ortadan kalkabilir. Ancak alacaklının şikayeti söz konusu olursa yeniden cezaevine girmesi söz konusu olur.