Geçmişe dönük talep olur

07 Kasım 2013, Perşembe 05:00
AA

Yedi hissedarın bulunduğu bir evde birbuçuk hisseye sahibiz ve bu evi biz kullanıyoruz. Diğer hissedarlar bizden kullandığımız geçmiş sekiz yıl için kira talep ediyor. Buna hakları var mı? Gelecek aylar için isteyebilirler mi? Geçmişi isteyebilirler mi? F.N.

Önce bir ifadeyi düzelteyim. Sizden kira bedeli istenilemez. Çünkü siz bu yerde kiracı değilsiniz. Kiracı olmak için bir yerde kira sözleşmesi ile oturuyor olmak lazım. Üstelik malik sıfatı ile oturan kimse niye kiracı olsun ki, o yerin hissedarı yani bir kısmının maliki olarak oturuyordur. Bu açıklamayı okuyan kişi biliyorum, hemen şunu soracaktır “Peki diğer hissedarların hakkı yok mu? Onların hakları engellenmiyor mu?

[[HAFTAYA]]

Doğru, onların hakları engelleniyor, ancak onlar bu yerde oturandan kira bedeli değil ama en az kira bedeline eşdeğer bir ‘kullanma bedeli’ talep edecekler. Buna ecrimisil diyoruz. Diğer hissedarlar bu kullanma bedelini kendi hisseleri oranında isteyecekler. Geçmiş sekiz yıllık kullanma bedeli talep olunabilir mi? Evet olunabilir.

Doğrusu geçmiş beş yıllık ecrimisil istenebileceğidir. Ancak talep eden dava açar ve sekiz yıllık talep ederse ve itiraza uğramazsa sekiz yıl üzerinden davaya bakılır ve sonuca bağlanır. Ancak davalı olan kişi sekiz yıla itiraz ederse ancak geçmiş beş yıllık kullanma bedeline hükmedilir. Elbette bu hüküm verildikten sonra, sonrası için de bir ölçü olur ve sonraki yıllar, bu rakam üzerinden ÜFE endeksi uygulanmak üzere yapılacak artışla kullanma bedeli ödenmesi devam eder. Böylece diğer hissedarların da hakları korunur. İçeride oturan hissedar için kiracıda olduğu gibi tahliye nedenlerine dayanan tahliye davası açılamaz.