Hakkınızı almışsınız

28 Ağustos 2010, Cumartesi 05:00
AA

Bir binada kapıcı olarak çalışıyorken izin sırasında hastalandım ve hastaneye yattım. Hastaneden çıktığımda yönetici kıdem tazminatımı ödedi ve işime son verdi. Sebebini sorduğumda geriye dönük bildirim yapılmaz dedi. Buna hakkı var mı?  Z.K.

Sizin işte bir yanlış anlama var gibi geliyor bana. Şöyle: Bir işçinin belli süreler işe gelmemesi kıdem tazminatı ödemeden işine son verme nedenidir. İşçinin haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi kıdem tazminatı ödemeden işine son verme nedenidir. Ayrıca işçi kendi kastından, derli toplu yaşamayışından veya alkolikliğinden hastalanır veya sakatlanır da ardı ardına üç iş günü veya bir ay içinde beş işgününden fazla devamsızlık yaparsa yine işine son verilir ve kıdem tazminatı ödenmez. Ancak, kıdem tazminatı ödenmekle bu nedenler aranmadan işine son verilebilir. Şimdi gelelim size. Size kıdem tazminatı ödenmiş ve işinize son verilmiş. Bu halde artık sizin devamsızlığınızdan veya bir başka fesih nedeninden söz etmeye gerek yok. Bu her zaman yapılabilir. Problem bu nedene dayanarak tazminatınızın verilmemesi halinde yaşanırdı ve o zaman size kıdem tazminatı için dava açın derdim. Şimdi diyemiyorum.

Hırsızlık olmaz

Komşunun bahçesindeki ağaçların meyvelerini çocuklar toplamış, ancak bunun için komşu bahçeye dahi girmemişler, kendi bahçemizdeki dallardan uzanıp almışlar. Komşu bunu bahane edip hırsızlıkla suçluyor. Bu hırsızlık mı?  D.L.

Öyle anlaşılıyor ki komşunuzla aranız iyi değil. Yoksa bir ağacın dalındaki birkaç meyve böyle büyük bir mesele yapılır mı? Her ne ise yapılmış bir kere. Ancak bizim Medeni Kanun’da bir madde var, diyor ki: “Ekilmiş veya üzerine yapı yapılmış arazisine dalların taşmasına katlanan komşu bu dallarda yetişen meyveleri toplama hakkına sahip olur. “Meyveler sizin bahçenizden toplanabildiğine göre sizin parsele taşmış. O halde de bunları toplamak sizin hakkınız. Şimdi çıkın bahçeye bakın bakalım taşmış daha meyve varsa toplayıp alın, şayet uygun ise reçelini falan yaparsınız. Yasaya göre sizin hakkınız ve hırsızlık değil.