İşlem dosyasına bakın

12 Kasım 2010, Cuma 05:00
AA

Babamızdan kalan 135 dönüm araziyi iki kardeşim tapuda adlarına geçirmiş. Bir başka parselde de iki evin tapusunu üzerlerine almışlar. Babamızdan yetim aylığı alan dört kardeşin velayetini alarak bunların yetim aylığını da çekmişler. Paranın nerede harcandığı meçhul. Bu kişiler şimdi 18 yaşını doldurdu. Bu işlerin içinden nasıl çıkılır? M.B.

Önce araziler... Kardeşleriniz arazileri kendi adına nasıl geçirir? Aklıma muhtelif ihtimaller geliyor. Birincisi, kadastro çalışması yapılmıştır, bunlar heyete bu arazilerin maliki olduklarını söylemişlerdir, heyet de bu yerleri bunlar adına kaydetmiş, tapuya da böyle tescil olunmuştur. Hal bu ise on yıl içinde dava açıp miras payı oranında kendi adınıza tescilini talep edebilirsiniz. İkinci ihtimal hileli yollarla tapudan kendi adlarına tescil ettirmiş olmalarıdır. Bunun için tapu dairesindeki işlem dosyasının incelenmesi gerekir.

[[HAFTAYA]]

Ancak bunun için bir meslektaşımın yardımını almanızı öneririm. Zira bu dosyayı incelemek teknik bilgiyi gerektirir. Böyle hileli bir durum varsa yine mahkemeden tapu kayıtlarının iptali ile adınıza tescilini talep edebilirsiniz. Ayrıca hileli işlemi yapanlar için savcılığa suç duyurusunda bulunmak mümkün. Yetim aylığına gelince. Küçüğün vasi olarak onun yetim maaşını alanların elbette bu parayı küçüğün ihtiyaçları için kullanması lazım. Bunun hesabı öyle tek tek fatura ile verilmez. Çünkü küçüğün her ihtiyacının fatura karşılığı giderilmesi söz konusu olmaz. Ancak onun bakımı ve eğitimi için gerekli şeyler yerine getirildi ise diyecek yok. Ancak ona karşı hiçbir görev ifa edilmedi ise elbette bu halde reşit olan kişi bunun hesabını ister. Ancak isteyen siz değilsiniz, reşit olan kişidir.

Özgürlük sınırlanmaz

İş başvurusu yapıyorum ve benden gizlilik anlaşması istiyorlar. Sözleşmedeki hükümler yaklaşık şu: İşten kendi isteğimle ayrılırsam veya işime son verilirse birkaç yıl müddetle şirketin iştigal sahasında çalışan işyerlerine giremeyeceğim, bu dallarla ilgili proje yapamayacağım. Yaparsam yüklü bir tazminat ödeyeceğim. Böyle bir sözleşme benim bu iş yerine mahkum olmama neden oluyor ve ben endişe ediyorum. Bu sözleşmeler karşısında ne yapabilirim?  B.Y.

İş hukuku çerçevesinde yapılacak sözleşmelerde böyle bir madde olması anlamsızdır. Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketlerin sır nitelikli bilgilerinin açıklanmaması gerekir. Bunun için bir anlaşma imzalamaya gerek yoktur, sır nitelikli bilgilerin açıklanmasını, hatta izinsiz bilgileri elde etme amacı ile belgelerin incelenmesini kanun yasaklamıştır. Ancak bu sizin anlattığınız manada bir yasaklama değildir, olamaz. Bir şirketin ana sözleşmesinde birçok iştigal konusu sayılabilir. Böyle bir anlaşma geçerli olsa, işyerinden ayrılan işçi belirtilen süre içinde aç kalacak, hiçbir işe giremeyecek demektir ki çalışma özgürlüğü ile bağdaşmayan bir maddedir. Böyle bir madde geçersizdir. Üstelik de çalışılan işyerinde bir kimse, çalışma konusunda ihtisas sahibi olmuştur. Onu hiç bilmediği bir dala itmenin de mantığı yoktur. Dolayısı ile böyle maddelerin geçersiz kabul edilmesi gerekmektedir ve uygulama da bu yöndedir.