İmza benim değil

27 Ekim 2009, Salı 05:00
AA

Bir gün Gebze icrasından ödeme emri geldi. Meğerse bonoyla borçlanmışım. İcraya gittim baktım senetlerdeki imza benim değil. Zaten ömrüm boyunca hiç senet imzalamadım. Anladım ki ticaret yapan akrabam benim adıma senet tanzim etmiş. Borca itiraz ettim ama avukat tutacak param yok, ne tavsiye edersiniz? Y.Y.

Birincisi, bonolarla yapılan takipte itiraz zaten imzaya olur. Siz de imza inkarında bulunmuşsunuz. İmza inkarında bulunulduğunda takip durmaz, sadece satışı durdurur. Ancak mahkemeden tedbir istenebilir. Mahkemeye imza inkarına dair inandırıcı belge sunulursa ve mahkeme bunu yeterli görürse tedbir olarak takibi durdurabilir. Burada kastedilen mahkeme icra mahkemesi olup bilahare duruşma yaparak imza incelemesine girişir. İmzanın size ait olmadığı tespit olunduğunda ise itirazın kabulüne karar verir, takip durur. Alacaklı mahkemelerde alacak davası açmak isterse açar buna mani yoktur ama pek de buna girişilemez. Yani itirazınızı icra mahkemesine yaptıysanız şu ana kadar doğruyu yapmışsınız. Bundan sonrasını da takip edebilirsiniz çok karışık bir prosedürü yoktur.

Temmuzda zam mecburi değil

11 Haziran 2009’da işe başladım 22 Temmuz’da işten kendi isteğimle ayrıldım. Benim girişimi 19 Haziran 2009 olarak göstermişler ve yedinci ayda almam gereken zammı vermediler. Ayrıca fazla mesaileri de eksik hesapladılar. Bana yardımcı olabilir misiniz? Y.C.

Burada oluş nedenim elbette sizlere yardımcı olmak, ancak sizin olayınızda nasıl yardımcı olacağımı ben de bilmiyorum. Bir çalışan çalışmalarının geç bildirildiğini, sigorta girişinin geç yapıldığını iddia ederek önceki çalışmalarını sigortalılıktan saydırabilir, bu tamam ancak sizin gecikme sekiz gün, bu sekiz günlük gecikmeyi çok önemsiyorsanız elbette dava konusu yapabilirsiniz. Temmuz zammına gelince, temmuz ayında zam yapılacak diye bir kural yok. Acaba sizin işyerinizde bir toplu sözleşme mi vardı da buna göre söylüyorsunuz bunu açıklamamışsınız. Böyle bir şey toplu sözleşmede veya iş aktinde yoksa temmuz ayında zam yapılacağına dair bir kural başka bir yerde yok. Ancak sözleşme veya toplu sözleşmede varsa da bunun istenebilme yeri yine iş mahkemeleridir.

Borçlunun eşyası haczedilir

Kardeşim ticaret yapıyor ve gördüğümüz kadarı ile çok borçlu. Kendisi anne ve babamla birlikte oturuyor. Şayet haciz söz konusu olursa anne ve babamızın mallarına haciz konur mu? Y.Ö.

Bir kimsenin borcu için bir başkasının malına haciz konmaz. Herkes kendi borcundan sorumludur. Ancak birlikte oturulması halinde borçlunun evine hacize gidildiğinde problem yaşanabilir. Böyle bir hacizde dahi borçlunun malının bulunup haciz edilmesi gerekir. Özellikle faturası bulunan eşya için pek problem yaşanmaz. Faturası babanızın veya annenizin adına ise artık o eşya haciz edilemez. Faturası olmayan eşya için de mutad kullanım tarzına bakılır. Bir eşya kimin elinde ise o eşya onun malı kabul edilir. Yanlışlıkla bir başkasının malının haczi halinde ise istihkak iddiasında bulunularak eşya üzerindeki haczin kaldırılması mümkündür.