İskan izni var mı?

19 Aralık 2009, Cumartesi 05:00
AA

1995 yılında inşaatı biten evimin kat mülkiyetini almaya ne zaman hak kazanırım?  S.D.

Bir binada kat mülkiyeti tesisi için binanın belli bir yaşa gelmesi beklenmez. Kat mülkiyeti ile ilgili mevzuat her zaman uygulanabilir. Örneğin bir binanın projesi tasdik edildikten sonra kat mülkiyeti mevzuatı dahilinde bulunan kat irtifakı tesis edilebilir. Sonra inşaat ilerler ve inşaatın bitimi hukuken iskan izninin alınmasıdır. İskan izninin alınması ile de kat mülkiyeti kurulur. Bir bina inşa edilirken kat irtifakı kurulabilir ama bina tamamlanmışsa kat irtifakı kurulmaz, iskan izni alınır ve doğrudan kat mülkiyetine geçilir. Okuyucumun binasında da iskan izni varsa her istediği zaman kat mülkiyeti kurabilir. Bunun için ilgili tapu dairesine başvuracak, bazı basit belgeleri tamamlayacak. Yeterki binasının iskan izni olsun. Tasdikli projesine aykırı inşaat olmasın. Tabii şunu da hatırlatmamda yarar var: Kat mülkiyeti kurmak mecburi değildir, isteğe bağlıdır.

İşlem dosyası var

Amcamızın bu yıl ölümü üzerine yeğenler bir araya gelip veraset ilamı aldık. Sonra tapu dairesine gittik, üzerindeki tarlanın adımıza tescilini talep ettik. Ada, pafta, parsel numaralarını bilmeden işlem yapılamayacağı söylendi. Zorla parsel komşusunu bulduk, onun parsel numarasından hareketle bizim parsel numarası çıktı ama tapu kütüğü açıldığında o sahifenin yırtılıp atılmış olduğunu gördük. Şimdi biz bu işi nasıl halledeceğiz? U.Ö.

Size tapu müdürü de böyle bir şeyi ilk kez gördüğünü söylemiş ama onun bunu söylemeye pek hakkı yok. Bunu bizler söyleyebiliriz ve evet ben farelerin yediği tapu kütüğü veya nüfus kütüğü gördüm ama yırtılıp atılmış bir sahife hiç görmedim. Bu işlerde hem hukuki hem cezai bir sorumluluk var. Ancak bu sizin adınıza şimdilik tescili engelleyen bir durum. Ancak tapu müdürlüklerinde bilgi edinilen tek kaynak tapu kütüğü değil. Bir de işlem dosyası var. Öncelikle işlem dosyasının içindeki belgelerin incelenmesi gerekir. Bu dosya tapu kütüğünden farklı, arşivde saklanan ve her gayrimenkul için ayrı açılan bir dosyadır ve o gayrimenkul için yapılan tüm işlemlerin belgeleri bu dosyada saklanır. Burada son işlemin kiminle ve ne için yapıldığı bellidir. Gerektiğinde bu işlem dosyası içindeki belgelerden istifade ile tapu kütüğünün yeniden oluşturulması ve gerektiğinde mahkemede bunların delil olarak kullanılması mümkündür.