İddiasını ispatlamalı

12 Ekim 2009, Pazartesi 05:00
AA

Bir okuyucum en kısa sorusunu sormuş. Soru kısa ama yanıtım da gecikmiş, yine de yanıtlayayım. Diyor ki bir arkadaşım eşinden boşanamıyor, bu insan eşinden niye boşanamasın? A. T.

İşte en ideal soru, bir cümle bir satır. İyi ama yanıt bir satıra sığar mı? Sığmaz. Önce şunu söyleyeyim. Şayet doğrudan doğruya okuyucumun arkadaşının olayına yanıt vermem gerekirse hukukçu değil falcı olmam lazım. Ben arkadaşınızı tanımıyorum ki. Kendisi de tanıtmak için hiç gayret göstermemiş.

Bu nedenle falcılık diplomamı alıp arkadaşının özel durumunu öyle yanıtlayacağım. Şimdi hukukçu kimliğim ile genel kuralları söyleyeyim. Arkadaşınız dava açmış ve boşanamıyorsa, birinci söylenecek şey demekki karşı taraf boşanmak istemiyor. Zira Medeni Kanun’a göre eşlerin birlikte istemeleri halinde boşanma davası bir celsede biter. 1988’den önce iki taraf istese bile boşanamıyordu. Demekki bugün sistem daha çağdaş.

Ancak biri istemiyorsa diğerinin kanunda yazılı boşanma nedenlerinden birinin varlığını ispat mecburiyeti var. Bunu ispatlayamazsa boşanma olmaz. Yani sadece dava uzar demiyorum dikkat edin, boşanma talebi reddolunur. Dolayısı ile dava uzadı ama boşandım, diyemiyebilecek. Davayı kaybettim yani boşanamadım da diyebilecek arkadaşınız.

Çok karışık iş değil
97500 metrekarelik arazimiz beş ortaklı idi ama iki ortak öldü. Bu durumda tapu almak için ne yol izlemeliyiz? A.Ç.

Ortak olunan gayrimenkulün bir ortağı öldüğünde, mirasçı olanlardan biri önce sulh hukuk mahkemesine başvurur ve mahkemeden veraset ilamı ister. Veraset ilamı mahkeme tarafından mirasçıların ve miras paylarının tespiti anlamına gelen bir mahkeme kararıdır. Mahkeme ölenin nüfus kayıtlarını getirtir ve mirasçıların yasal miras paylarını hesaplar. Veraset ilamı almanın belli bir süresi yoktur, her zaman istenebilir. Ancak süreli olan bir şey vardır, veraset beyannamesi.

Ölümden itibaren dört ay içinde veraset vergi dairesine veraset beyannamesi verilmesi gerekir. Bu beyanname verilirken veraset ilamı da istenir ama henüz çıkmamışsa veraset ilamının ibrazı ertelenebilir. Veraset beyannamesi verildikten sonra bu vergi dairesinden tapuya hitaben tescilin yapılabileceği yazısı alınır. Bu yazı ve veraset ilamı ile tapu dairesine başvurularak ölenlerin mirasçıları tapu kütüğüne tescil olunur. Yani gördüğünüz gibi karışık bir iş yok.

İkisi de sorumlu
11 daireli bir apartmanda yöneticilik yapmaya çalışıyorum. Ancak apartmanda iki daire var ki dairelerini ya öğrencilere veya travestilere veriyor. Bu kiracılardan da ortak gider alamıyoruz. Bu borçtan malik sorumlu değil mi?  A.K.

Kat mülkiyetine tabi binalarda ortak giderlerden malik ile birlikte kiracı müteselsil sorumludur. Yani bir takip yapılacaksa sadece malike yapabileceğiniz gibi hem malike hem de kiracıya birlikte yapabilirsiniz. Bunun için toplantılarda bir karar almak gerekmez, kanun hükmüdür.

Şayet işletme projesi yapıldı ise ve buna rağmen borç ödenmedi ise bir de aylık yüzde 5 gecikme tazminatı hesaplanabilir. Takip yapılır ve takip kesinleşmesine rağmen borç ödenmezse daire sahibinin dairesine haciz koymak mümkündür. Bu daire de sizin için bir teminattır.